Drie Bussumse goede doelen krijgen Rotary steun

Bussumse goede doelen krijgen Rotary steun

Vluchtelingentoneelstuk, Bussums glas-in-lood en paardrijden voor gehandicapten krijgen € 1.750 euro

De Rotary Bussum heeft drie lokale initiatieven gevonden die in totaal voor 1.750 euro worden gesteund. Dit naar aanleiding van de oproep om in contact te komen met Bussumse initiatieven die gericht zijn op de lokale gemeenschap en volledig ten gunste komen van de Bussumse bevolking, jong of oud. In totaal zijn er meer dan twintig verzoeken tot ondersteuning binnen gekomen. Uiteindelijk hebben de Rotary-leden gekozen voor een toneelstuk om meer begrip te kweken voor de positie van vluchtelingen onder middelbare scholieren, het adopteren van een glas-in-lood panelen project van de Historische Kring en het financieel ondersteunen van het initiatief om met gehandicapten te gaan paardrijden.
 
Gillis Koomen, voorzitter van Rotary Bussum: "Onze oproep heeft gewerkt. Als Rotary willen we graag contact met de omgeving om ons heen. Gisteravond hebben de drie goede doelen allemaal een bijzondere pitch gehouden en hebben we met z'n allen besloten wie de cheque van respectievelijk 2x 500 en 1 x 750 euro mogen ontvangen. De komende maanden gaan we kijken waar we naast financiële ondersteuning deze initiatieven verder mee kunnen ondersteunen. En ja.. ik verwacht dat we deze ‘actie' jaarlijks gaan herhalen. Want tussen de verzoeken zitten echt fraaie initiatieven die je als Bussummer met trots vervullen."
 
Zina's Reis (750 euro)
Zina's reis: een initiatief van toneel vereniging de Schakel, Twinburgering en het Platform Maatschappelijk Ondernemen Bussum Naarden om een toneelvoorstelling te maken en lesmateriaal te ontwikkelen. " Zina's reis"  begrip en empathie kweken, met name bij jongeren, voor de lange weg die een vluchteling af moet leggen om zich uiteindelijk in Nederland  te  mogen vestigen en zich daar thuis te voelen.  Van de voorstelling, waar ook vluchtelingen aan mee gaan doen, zal een DVD worden gemaakt om als lespakket te dienen voor middelbare scholieren.
 
Glas-in-lood panelen ( 500 euro)
In de kelders van het ‘oude' Gemeentehuis van Bussum zijn glas-in-lood ramen gevonden. Deze verkeren echter in erbarmelijke staat en moeten nodig gerestaureerd worden. Na de restauratie worden de ramen aangeboden aan de bewoners van Bussum en krijgen ze hopelijk weer een fraai plekje. Dit is een initiatief van de Historische Kring Bussum.
 
Paardrijden voor gehandicapten (500 euro)
Stichting Sportclub gehandicapten Gooi- en Eemland is erop gericht om sporters met een beperking les te geven zodat zij kunnen genieten van hun sport en voor even hun beperking kunnen vergeten. De stichting biedt onder begeleiding zwemmen en paardrijden aan.  Op de manege in Bussum (komen elke week circa 150 ruiters met een beperking en circa 125 ruiters zonder beperking paardrijden op de manege. Veel van onze ruiters met een beperking zijn niet in staat zelfstandig paard te rijden. Zij worden tijdens hun lessen begeleid door circa 60 vaste vrijwilligers. De lessen worden 7 dagen per week verzorgd door gediplomeerde instructrices.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

David Gribnau
Mobiel 06-20415329
E-mail:  david@gribnau.com

Over Rotary Bussum
Rotary  is een internationale serviceclub met wereldwijd 1.6 miljoen leden. Zij zetten zich in voor allerlei maatschappelijke doelen. In Nederland zijn er meer dan 20.000 mensen betrokken bij dit netwerk. Rotary is onder andere de organisatie achter de actie “help polio de wereld uit” , doet veel in ontwikkelingslanden aan water, medische  en scholingsprojecten. Rotary is een van de clubs achter de shelterboxen die wereldwijd ingezet worden in noodgebieden. Op lokaal gebied zet Rotary zich vooral in voor kinderen en gezondheid, maar is ook veelal betrokken bij lokale voedselbanken en individuele hulp aan de mensen die het nodig hebben in onze maatschappij