Curriculum Vitae

Gegevensverstrekking ten behoeve van ANBI-status Stichting Goede Doelen Rotaryclub Coevorden

De stichting heeft ten doel:

Het ontwikkelen, uitwerken en verwezenlijken van projecten op lokaal, nationaal en internationaal gebied ten behoeve van minder bedeelden in de samenleving, door het verlenen van financiële en materiële steun aan dergelijke projecten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verzamelen van gelden door zowel storting door de leden in het ‘hulpfonds’ als door het organiseren van acties.

Beleidsplan : niet van toepassing (jaarlijks worden op ad hoc basis diverse activiteitenontwikkeld).

Beloningsbeleid : niet van toepassing (onbezoldigde bestuursleden).

Financiële verantwoording

Er is sprake van een gebroken boekjaar (1 juli t/m 30 juni). Er wordt verantwoording afgelegd binnen de Rotaryclub Coevorden, waarbij de door deze club ingestelde kascommissie de penningmeester decharge verleend.

Onderstaand een overzicht van de ontvangsten en uitgaven:

 

2012 - 2013

2013 - 2014

Ontvangsten

 

 

Inning Hulpfonds (van leden)

4.690

4.345

Opbrengst acties

 

6.881

Reserve oude jaren

 

1.339

Opbrengst 'Potje van Gerrit'

680

944

Totaal ontvangsten

5.370

13.509

Uitgaven

 

 

Plan Nederland

258

258

Vlielandkamp

 

400

Artsen zonder Grenzen

200

 

Rotary Doctors Bank

200

200

Medical Equipment

200

200

Gift Rudie Zwols Fonds

1.000

1.000

Ouderen 55+

350

 

Reddingsbrigade

250

 

Zuidenveld

300

 

High5

500

300

Stichting Narconon

250

 

Stichting Music in the Castle

1.000

 

Reservering 2013-2014

862

 

Sinterklaasfeest Hofpoort

 

2.500

Gift lustrum Rotary Coevorden/Uelsen

 

250

Rotary Foundation

 

1.800

Praktijkonderwijs Emmen

 

500

Sanitatieproject Burundi

 

1.000

Praktijkschool Nieuwe Veste

 

1.000

De Hare tuin; De Schutse

 

500

Jonge mantelzorgers

 

500

Alzheimer Café

 

1.000

Zuster Helena Katebera

 

500

Artsen zonder grenzen (Filipijnen)

 

1.500

Diversen

 

101

Totaal uitgaven

5.370

13.509