In Memoriam Remco Seijn

In Memoriam Remco Seijn, Oud-Gouverneur district 1560 RI

Op zaterdag 26 september is, 4 dagen voor zijn 67e veraardag, Oud-Gouverneur van ons district, Remco Seijn tijdens een hockyweekend in Portugal plotseling overleden. Remco was Gouverneur van 2009-2010.

Als luitenant-generaal is Remco Plaatsvervangend Bevelhebber geweest van de Landstrijdkrachten. Bovendien was hij in 2002 waarnemend Bevelhebber der Landstrjdkrachten, alvorens hij van 2002 tot 2006 Chef Staf van het Joint Force Command Brunsum was.

Remco was erelid van RC Apeldoorn-’t Loo waar hij herinnerd wordt als iemand die naast vriendelijk ook to the point was, een eigenschap een militair niet vreemd. Hij had een goed invoelingsvermogen. Als Gouverneur vulde hij op geheel eigen wijze en met veel inzet, zijn werk in. Hij zette issues op de agenda zoals het inzichtelijk maken van de inzet van Rotarians bij projecten. Het enthousiasmeren, het initiëren van projecten en zijn clubbezoeken werden als zeer inspirerend ervaren. Remco heeft in zijn gouverneursjaar ons disrict 1560 op voortreffelijke en inspirerende wijze geleid.

Remco was een sociaal geëngageerd mens, getuige zijn betrokkenheid bij de diverse maatschappelijke organisaties.

In 2010 kreeg hij problemen met zijn bloedvaten, waarna een zware operatie volgde. Het praten over zijn operatie en zijn mogelijke dood ging meestal meer over de praktische kant dan over de emotionele.

Remco was een Rotarian in hart en nieren, niet alleen omdat hij lid was van Rotary maar meer nog door hoe hij in het leven stond. Service above self, het ten dienste staan van de naaste en de samenleving heeft hij op een formidabele wijze uitgedragen. Wij verliezen in deze nobele man een aimabel mens en een goede vriend.

Wij wensen zijn vrouw Annemieke, zijn kinderen en zijn clubleden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Staf Rotary District 1560

Rinus Lauret

Gouverneur

De bijeenkomst waarin het leven van Remco wordt herdacht vindt plaats op zaterdag 3 oktober om 11:00 uur in de Grote Kerk, Loolaan 16 te Apeldoorn. Aansluitend is er gelegenheid Remco een laatste groet te brengen en de familie te condoleren in de Bijvoet en Holt-foyer van Theater & Congres Orpheus, tegenover de Grote Kerk (ingang Zuid, Churchillplein 1)

U kunt uw auto parkeren op het terrein van de Grote Kerk en in de parkeergarage bij Orpheus en daar kan deze dan blijven staan tot na de condeleance.