© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Leden voor de districtscommissie Vocational Service

De districtscommissie V.S. heeft als taak de R.C.'s in ons district te ondersteunen voor de

avenue activiteiten Vocational Service.

Dit wordt langs twee lijnen gedaan

(1) vertegenwoordiging op landelijk niveau = in het landelijk overleg Vocational Service (LOVS)

en in het landelijk bestuur JobRotary; en

(2) door gerichte acties de RC's ondersteuning bieden en voorlichting geven betreffende

het clubwerk in het district.

De commissie heeft in het afgelopen jaar deze taakopvatting verder gestructireerd, en wil nu komen

tot het systematisch aanpakken van deze acties op basis van een overeengekomen jaarplan.

De commissie zal binnenkort bestaan uit een voorzitter die enerzijds de landelijke vertegenwoordiging

behartigt, en drie leden, waarvan twee leden uit de regio Eindhoven, en een lid uit de regio Betuwe.

afkomstig zijn. Graag willen we de commissie versterken met een vertegenwoordiger uit Limburg.

De tijdsinzet is beperkt. Het houdt in: een tweemaandelijks overleg met de districtscommissie betreffende

de realisatie van het jaarplan, en een of twee avonden per maand voor clubbezoeken betreffende

ondersteuningstaken.