districtcommissie Vocational Service

Macintosh HD:Users:vanberkel:Downloads:Masterbrand Signature:RotaryMBS_RGB.jpg

C:\Users\Lily\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Y9WGO0QC\20151110_194104 (2).jpg

Rotarians luisteren gespannen naar Edu van de Velden gedurende zijn betoog over
ethische dilemma’s en het paradigma van waaruit wij kiezen.

Op dinsdag 10 november jl. kwamen ruim 50 Rotarians bij elkaar in Boode te Bathmen. Onder de prikkelende leiding van mede Rotarian Edu van de Velden werden we geconfronteerd met onze eigen denkpatronen en de context van waaruit wij kiezen bij ethische dilemma’s in onze beroepsuitoefening. Samen met inleider en mede-Rotarian Hans Hendriksen, directeur van Kraft-Heinz Nederland werden we getrakteerd op een spannende bijeenkomst. Het thema: het goede van foute keuzes. Welke keuze maakt de koning die een decreet uitvaardigt dat onderdanen van het koninkrijk onthoofd worden als zij overspel plegen op het moment dat zijn eigen dochter deze zonde begaat. Als hij kiest als vader dan kiest hij fout als koning en andersom.

En dan nu binnen het gekozen thema van de avond: flexibilisering van de arbeidsmarkt: welke keuze maakt de directeur van Heinz; winstmaximalisatie en mensen ontslaan, inkrimpen dus enerzijds; of minder flexibiliteit, continuïteitsrisico’s en lagere winsten anderzijds?

Onmogelijke keuzes die toch gemaakt moeten worden.

De avond vol discussie en indringende dilemma’s wordt afgesloten met ontmoetingen en gesprekken in kleinere kring. We kijken terug op een geslaagde avond.