RCCR 2009 intro

ROTARY CLASSIC CAR RALLY 2009: EEN FORMIDABEL SUCCES!!!

Op zaterdag 30 mei 2009 werd voor de zesde keer de Rotary Classic Car Rally gereden; een rally georganiseerd door de Rotary Club Bussum voor equipes met een auto die ouder is dan 25 jaar.

We zullen regelmatig de site aanvullen met foto’s en natuurlijk de uitslag!!

De uitslag van de equipes waarbij zowel de bestuurder als de navigator “dame" was zijn de volgende klasseringen en startnummers:
 
op nr 18 equipe 50 Roell
op nr 30 equipe 99 Boer-Kristen
op nr 36 equipe 79 Seijmonsbergen
op nr 46 equipe 83 Embden
op nr 87 equipe 64 Grunsven

Kunt u niet wachten op de foto’s: via www.AUTOPICS.nl kunt u nu al kijken naar vele mooie foto’s.

Het batig saldo van de rally kwam uit op €24.000 en werd overhandigd door Jack Overgaauw aan Jeanine van de afdeling kinderoncologie van het Emma Kinderziekenhuis. Kinderen met de ziekte neuroblastoom worden behandeld met chemotherapie en een stamceltransplantatie met hun eigen stamcellen. Met de opbrengst van de rally gaat het Emma Kinderziekenhuis onderzoek doen naar de aanwezigheid van tumorcellen in het stamcelpreparaat en het effect daarvan op genezing. Jeanine zal dit onderzoek uitvoeren.

Ook NU.nl schonk op 8 juni aandacht aan het goede doel.