Wandelen voor Water 2016 - € 7.500

kinderen lopen 7500 euro bijeen

 
Vandaag hebben 170 scholieren van de Gooilandschool (Bussum) en Florencius (Laren) maar liefst 5.000 euro bij elkaar gelopen in het kader van Wandelen voor Water. De Stichting Wilde Ganzen vult dit bedrag aan met 2500 euro waardoor er 7500 euro beschikbaar komt voor de 335 mensen in Noord-West Rwanda die voortaan schoon en veilig water krijgen. De leeftijdsgenoten van "onze" kinderen kunnen nu voortaan naar school gaan in plaats van dat ze dagelijks water moeten halen voor hun familie. De organisatie van Wandelen voor Water op de Bussumerhei is in handen van Rotary Bussum.

Jack Overgaauw, de coördinator van Rotary Bussum: "Ik vind het een fantastisch resultaat en ben erg blij dat er zoveel kinderen zich hebben laten sponsoren en zes kilometer hebben gelopen met zes liter water op de rug. Het afstorten van het water in een tank van de brandweer maakt het feest voor de kinderen, maar ook voor ons compleet."
 
Hij vervolgt: "Met de opbrengst van de Wandelen voor Water-loop wordt een bijdrage geleverd aan het bouwen van 1 km waterleiding, 1 standpijp voor 335 mensen en 22 privéverbindingen in de Gikombe-Bisizi agglomeratie in het Rubavu-district in Noord-West Rwanda. Zo krijgen heel veel schoolkinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater. Er wordt bovendien voor gezorgd met behulp van watercomités dat de waterbronnen goed worden gebruikt en onderhouden door de dorpelingen."

 

Over Rotary Bussum
Rotary  is een internationale serviceclub met wereldwijd 1.6 miljoen leden. Zij zetten zich in voor allerlei maatschappelijke doelen. In Nederland zijn er meer dan 20.000 mensen betrokken bij dit netwerk. Rotary is onder andere de organisatie achter de actie “help polio de wereld uit” , doet veel in ontwikkelingslanden aan water, medische  en scholingsprojecten. Rotary is een van de clubs achter de shelterboxen die wereldwijd ingezet worden in noodgebieden. Op lokaal gebied zet Rotary zich vooral in voor kinderen en gezondheid, maar is ook veelal betrokken bij lokale voedselbanken en individuele hulp aan de mensen die het nodig hebben in onze maatschappij.