Friendship Exchange

ROTARY

FRIENDSHIP

EXCHANGE

Beste Rotarians,

Er is een verzoek binnengekomen voor een Friendship Exchange met India.

Gouverneur Prafull Shara , District 3141, zou graag tot een uitwisseling willen komen met Rotary leden vanuit ons District 1560 en Mumbai-India.

India is zeer actief en er zijn uitwisselingen geweest met o.a. Zweden, Brazilië, Uganda, enz. .

Mocht er belangstelling zijn vanuit ons District dan is er gelegenheid voor 4-6 Rotary couples om tussen december 2017 en maart 2018 gedurende 2 weken een bezoek te brengen. Deze periode is gekozen i.v.m. de temperatuur in India.

Het is gebruikelijk dat men bij een uitwisseling bij de host Rotarian verblijft, dit is echter niet noodzakelijk. Wel is het een unieke kans om elkaar, de cultuur, het land en Rotary in India beter te leren kennen.

Samen worden er bezoeken georganiseerd naar b.v. New Dehli, Agra-Tay Mahal en Goa. Een tegenbezoek aan ons District kan daarna in overleg plaatsvinden.

Mocht er belangstelling zijn dan kunt u voor 1 oktober contact opnemen met Marianne Koebrugge, Email: pluveko@worldonline.nl

Met vriendelijke Rotary groet,

Marianne Koebrugge-Mulder, com. Internationaal District 1560

Tel: 06 51 20 77 88