Discon D1560 – 18 Maart 2017

Fokke Posma, RC Almelo

Zaterdag 18 maart organiseerde de Rotary Club Almelo de jaarlijkse district conferentie: Zorg en Innovatie in het Theater Hotel te Almelo. De belangstelling voor dit symposium was groot en er kwamen rond de 300 deelnemers zowel Rotary leden van andere clubs als andere belangstellenden zoals professionals werkzaam in de zorg. Zij kregen een mooi programma voorgeschoteld door een zevental sprekers die gezamenlijk lieten zien dat er vanuit Twente veel initiatieven zijn op het terrein van de zorg en innovaties.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-1.jpg

Eleon de Haas, Voorzitter RC Almelo

Organisator Rotaryclub Almelo gaf de aftrap. De voorzitter van de organisatie Will Visscher heette iedereen welkom en gaf de microfoon aan Yvonne Wille als symposium moderator. Hierna memoreerde Eleon de Haas, voorzitter Rotary Club Almelo, dat de club nu 80 jaar bestaat en dat wereldwijd door Rotary via het project “polio de wereld uit” 2 miljard kinderen zijn gevaccineerd en dat Rotary wereldwijd een van de grootste spelers is op het terrein van goede doelen en maatschappelijke ondersteuning. In het kader van het 80-jarig jubileum en het feit dat clublid Peter Weda nu Gouverneur is van ons district wordt deze conferentie door ons georganiseerd. Daarna was het tijd voor het inhoudelijke programma en Yvonne Wille introduceerde de eerste spreker.

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, gaf aan dat zorg en innovatie breed op de politieke en maatschappelijke agenda staan.
De decentralisatie in de zorg waarbij de gemeenten er veel zorgtaken bijkregen ging gepaard met forse bezuinigingen. Het uiteindelijk doel om de inwoner zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten leven en wonen is alleen uitvoerbaar als de zorg effectiever en slimmer wordt georganiseerd. Hij gaf dan ook aan dat de gemeenten grote behoefte hebben aan zorg innovaties om deze overgang in de zorg goedkoper te maken.

Hij werd op zijn wenken bediend door alle volgende sprekers.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-2.jpg

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo

Als eerste Miriam Luizink van het Roessingh R&D.
Deze ontwikkelafdeling van Roessingh revalidatie heeft tot doel om mensen met een beperking, fysiek of cognitief, beter in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk zelf de regie te voeren ten behoeve van het eigen functioneren. Zij liet zien dat via innovaties mensen weer kunnen leren lopen of een hand kunnen gebruiken. Zoals de “iron hand” een soort handschoen met sensoren die meer grip geven.

Dit gecombineerd met gamen om te oefenen leidt tot verbluffende resultaten. De ontwikkeling in softrobots is in volle gang zoals een broek met sensoren en actuatoren om opnieuw te leren lopen. Ook met prothesen zijn er fraaie resultaten zoals ze op een filmpje liet zien dat een danseres met een kunstbeen weer kan balletdansen.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-3.jpg

Miriam Luizink van het Roessingh R&D

De volgende spreekster Miriam Vollenbroek is werkzaam bij de ZGT en de Universiteit Twente. Zij gaf aan dat het voor haar de grootste uitdaging is om via zorg op afstand ervoor te kunnen zorgen dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven. Als de mensen thuis zorg kunnen ontvangen in de eigen omgeving leidt dit tot grote besparingen. Voorbeelden van zorg op afstand zijn: consultatie op afstand, monitoren op afstand, behandelen op afstand en ondersteunen bij zelf managent op afstand. Het monitoren van beginnende dementie op afstand met als doel onderzoeken hoe lang iemand nog zelfstandig thuis kan blijven kan met behulp van eenvoudige bewegingssensoren.

De technologie voor zorg op afstand is ruim voorhanden maar de acceptatie bij professionals en de barrières in de zorgfinanciering blijken hinderpalen. Aan haar enthousiasme zal het niet liggen of dit een succes wordt.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-4.jpg

Miriam Vollenbroek, ZGT

De volgende spreker Jurgen van Kreij, van het bedrijf Innovadis, liet zien wat er met eenvoudige sensoren tegenwoordig thuis allemaal mogelijk is. Dat heet smarthome (vroeger domotica) en deze sensoren plug je in een stopcontact waarmee je licht, temperatuur, beweging enz. kunt meten. De metingen gaan naar een pc of laptop en je kunt met de telefoon alles regelen en signalen ontvangen zoals of er normale beweging in huis is of dat het abnormaal is en er een alarm moet afgaan. Van belang is dat er goede algoritmen zijn om patronen te kunnen herkennen en conclusies te trekken. De smarthome faciliteiten worden zo goedkoop dat men deze zelf kan kopen en implementeren. De voordelen van smarthome toepassingen liggen bij de inzet om kwetsbare mensen te monitoren en hun gedragspatronen te analyseren. In dat geval is er sprake van zorg op afstand met als doelen: langer zelfstandig blijven, langer zelfredzaam blijven (ook in verpleeghuis), minder druk op mantelzorgers en op zorgprofessionals.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-5.jpg

Jurgen van Kreij, van het bedrijf Innovadis

In het middagprogramma kwam Rotary Doctors als eerste aan bod. Herre Kingma gaf kort aan waar deze hulporganisatie voor staan. Zij sturen jaarlijks 50 tot 60 dokters naar Afrika, focusgebieden zijn Kenia en Ethiopië. Elke missie van 6 weken kost ca € 3100. Marten van Wije gaf aan dat bij de Rotary doctors het roer om is gegaan van directe praktische hulp naar hulp bij opleiden van dokters en verpleegkundigen ter plekke. Via de FAIR-aanpak (Feedback, Active, individueel, Relevant) worden artsen en verpleegkundigen bijgeschoold voor een betere, effectievere en meer integrale zorg.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-6.jpg

Hierna kwam zorg en innovatie weer aan het woord. Dennis Reidsma van de Universiteit Twente vertelde over sociale robots en expressieve technologie. Hij begon met een robot die kon praten en sociale gezichtsuitdrukkingen kon laten zien. Sturen op sociaal gedrag en fysiek gedrag met hulp van robots en gamen is zijn onderzoeksterrein. Sociale robots houden rekening met menselijk gedrag en gaan een interactie aan met de mens. Robots kunnen worden ingezet voor interactieve functies op het gebied van spelen, onderwijs en zorgtoepassingen. Zo kan een robot worden ingezet bij autistische kinderen om sociale gezichtsuitdrukkingen te leren. De robot kan ook kinderen in de klas leren taken uitvoeren. Kan een robot alles overnemen nee zover is het nog niet.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-7.jpg

Dennis Reidsma van de Universiteit Twente

Vervolgens toonde Hermie Hermens een Twents levend laboratorium voor betere zorg thuis. Hij schetste nog maar eens het maatschappelijk probleem van stijgende zorgvraag, stijgende vraag naar personeel en stijgende kosten. De doelen zijn: verbetering van de levensverwachting en toename van het aantal gezonde levensjaren. We moeten af van onze gerichtheid op acute zorg problematiek naar meer gericht zijn op integrale persoonlijke gezondheid en op stimulering van de gezonde leefstijl. Hij liet zien hoe je met behulp van sensoren en technologie mogelijkheden voor chronische zorg kunt creëren. Ook liet hij een holografische coach zien in de vorm van een Japanse vrouw die je welkom heet thuis, het licht aandoet en die je allerlei persoonlijk praktische aanwijzingen geeft. Smarthome en persoonlijk contact.

De Twentse zorg Academie waarin kennisinstellingen, bedrijven en zorgorganisaties samenwerken wil hierbij een oefen leer centrum (living lab) zijn om al deze nieuwe innovaties en technologieën in de praktijk uit te testen in de thuissituatie.

Naar zijn mening is Twente koploper op het terrein van zorg innovaties.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-8.jpg

Hermie Hermens

Hierna kon de Gouverneur van Rotary district 1560, Peter Weda, het symposium afsluiten. In zijn slotwoorden merkte hij op dat het in Twente goed wonen en gezond oud worden is.

Dat zorg op afstand met hulp van internet en sensoren praktisch toepasbaar lijken en dat we ermee aan het werk kunnen.

Gouverneur van Rotary district 1560, Peter Weda

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-9.jpg

De sponsoring van het goede doel, de Rotary Doctors, lijkt uit te komen op een extra project.
De sprekers werden na hun verhaal steeds bedankt door Will Visscher met een pakket Bolletje producten uit Almelo een ritueel dat door de herhaling een vrolijke noot kreeg.

Tot slot werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet om een mooie en interessante dag over zorg en innovatie mogelijk te maken.

http://www.rotary.nl/almelo/nieuws/discon-verslag2/discon-verslag2-10.jpg