© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Uitnodiging Indonesiadag 1 okt. 2022

Het Congrescentrum “Kumpulan” op het landgoed Bronbeek te Arnhem zal op 1 oktober 2022 het decor zijn van de Indonesiadag georganiseerd door de Interland Commissie Nederland – Indonesia.

Het eeuwenlange verblijf van Nederland in de Archipel heeft er voor gezorgd dat vandaag de dag nog altijd vele Nederlanders op de één of andere wijze een binding met Indonesia hebben. Een land met een jonge, omvangrijke en ontwikkelende bevolking, toonaangevend in ASEAN. Het wordt gezien als een gepaste kandidaat om te worden opgenomen in het rijtje BRIC-staten en de G-20 vergadert in dit jaar op het eiland Bali. Met een geavanceerde economische ontwikkeling en een geraamde economische groei van 5,3 % voor 2022, heeft Indonesië de ambitie uitgesproken in 2045 tot de vijf meest toonaangevende landen in de wereld te behoren, een duidelijke stip aan de horizon.

Gezien de historische band tussen de beide landen en gebaseerd op de algemene doelstellingen van Rotary International beoogt de ICC Nederland-Indonesia in algemene zin de vriendschapsrelaties tussen clubs en leden van de zeven Nederlandse districten met de clubs en leden van de twee districten van Indonesia te bevorderen. Een ander zwaartepunt van het ICC beleid is het faciliteren van projecten als platform tussen Nederlandse en Indonesische Rotary Clubs en/of Districten.

De onderstaande sprekers van de dag zullen een aantal actuele aspecten van de huidige situatie in Indonesië belichten. En in de break-out sessies wordt u nader geïnformeerd over de lopende gezamenlijke Rotary projecten in Indonesië.

De sprekers zijn:

- De huidige ambassadeur van Indonesia Z. Exc. de heer Mayerfas opent de bijeenkomst.

- Gerard A. Persoon, Emeritus Hoogleraar Culturele Antropologie: De veranderende positie van de ‘inheemse volken’ in Indonesia.

- Edith Trieblinig, Stg. Programma Uitzending Managers-coördinator Indonesia: Wat doet PUM en wat doet PUM in Indonesia.

- Youetta de Jager, Ink. Vz ICC Ned - Ind : Vraagstukken oplossen doen we samen.
 

Break-out sessies:

Stg. RWG: Rotary Leprazorg project samen met de Lepra Stichting, Pelkrim project samen met RC Yogya Tugu.

RC Groningen: Status Hariti project met RC Yogya.

Andreas Tan: Project Kinderboeken over hygiëne en gezond leven voor kinderen in Oost Indonesia.

RC Huizen Gooimeer: EndPlasticSoup initiatieven in Indonesia.


Het aantal deelnemers per break-out sessie is beperkt tot 20 personen. Vanwege tijdgebrek is er geen mogelijkheid een tweede sessie bij te wonen. Degenen die geen sessie bijwonen kunnen het mooie Bronbeekpark bezoeken, gewoon bijpraten of eerder aan de rijsttafel beginnen.

De kosten van deze dag bedragen € 40,- per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie (2 x), spekkoek en de rijsttafel maar exclusief aperitief en andere consumpties.

U kunt zich aanmelden bij Carl Hagenaar: carl@hetcointernational.nl

De inschrijving sluit op 10 september 2022 of zoveel eerder als het maximum aantal van 150 deelnemers is bereikt. Ook uw partner of één introducé(e) is van harte welkom.

Bij de aanmelding verzoeken wij u de naam van uw Rotary Club te vermelden.

Wij verzoeken u vriendelijk het deelnamegeld te doen overschrijven op de navolgende rekening:

NL25 RABO 0197 6835 68                       tnv: Y.P.E. Hagenaar-Ratelband, ICC Ned. – Ind.

Bij annulering na de inschrijvingsdatum van 10 september 2022 wordt het deelnamegeld niet gerestitueerd.

Het belooft een bijzonder interessante dag te worden, ook vanwege het alom bekende en voortreffelijke rijsttafelbuffet. Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze dag, om bij te praten en informatie te ontvangen over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking tussen Rotary Clubs in Nederland en Indonesia.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Carl Hagenaar, carl@hetcointernational.nl

Wij kijken er naar uit u te verwelkomen in Bronbeek, Velperweg 147, 6824MB Arnhem.
De inloop is vanaf 09.30 uur.

 

Met vriendelijke groet,

ICC Nederland – Indonesia
Paul Liqui Lung, voorzitter


VOOR HET COMPLETE PROGRAMMA KLIKT U HIER!