Wat doet onze Stichting?

Secretariaat: Tel. 0485 - 54 00 99

Mr. J. Smedema l Logterberge 6 l 6591 HH Gennep Fax 0485 - 54 01 16

Wat doet de Stichting Jeugdkamp Boemerang?
www.jeugdkamp-boemerang.nl

Op initiatief van de Rotary Club Cuijk organiseert onze stichting sinds 1998 elk jaar in de maand augustus een Boemerang vakantieweek van zes dagen (zondag t/m vrijdag) . De kosten hiervoor worden volledig gedragen door onze stichting. Dit betreft niet alleen het verblijf, het eten, het drinken, de reisverzekering en wat verder nodig is maar ook op verzoek het halen en brengen van de kinderen.

Er wordt een leuk en gevarieerd programma verzorgd onder professionele begeleiding. Er is dus continu genoeg begeleiding aanwezig om de kinderen niet alleen in de gaten te houden, maar ook leuke activiteiten te bieden. De laatste jaren gingen wij steeds naar Groesbeek; daar huurden wij een vakantiehuis met zwembad.

Vanaf 2015 is onze werkwijze veranderd. Wij hebben aansluiting gezocht bij de vereniging SKJ te Nijmegen. De vakantieweek is voortaan in Heijen, midden in het bos in een gezellig tentenkamp. Dus echt kamperen!

Met pakweg 51 andere kinderen en 17 begeleiders bevind je je als kind in een aparte wereld. Op ieder kamp komen de kinderen terecht in een bijzonder verhaal. Het thema kan variëren van sprookjesfiguren tot science fiction en van filmset tot hotel. Het thema wordt ondersteund door spellen, toneel, kostuums en decor.

SKJ Zomerkamp bestaat al sinds 1983; voor vele duizenden kinderen is het een onvergetelijke gebeurtenis. Het zomerkamp onderscheidt zich van andere kampen door het open karakter. Kinderen hoeven geen lid te worden van de SKJ of Boemerang en kunnen elk jaar kiezen of ze wel of niet meegaan. Klik voor meer informatie op de Kijk- en Luisterpagina van het SKJ.

Wij zorgen er ook voor dat uw kind niet in de publiciteit komt. Wij geven geen informatie over de deelnemers aan anderen.

Waarom doen wij dit al jaren? Omdat er helaas nog regelmatig gezinnen zijn waarbij kinderen tussen 'de wal en het schip' terecht komen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Denkt u maar eens aan:

·

een echtscheiding

·

ziekte van één of van beide ouders

·

kind in de knel en moet er even tussen uit

·

een plotseling veranderde financiële situatie

·

gezond kind met ziek zusje of broertje, waardoor vakantie niet mogelijk is

·

kind met werkende moeder (of vader), die alleen buiten het seizoen weg kan

·

een familielid ligt ernstig ziek thuis en vader en moeder kunnen daardoor niet weg

·

onverwacht overlijden van vader of moeder

·

en zo zijn er legio gevallen dat een kind niet op vakantie kan.

Vaak betekent dit voor een kind dat er geen echte vakantie in zit. En... in de zomer zes weken of meer thuis zitten is dan wel erg lang.

Voorwaarden deelname

Er zijn een aantal voorwaarden aan de deelname verbonden:

• Voorlopig is er maar plaats voor maximaal 20 kinderen.

• De kinderen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals ze zijn beschreven in het tabblad 'Over ons', waardoor ze niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie te hebben.

• De leeftijdsgroep voor dit kamp is 7-12 jaar.

• Het kind mag wel eerder aan ons vakantiekamp deelgenomen hebben; bij overschrijding van het aantal van 20 kinderen gaan “nieuwe” kinderen voor,

• Per gezin mogen meer kinderen worden opgegeven.

• Uitsluiting van deelname is mogelijk bij zware lichamelijke handicaps of gedragsproblemen

• Het kind moet woonachtig zijn in Noordelijk Noord Limburg of het Land van Cuijk.

• Het inschrijfformulier moet via het secretariaat van de stichting Jeugdkamp Boemerang
worden ingeleverd (dit mede i.v.m. de betaling van de kosten van het kamp).

Hoe geeft u een kandidaat voor de Boemerang/SKJ vakantieweek op?

U kunt via ondergetekende de inschrijfformulieren opvragen.
Tel. 0485 54 00 99 of 06 53 34 76 44. E-mail: secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl

U kunt deze formulieren ook hier downloaden.

De plaatsen worden verdeeld op volgorde van inschrijving: inschrijfformulieren die op dezelfde dag binnen komen, hebben evenveel voorrang.
De inschrijvingen voor 2017 openen op 10 april 2017. Inschrijven kan al vóór die datum maar alle inschrijvingen vóór of op 10 april krijgen een gelijke behandeling.

Deelname aan het kamp is pas definitief als de kandidaat de bevestigingsbrief heeft ontvangen; deze brieven gaan begin mei de deur uit.

Betaling.

Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten van het kamp en het t-shirt. Op het t-shirt staat het thema van dat jaar (voorkant) en het kamp afgebeeld (achterkant).


Eerstvolgende Boemerang vakantieweken

Er kan gekozen worden uit twee weken:

Zondag 30 juli t/m vrijdag 4 augustus 2017
OF
Zondag 6 augustus t/m vrijdag 11 augustus 2017

Er komt woensdag 17 mei 2017 een informatieavond voor degenen die zijn geplaatst. Deze informatieavond zal gehouden worden in Cuijk (bij het station).