Uitgereikte PHF ‘s

Rotary kent verschillende onderscheidingen. De Paul Harris Fellow (PHF), die is vernoemd naar de oprichter van Rotary, is de meest bekende. De onderscheiding wordt toegekend aan iemand, die, of voor wie men - in de regel vanwege zijn/haar verdiensten binnen Rotary of de samenleving - een bedrag van minimaal US$ 1.000 aan de Rotary Foundation (TRF) heeft betaald. Deze persoon heeft het recht zich 'Paul Harris Fellow' te noemen.

Voor vragen over het aanvragen van een PHF,
kijk op: 
www.rotary.org/downloads

Onderstaand een overzicht van uitgereikte PHF’s
in ons district 1560:

 


PHF voor Jan Jozef Schoemaker van RC Deventer op 18 okt. 2014
Jan Jozef heeft op 18 oktober de PHF onderscheiding gekregen en wel voor het feit dat hij de stuwende kracht is geweest achter een groot aantal projecten van onze club. Het maquette project dat meer dan 5 jaar heeft gelopen. Het project Muziek verbroedert waarbij kinderen van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar de mogelijkheid kregen om met elkaar en onder begeleiding van een docent in de muziekschool in Deventer muziek te maken en last but not least het drinkwater-putten project in Nepal.De plechtigheid vond tijdens een geanimeerde bijeenkomst in de Herensocieteit “de Hereeniging “plaats.


PHF voor Alex Gerritzen van RC Bergh op 26 sept. 2014
Alex Gerritzen van RC Bergh kreeg op 26 september een PHF-onderscheiding opgespeld door gouverneur Carla Kuijpers. Op deze datum vierde RC Bergh tevens haar 35 jarig bestaan. Alex was op 24 september 40 jaar lid van de Rotary en dus charterlid van de club. Dat was een van de redenen waarom hij voor een PHF in aanmerking kwam. Verder heeft hij jaarlijks aan allerlei acties meegewerkt. En heeft hij plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal op allerlei niveaus bijgedragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van mensen. Alex is een bijzonder aangename man en is daarom een zeer geliefd lid van de club. Alex was zeer verrast en heel erg blij met de waardering die hem ten deel viel.

PHF voor Martin Boekholdt van RC Nunspeet op 8 sept. 2014
De voorzitter prijst de grote verdiensten van Martin voor de club en daarbuiten.

Martin is sedert 2005 lid van RC Nunspeet en in het clubjaar 2012-2013 voorzitter. Zowel voor als achter der schermen is Martin in al zijn activiteiten en inzet voor de club een rots in de branding.