© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Coronavirus maatregelen

Rotary International logo

AAN: Alle Rotarians in het District 1550

Beste mede-Rotarians,

Het coronavirus blijft voortwoekeren. Het al dan niet door laten gaan van kleinere evenementen wordt aan de betreffende organisatie overgelaten.

Omdat wij verwachten dat het aantal besmettingen in de komende week niet zal afnemen, zullen naar ons oordeel ook de reeds uitgevaardigde maatregelen hoogstwaarschijnlijk worden gecontinueerd in de weken daarna, zo niet geïntensiveerd. Daarom houden wij u op de hoogte van de districts- en cluboverstijgende activiteiten die zijn geannuleerd. Sommige daarvan worden misschien later op een of andere manier alsnog ingehaald.

Overzicht van districts- en cluboverstijgende activiteiten die zijn afgelast:

·

PETS en Assembly 21 maart

·

RYLA 3-5 april

·

Wandelen voor Water (op verschillende momenten)

·

AG-training 25 april

·

Handicamp verschoven naar zo 18 okt. t/m do 22 okt.

·

Districtsconferentie van 16 mei.

·

International Conventie Hawaï 2-9 juni

Wij wensen iedereen die te maken heeft met het coronavirus veel sterkte: de zieken van harte beterschap; degenen die in quarantaine zijn, heel veel sterkte en veel geduld daarbij; degenen in de zorg voor patiënten, veel moed. We hopen van harte dat met de genomen maatregelen de uitbreiding van het virus snel tot stilstand komt en we onze activiteiten weer kunnen oppakken.

Met vriendelijke groet,

Anneke Assen,

Gouverneur

In de bijlage een brief inzake corona van de president Rotary International Mark Daniel Maloney.

© 2020 ROTARY IN NEDERLAND

24-03-2020