Ryla 2018 Parkstad

Ryla 2018 Parkstad

De RYLA (Rotary Youth Leadership Award), een training in persoonlijk leiderschap, is er voor jou (18 -28 jaar).

Geachte Rotarians,

Dit keer hebben vijf Rotary Clubs uit Parkstad de organisatie op zich genomen van de RYLA van 13 - 15 april a.s. bij Abdij Rolduc in Kerkrade. Een uitdagend programma waarin creativiteit en leiderschap centraal staat.

Dit maal is het een RYLA met een internationaal tintje omdat de grensregio er ook bij betrokken wordt. Het aantal Nederlandse deelnemers is daarom beperkt tot 16. De overige deelnemers zullen uit het buitenland komen waarbij ook jaarstudenten zich via hun club kunnen aanmelden.

Vooraf zal met behulp van een online scan van elke deelnemer een profiel worden opgesteld waar gedurende het weekend op wordt gereflecteerd. Creativiteit komt in vele aspecten tot uiting. In verschillende workshop werken de deelnemers samen om constructief en expressief de grenzen op te zoeken. Dit wordt mogelijk gemaakt door vrijwillig kennis en ervaring beschikbaar te stellen waarmee jongeren (18-28 jaar) een ervaring rijker worden.

Zie de bijlagen, inschrijfformulier en 2x Factsheet Engels/Nederlands, svp opnemen op sociale media.

Regio 1550 kenmerkt zich door 2x per jaar een RYLA te organiseren waarbij tekens andere clubs samenwerken. Met een vaste structuur en telkens een wisselende inhoud en locatie wordt leiderschap op bijzondere wijze vorm gegeven. De intensieve samenwerking tussen de clubs om dit evenement vorm te geven is van meerwaarde. Het resultaat is een geweldig weekend waarbij jongeren niet alleen een persoonlijke ervaring opdoen maar ook beeld krijgen waar Rotary voor staat; Service above Self.

Van harte aanbevolen.

Guido Rijninks, RYLA cie. district 1550, RC Landgraaf