© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Boek

De zoektocht naar een Eigentijdse & Betekenisvolle Serviceclub

                           Een boek geschreven door Reinier van Broekhoven (RC Almelo)

In dit boek neemt Reinier van Broekhoven de lezer mee in zijn zoektocht naar het hart van de Rotary, zijn Rotarydub, in Almelo. Om te beginnen krijgen we op basis van heel persoonlijke interviews een inkijkje in het leven van alle afzonderlijke leden van de club, daarbij vooral ook in wat hen beweegt en bezielt als mens en als Rotarian.

In het tweede deel van het boek wordt de lezer als vanzelf meegenomen in wat Reinier van Broekhoven zelf beweegt. Hij baseert zich daarbij op zijn grote levens- en werkervaring vanuit een rijke loopbaan, die getuigt van een diepe maatschappelijke betrokkenheid en dienstbaarheid, onder meer als wethouder en als eindverantwoor­delijke van een bijzonder succesvolle Sociaal Werkbedrijf als onderneming.

Heel inspirerend om zijn reflecties te volgen over het belang van dromen en het realiseren van idealen, over het scherp stellen van waar je zelf gelukkig van wordt en over het bewustzijn van ervaringen en opvattingen over dienst­baarheid aan anderen als ultieme grond voor eigen voldoening en gelukervaring.

De levenslessen van Reinier van Broekhoven en de openheid waarmee hij zijn diepste drijfveren deelt met de lezer getuigen van wijsheid en moed, moed ook waar hij getuigt van zijn christelijk geloof als levens en inspiratiebron en zijn boeddhistische levenshouding.

Het initiatief van Reinier van Broekhoven om dit boek te schrijven verdient grote waardering. Niet in de laatste plaats waar hij de bij vele Rotary clubs ingesleten routines en soms oppervlakkige onderlinge communicatie doorbreekt en laat zien hoe ook Rotaryleden niet alleen sterk zijn maar ook kwetsbaar.

Het moge duidelijk zijn dat ik het lezen van het boek meer dan de moeite waard vind en bijzonder kan aanbevelen als bijdrage aan eigen inzichten en aan onderlinge verbondenheid binnen servicedubs.

Prof. em. Dr. Ir. Olaf A.M. Fisscher Rotarian

“Het boek geeft handvaten om tot wezenlijke gesprekken te komen”

Bestelling via mail:

Reinier van broekhoven:  reinier@rvanbroekhoven.nl
Rotaryclub Almelo:  rotaryclubalmelo@gmail.com

Kosten: euro 49,50 via Rotaryclub Almelo
Rek.nr.: NL63ABNA0594339669

Download de complete flyer HIER