• museumhaven Spakenburg
  • De botterwerf
  • Bunschoter Boeren Beestendag
  • De "ROKERS"
  • Glaskunst geveild
  • Grand benefiet diner voor Clusterhoofdpijn
  • Het resultaat voor Clusterhoofdpijn
  • Mmmm. ..lekkere schepzalm
  • Zalm roken op de BBB dag
Rotaryclub Bunschoten-Spakenburg

RC Bun-Spa

Rotaryclub Bunschoten-Spakenburg.

Onze club bestaat momenteel uit 26 leden en we komen op maandagavond samen in restaurant “de Mandemaaker” in Spakenburg. Officieel begin van de avond is half-zeven, echter meestal komen we eerder binnen om even gezellig bij te praten. Na de gezamenlijke maaltijd wordt het programmaonderwerp van die avond afgewerkt. Dit programma wordt door de leden zelf en door externe sprekers ingevuld. Hiernaast worden er bedrijfsbezoeken gedaan die een zeer interessante blik geven in de “keuken” van zo’n bedrijf. Ook worden de mogelijke projecten besproken en de financiering hiervan.

Naast de contributie wordt een aantal activiteiten georganiseerd om geld voor deze projecten te krijgen. Het meest bekend is de “Mosselavond” die ieder jaar in september wordt georganiseerd. Daarnaast staan we op de BBB-dag en in mei wordt er een autorally georganiseerd.

Onze Rotaryclub heeft de afgelopen jaren een groot aantal bijdragen geleverd aan diverse lokale en internationale instanties. Het “Spakenburgs vrouwtje” op het Spuiplein is een zichtbare bijdrage echter daarnaast is er een groot aantal waarvan we enkele willen noemen:

* de jaarlijkse boottocht van de bejaarden

* 3-jaars project ter ondersteuning van een hospitaal in Malawi;

* Blazersbende Muziek verening Excelsior

* schenkingen aan Ongerweges I en II;

* ondersteuning van de Wereldwinkel;

* ondersteuning “Moedige Moeders”;

* bijdrage nieuwe bus t.b.v. het Rode Kruis.

* ondersteuning stichting DHVAAD (Dutch Hulp Voor Afghaanse Achtergebleven Dorpen)

* ondersteuning stichting ‘Red de weeskinderen van Mozambique’

* ondersteuning stichting BRIC (leverziekte)

* ondersteuning stichting Hulphond

* genadebank - goederen voor minderbedeelden

* Din (Diaconaal Interkerkelijk Noodfonds)

* Stichting de Sprank (zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperkinh)

Hiernaast is door ROTARY het PolioPlus programma, in samenwerking met nationale en internationale gezondheidsorganisaties uitgevoerd met als doelstelling “Polio de wereld uit”. Meer dan twee miljard kinderen in ontwikkelingslanden zijn met behulp van PolioPlusfondsen tegen polio ingeënt.

Jaarlijks wordt, onder auspiciën van de RYLA (Rotary Youth Leadership Awards), trainingen georganiseerd voor de ontwikkeling van leiderschap. Dit gebeurt aan de hand van een “managementspel” dat onder begeleiding van coaches plaatsvindt.

Deze activiteit is ook voor niet-rotary mensen toegankelijk. Onze club sponsort een eventuele deelname. (HBO-niveau).

Ook zijn we begonnen met het geven van sollicitatie trainingen op het plaatselijk Farell-college. Zowel de coaches en trainingen worden verzorgd door leden van de diverse Rotaryclubs.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze club dan bent u van harte welkom. Meerdere gegevens kunt u op deze site vinden.

Rotaryclub Bunschoten-Spakenburg.