succesvolle open avond met meer dan 20 geïnteresseerde

(Artikel Hans Boot bijeenkomst Rotary voor Nieuwsblad Castricum van 3 april 2019)

Rotary kan aan de slag

Nuttige bijeenkomst in Het Ruyterhuis

[CASTRICUM] Rotaryclub Castricum-Kennemerland heeft een geslaagde stap gezet om het imago van eliteclubje van zich af te schudden. Vorige week dinsdagavond gingen de leden in gesprek met vertegenwoordigers van met name Castricumse verenigingen om invulling te geven aan ideeën of vragen.

Hans Boot

Bij de aftrap in Het Ruyterhuis zei voorzitter Paul van Wijk blij te zijn met de aanmelding van zo’n 20 belangstellenden. Hij benadrukte dat Rotary een wereldwijd netwerk heeft met 1,2 miljoen leden en dat zijn groep met een gemiddelde leeftijd van circa 45 jaar jong, dynamisch en toegankelijk genoemd kan worden. Hij voegde daaraan toe dat “de leden met verschillende achtergronden, beroepen en talenten elkaar proberen te inspireren om iets terug te kunnen geven aan de maatschappij”.

Nadat de Rotaryleden zich hadden voorgesteld, werden de deelnemers in groepen verdeeld, verspreidden de leden zich over de tafels en konden er formulieren worden ingevuld. Ruud Pannekeet, voorzitter van Emergo, vertelde: “Deze muziekvereniging moet haar eigen broek zien op te houden door veel zelfwerkzaamheid en subsidies en wil graag onafhankelijk worden. Daarvoor wordt onder meer gedacht aan de organisatie van spectaculaire evenementen met optredens van grote artiesten.”

[SPONSORING] Tegenover Pannekeet had Joyce van der Sluis, sportdocent en decaan van het Bonhoeffer College, plaats genomen. Zij bracht in dat veel leerlingen van deze scholengemeenschap in het verleden een beroepsoriënterende snuffelstage bij verschillende bedrijven hadden gelopen in samenwerking met de Rotary. Dit project was echter in de benen gezakt, dus Joyce deed het verzoek om daar nieuw leven in te blazen.

Joop Beentjes, voorzitter van Atletiekvereniging Castricum, was op de avond afgekomen omdat hij de sponsoring van zijn club wilde intensiveren en verbeteren. Daarop werden al direct wat adviezen gegeven.

Marie-Louise Middelhoff was namens toneelvereniging Forento aanwezig en had een andere invalshoek: “Ik wilde vooral horen wat er leeft binnen de Rotary. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat ze de voorstellingen van de Forento-kids financieel willen ondersteunen.”

[INSPIREREND] Ook bestuursleden van de Castricumse Reddingsbrigade en de Castricumse Invaliden Sportclub lieten op deze nuttige avond van zich horen. Peter Jonker van de C.I.S., die inmiddels 40 jaar bestaat, had ook gerichte vragen aan de Rotary: “Wij hadden behoefte aan wat juridische ondersteuning en wilden informatie over de werving van fondsen en andere financiële middelen.”

Voorzitter Paul van Wijk sloot de bijeenkomst af met de conclusie dat deze als inspirerend was ervaren, goed voor het netwerk en nieuwe gedachten had opgeleverd. Hij beloofde in de komende weken de ingebrachte activiteiten terug te koppelen en zei tot slot: “Als we elkaar op deze manier in een vrijwilligerswereld kunnen helpen, komen we heel ver!”

 

Bij de foto: Op de voorgrond Joyce van der Sluis en Ruud Pannekeet. Daarachter de Rotaryleden Wim Kruijswijk (links) en Sven Kingma.