Verslag PETS – 17 Maart 2017

Theaterhotel te Almelo

Opening door Hans Verkerk, secretaris District 1560.

Een welkom en wat staat ons te wachten.

Paulus Jansen Inkomend Gouverneur (DGE), informeert over de structuur van Rotary. Zijn belevenissen en ervaring tijdens zijn opleiding worden met beelden van Seoul en San Diego opgefleurd. Hij schildert daarmee het internationale karakter van Rotary en nodigt daarmee de aanwezigen uit om na hun voorzittersjaar dit ook eens mee te maken als gouverneur.

Uiteraard ook aandacht voor het jaarthema van volgend jaar:

Making a difference

De inspiratie van de wereldpresident
wordt hiermee overgebracht op zijn
aandachtige toehoorders: de voorzitters
voor het komende jaar.

DGE Paulus Jansen brengt de inspiratie voor het volgende jaar.

Als speciale onderwerpen komen op deze PETS verder aan de orde:

1.

Revitalisering van clubs door Tonny Grimberg

2.

The Rotary Foundation door Henk Valkhof (vz. Districtcommissie TRF), aangevuld door een life-verslag van Olivia Riksen, een Afrika stagiaire.

3.

Jeugdactiviteiten door Leonie Oude Nijhuis en 2 jaarkinderen met hun presentatie in het Nederlands over hun ervaringen hier in gastgezinnen.

Leonie Oude Nijhuis vestigt de aandacht op de vele jeugdactiviteiten binnen Rotary.

Voor het onderwerp Jaarkinderen laat ze zich ondersteunen door: Mariana Maremgeni (Brazilië) en Ella Sállinen (Finland)

Deze jaarkinderen zijn nu ca. 7 maanden in Nederland en vertellen hun ervaringen met een PP presentatie in het Nederlands. De speldjes zijn hun herinneringen.Elke “pin” is een speciaal verhaal waard.

Veel interesse, boeiende onderwerpen

PETSPaulus2017 (14).JPG

PETSPaulus2017 (15).JPG

PETSPaulus2017 (16).JPG

PETSPaulus2017 (17).JPG

Na de maaltijd vindt overleg in Regio verband plaats. Aan de hand van enkele vraagstukken wordt kennismaking en uitwisseling van ideeën (samenwerking) tussen de clubs in de Regio aan de orde gesteld.

Ook het komende jaar is onderling begrip de basis voor uitwisseling en samenwerking van clubs. Daarvoor moet je buiten je club stappen en elkaar kennen.

Opmerkelijke uitkomsten van de discussie worden plenair nog even gerapporteerd. DGE Paulus sluit zijn training (PETS) af.

Terugkijkend op deze nuttige en gezellige PETS mogen we ook volgend jaar weer rekenen op een goed voorbereide voorzittersgroep.

HvB