Peter Weda Fiets voor Shelterbox naar Santiago

Juni 2018

Opnieuw combineert een (Immediate) Past Governor van ons district dit Rotaryjaar zijn vakantie met een goede doelenactie. Wandelde Carla Kuipers in september 2017 over een afstand van 240 km naar Santiago de Compostella, nu, in de maand juni 2018, legt Peter Weda de afstand tussen zijn huis in Tubbergen naar Composttella al fietsend af.

In het besef en met respect voor het feit dat elke club in ons district jaarlijks meerdere prachtige projecten realiseren, waarvoor de leden zich telkens weer vol overgave inzetten, wil ik jullie toch niet Peter’s initiatief onthouden.

Waarom? Omdat hij kiest voor een algemeen doel, namelijk Shelterbox. Een doel waarvoor nooit geld genoeg in gezameld kan worden. De verwachting is immers dat het aantal natuurrampen alleen maar zal toenemen. En verder, omdat ik het gewoon een geweldige individuele prestatie vind van een prachtmens die in hart en nieren “Rotary” is én uitdraagt.

Paulus Jansen

DG D1560Hieronder vertelt Peter zijn verhaal:

Op donderdag 7 juni start voor mij, Peter Weda, het grote avontuur en de uitdaging om per fiets naar Santiago de Compostella te gaan. Het is voor mij een manier om een periode van ruim drie jaar als eerste DGE en daarna District Gouverneur voor D1560 in de combinatie met een intensieve baan als Bestuurder van zorgorganisatie Warande in Zeist af te sluiten. Fysiek en mentaal wil ik de accu weer in conditie brengen om daarna het leven weer met een open mind tegemoet te treden.

Als nevendoel heb ik besloten om geld in te zamelen voor de Shelterbox. De stichting Shelterbox is een initiatief van Rotary om mensen in rampgebieden zoals aardbevingen, overstromingen, in oorlogsgebieden etc, te voorzien van een dak boven het hoofd en faciliteiten om enkele weken te kunnen overleven.

Het geld voor de eerste box is al binnen plm. €850,-.

Nu vraag ik hierdoor vrienden, instanties organisaties en allen die mij willen steunen om een bijdrage te storten op de rekening van Shelterbox Nederland, NL68ABNA 0557119030, onder vermelding van “Peter Fietst voor Shelterbox naar Santiago”.

In de planning ga ik uit van een gemiddelde van plm. 100 km fietsen per dag. De totale afstand van Tubbergen naar Santiago is ongeveer 3000 km. Het is de bedoeling dat ik op 10 juli in Santiago op “het plein” wordt ontvangen door mijn vrouw Erna en onze oudste dochter Sandrien.

Voor nu een hartelijke groet en

Geniet van het leven!

Peter Wed