© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Drie projecten in Indonesië

RC Enschede heeft een aantal projecten en wil deze graag onder uw aandacht brengen.

1, Leprazorg project:

Lepra is een ernstige ziekte die, indien niet behandeld, leidt tot verminkingen, blindheid en nog andere ernstige complicaties. Daarbij komt dat de ziekte besmettelijk is, hetgeen tot gevolg heeft dat patiënten uit de desa’s worden verstoten.

De Leprastichting met ANBI-status is gevestigd in Amsterdam en is opgericht in 1967. Nu is de Leprastichting actief bij de bestrijding van lepra over de gehele wereld met als doel “No Leprosy Remains” of anders gezegd “Lepra de wereld uit”.

Momenteel heeft Indonesië na India de meeste Lepra patiënten.

De Leprastichting heeft een kantoor in Yakarta. Er werken 58 mensen bij de Leprastichting verspreid over Indonesië, waarvan 6 artsen. De laatste jaren is er veel gedaan om de huisartsen te onderrichten in het vroegtijdig herkennen van lepra en van het belang dat te rapporteren. Patiënten ontvangen medicatie en reeds na 3 dagen zijn zij niet meer besmettelijk. Het probleem is dat de medicijnen 6 tot 12 maanden dagelijks moeten worden geslikt en dat mogelijke complicaties tijdig worden onderkend. Ook is het belangrijk dat de patiënten normaal blijven functioneren in de gemeenschap.

Ons project betreft zorggroepen die zorgen dat de medicijnen worden geslikt, complicaties tijdig worden gesignaleerd, patiënten volwaardig in de bevolking meedoen en zo mogelijk

werk verrichten. Het is eigenlijk en soort thuiszorg met als doel dat er weer een toekomst is voor de patiënten. De dokters en overige medewerkers doen zaken met dorpshoofden, onderwijzers en religieuze leiders, omdat die de dienst uitmaken in de desa’s.

Rotary financiert dit kalenderjaar de zorggroepen in oost Indonesië. Als het een succes wordt zal daarna deze methode worden uitgerold. Voor het eerst zal de zorg voor lepra patiënten samen met de zorg voor patiënten met olifant ziekte geschieden.

Dit is echt een uitzonderlijk goed en betrouwbaar uitvoerbaar project. St. RWG hoopt dan ook dat er veel RC’s aan mee willen doen om ook in de toekomst financiering mogelijk te maken. Beoogde bijdrage € 10.000,- per half jaar.


2. Project Pelkrim:

Toen de eerste vrouwelijke zendingsarts in Indonesië, dokter G.J. Dreckmeier, in 1973 afscheid nam in Magelang, zijn er gelden verzameld om een Christelijk tehuis voor oude vrouwen op te richten. Dit tehuis behoeft groot onderhoud. Inmiddels zijn binnen de muren hersteld door een Indonesische donateur en heeft St. RWG de badkamers en wc’s vernieuwd, alsmede de wasplaats van een dak en fatsoenlijke vloer voorzien. Ook zijn in de keuken kastjes aangebracht, zodat ongedierte geen kans meer heeft.

Nu moet nog het dak worden vernieuwd. Kosten € 16.000.- Hiervoor is fondswerving begonnen.


3. Housing Project:

RC Yogya Tugu heeft reeds huisjes voor arme mensen in de omgeving van Yogyakarta gebouwd en heeft St.RWG gevraagd om steun voor dit project. Inmiddels heeft St.RWG een serie van 5 huisjes gefinancierd. Deze zijn gebouwd door leden van RC Yogya Tugu en RC Walet Kebumen alsmede door de bewoners en met hulp van het Indonesische leger. Nu wil St.RWG een 2e serie van 5 huisjes gaan financieren. Totale kosten: € 12.500,-


Rotarians help mee !

Voor fondswerving was het afgelopen jaar door de covid-crisis een slecht jaar.

Daarom Nederlandse RC’s laat je van je beste kant zien. Meldt ook bedrijven en instellingen die bij willen dragen voor genoemde goede doelen. Ieder bedrag groot of klein is welkom.

St. RWG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64744809 en heeft ANBI-status. RSIN / fiscaalnummer: 855813519. Bereikbaar via mobiel: 06 2503 2312 en

e-mail: delfosblusse@planet.nl. Bankrekening: NL28 ABNA 0529 2312.

Website: www.rotarywaterengezondheidszorgprojecte.nl .