Rotary Leadership Institute

Dit najaar weer RLI-cursus

Afgelopen voorjaar volgde een grote groep zeer enthousiaste Rotarians de eerste RLI-cursus binnen ons district. Van andere districten, waar de cursus al eerder een keer was gegeven, hoorden we daarover zeer lovende uitspraken. Voor ons als trainers (8 in totaal) was het wel even de vraag in hoeverre wij er in zouden slagen de cursus ook zo succesvol te laten verlopen.

Wel, dat is gelukkig voor 100% gelukt! Van de 30 deelnemers waren er 8 die helaas één van de drie dagen niet aanwezig konden zijn wegens zeer dringende redenen. De overige 22 leden kregen na afloop een certificaat uitgereikt door gouverneur Wim Bénard. Hij was blij verrast met het grote plezier dat de leden hadden ervaren tijdens de drie dagen. Het bleek dat vooral de interactieve opzet bijzonder goed aansloot bij de wensen van de deelnemers.

De opgedane kennis en inzichten kon men in het laatste gedeelte van de derde dag uitstekend toepassen op een drietal casussen. Een mooie beloning voor alle gedane inspanningen tijdens de eerste twee dagen!

Bijna iedereen gaf aan dat men binnen hun eigen club aan de slag wilde gaan met het in beeld brengen van de “conditie” van de club met behulp van een aangereikte eenvoudige, doch zeer doelmatige, analyse methode. Ledenbeleid, PR en Communicatie, Jeugd, Vocational, Foundation, Succesvolle projecten, Succesvolle clubs enz. enz. verdienen ieder op zich bij veel clubs hernieuwde aandacht. Het is een hele prettige gedachte om te weten dat dit mede door de deelnemers aan deze cursus vorm en inhoud zal krijgen.

Mede daarom raden wij jullie aan om zéker deel te gaan nemen. Lukt het wegens over-inschrijving niet gelijk, dan ben je in ieder geval de volgende keer aan de beurt! (Er is ruimte voor 25 deelnemers.)

Op de zaterdagen 26 oktober en 9 en 23 november 2019 vindt van 09:00 uur tot 14:00 uur de volgende cursus plaats.

De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt aan de deelnemers.

Je kunt je nu alvast inschrijven via p.jansen4@chello.nl

Vergeet niet even te kijken op www.rotaryleerinstituut.nl

Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen

Districtcoördinator RLI

E-mail: p.jansen4@chello.nl

cid:image002.jpg@01D524F9.E7F13920