Afscheidsspeech Carla Kuijpers 27 juni 2015

Inkomend gouverneur Rinus, jouw lieve vrouw Maria, Inkomend inkomend districtgouverneur Peter en lieve Erna, secretaris Benedictus en Rinske, leden van districtscommisies, leden van clubDoetinchem Oude IJssel en alle partners, leden van RC Nunspeet en andere Rotaryvrienden.

Fijn dat jullie hier vanmiddag zijn.

Ons 110e Rotaryjaar eindigt bijna. Op 1 juli om 00.00 uur wisselt de voorzitter bij 34.000 clubs in de wereld en bij 537 districten. Zo ook bij ons district.

Alvorens ketting en speldje over te dragen aan mijn opvolger wil ik graag met u terugblikken op het afgelopen jaar. Ik wil u allereerst deelgenoot maken van mijn meest schokkende ervaring en vervolgens van mijn mooiste Rotarymomenten.

Allereerst mijn meest schokkende ervaring. Afgelopen jaar had ik op enig moment een wat gespannen verhouding met een Rotarylid. Het klikte om zo te zeggen even helemaal niet meer. Tijdens een gesprek dat als doel had om de verhouding te verbeteren meende het Rotarylid mij te moeten vertellen wat er allemaal aan mij mankeerde. Nu zijn wij allemaal op een leeftijd dat wij dit van onszelf heel goed weten, maar dit Rotarylid wees mij op eigenschappen die ik niet herkende. Nu is dat nog niet zo erg en ik vermoedde dat het hier ging om wat men in de psychologie de “dark side of personality” noemt. Hiermee wordt bedoeld dat je in anderen je eigen slechte eigenschappen meent te herkennen. Iets minder werd het toe het betreffende Rotarylid er vervolgens triomfantelijk aan toevoegde dat anderen het hier mee eens waren. En nog erger toen ik vervolgens verbijsterd vroeg: Heb jij dan over mij met anderen in deze zin gesproken? En het Rotarylid antwoordde: “ Ja natuurlijk, dat doet iedereen toch? Over mij wordt ook gepraat”. De werkwijze van dit Rotarylid is als volgt: hij vindt iets, deelt dit eerst met anderen. Waar of niet waar maakt niet uit. Dit werkt dan als een selffullfilling prophecy, een ander bekend verschijnsel uit de psychologie, namelijk dat datgene wat je gelooft/denkt/of van iemand hebt gehoord zich ook altijd zal bevestigen. Het is de basis van beeldvorming of nog erger roddelpraat: anderen herkennen het dan ook (want al eerder gehoord gezegd), terwijl het niet waar hoeft te zijn Het draagt in ieder geval niet bijdraagt aan regel 3 van de four way test. Slechts in de bijzondere situaties zoals tijdens ons gesprek legt dit Rotarylid zijn mening voor aan de betrokkene zelf. En je kunt dan hoog of laag springen, door het steeds naar andere toe te herhalen is het Rotarylid het gaan geloven.

Was dit allemaal nog wel te overzien, mijn schokkendste ervaring was toch dat ik op dat moment letterlijk het vertrouwen in de man voelde wegstromen. En dat is daarna niet meer teruggekomen.

Ik doe daarom een dringend beroep op al mijn fellow-Rotarians: praat niet over iemand, maar alleen met iemand of tegen iemand. En dan mag het er best heftig aan toe gaan. Hanteer de four way test 24 uur per dag in alle situaties ook echt. En begin dan met de eerste zin: is het waar? En dus niet: vind ik het waar? Blijf voortdurend toetsen bij degenen waar het om gaat. En als iets jou niet bevalt bespreek het direct met betrokkene en bedenk ook wat zou ik er aan kunnen doen om de situatie te veranderen.

Wees dus geen moralist. Moralist zijn is heel makkelijk en geeft je een tevreden gevoel vooral als iemand het met je eens is. Maar het lijkt op chocola. Je bent even tevreden, maar als de suiker is verteerd dan is de energie ook weg.

Laten wij als Rotarians dus nooit oordelen, maar voortdurend willen weten, willen leren, willen begrijpen. Laten wij de vraagvorm van onze four way test voortdurend toepassen. Dat is moeilijker, maar levert per saldo wel meer op. Alleen als wij allen echt leven volgens deze vier regels kunnen wij elkaar vertrouwen en op die manier samen werken aan een betere wereld. Want dan voel je je veilig. Om onszelf er voortdurend aan te herinneren overhandig ik Rinus straks dit model van de vlag die hij een dezer dagen ontvangt. Ik hoop dat hij hem mee neemt naar alle clubbezoeken en zo de aandacht blijft vragen voor deze basis van Rotary.

Maar nu al die honderden geweldige ervaringen van het afgelopen jaar.

Ik begin met Sonu, ontmoet tijdens het bezoek aan RC Twente-Zuid. Een enthousiast meisje uit India die het jaar in Nederland een grote levenservaring vond en die heel interessant kon vertellen over de cultuurverschillen tussen onze landen en daar na een half jaar in Nederland al duidelijk begrip voor opbracht . Zij is een levend bewijs van de stelling dat als alle clubs elk jaar een jaarkind ontvangen…wat een goede investering in begrip en wereldvrede zou dat zijn! De jaarkinderen tijdens het Rotaryfestival gaf daar al een heel bescheiden indruk van.

En dan Mischa, een jongen die ter afsluiting van het Ryla-weekend in Enschede een zelf gecomponeerd liedje zong voor de deelnemers en begeleiders over zijn ervaring tijdens het weekend en wat het met hem in positieve zin gedaan. Iedereen kreeg tranen in de ogen. Wat een goede en invloedrijke nuttige bijdrage aan het leven van Nederlandse jong volwassenen mogen wij tijdens de Ryla geven.

En dan de kracht van het netwerk van Rotary. Dat je zomaar de commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten in Nederland als spreker hebt tijdens het Festival via een Rotarylid en dat je dan nog naast hem mag zitten ook. Dat voelde veilig . Wat een krachtig netwerk hebben wij. Dat je dan ook accommodatie voor het Festival, hotel, drukwerk, banieren, catering, fotografie hebt kunnen regelen via jouw eigen club en jouw district. Wat een mogelijkheden hebben wij als Rotary met al onze classificaties!

En alle clubbezoeken. Wat was dat voor mij een feest. Ik was bijna in een permanente euforische staat. Het was genieten van alle lieve mensen, hartelijke ontvangsten, leuke ideeën en inspiratie. En toch meestal ook van de maaltijden.

En de opleiding en de Internationaal Conventies die ik mocht bezoeken. Ook hier weer enthousiaste mensen vanuit de hele wereld. Wat zijn wij rijk dat wij dit als organisatie kunnen.

En wij beseffen het lang niet voldoende. Eergisteren hadden wij een nieuwe ledenbijeenkomst in regio I. Wij stelden de vraag: nu je weet dat alles kan binnen Rotary, wat zou jij dan het liefste gaan doen? Na enige aarzeling, want zo had men het nog niet bedacht , kwamen er hele mooie voorstellen voor duurzaamheid, onderwijs, Griekenland en de nieuwe leden werden steeds enthousiaster over hun eigen mogelijkheden en die van Rotary. Er ontstonden ook combinaties tussen de leden van de clubs. Weer zo’n prachtig moment binnen Rotary.

Het afgelopen jaar heb ik 68 clubs bezocht en veel vergaderingen gehad. In totaal zo’n 8.000 km voor Rotary op pad geweest, t/m vandaag 3983 mails verzonden. Het was het waard. We hebben veel gerealiseerd met elkaar.

Hoogtepunt was het Rotaryfestival in februari met een recorddeelname van 180 leden tijdens de avond en 300 overdag. Bijna alle clubs hebben eer een bijdrage aan geleverd en iedereen heeft er veel inspiratie en ideeën uit gehaald. Ook de bijeenkomsten op regionaal niveau hebben de contacten tussen clubs versterkt. We hebben een stichting opgericht om het beheer van ons district nog beter te organiseren. Onze bestuurlijke continuïteit is verzekerd. Alle clubs hebben een voorzitter en ook ons district heeft tot en met het Rotaryjaar 2017-2018 een gouverneur met de voordracht van Paulus Jansen van RC Bergh.

Het aantal leden is gelijk gebleven, mede doordat we twee nieuwe clubs hebben verwelkomd. Het percentage dames is iets verhoogd. Nu 600 dames en 2200 heren. Het leeftijdgemiddelde is gedaald met 3 maanden naar 57,6.

Onze contacten met Rotaract zijn verbeterd en er zijn al initiatieven om in sommige clubs te komen tot een Interactclub. Ook een damesclub wordt momenteel voorbereid. Veel mooie projecten in ons district. We hebben 54 jonge mensen een weekend werken aan zichzelf gegeven via de Ryla. We hebben 200 Shelterboxen geleverd en dus 2000 mensen onderdak geboden. We hebben 200 fietsen geleverd en kinderen blij gemaakt. We hebben waterprojecten gedaan met Wandelen voor water. We hebben de eerste kandidaat Peace Fellow. Uit de reacties blijkt dat de gouverneursbrief steeds beter wordt gelezen. We hebben een Facebook-account met al meer dan 150 vrienden. We zijn aangesloten bij het Rotary leadership institute dat met ingang van volgend jaar Rotarians die dat willen verder informeert en traint in leiderschap. We hebben een nieuwe brochure “wat is Rotary?” We hebben de eerste pilotclub in ons district voor anders omgaan met Rotaryregels. Onze bijdrage aan The Rotary Foundation is afgelopen jaar bijna verdubbeld. Op landelijk niveau heeft ons district bijgedragen aan een verdere professionalisering van de RAN als ondersteunende organisatie tegen een lagere prijs. Er is een serviceorganisatie ingericht waar alle Rotarians 24 uur per dag met hun vragen terecht kunnen.

Kortom: Rotary leeft, groeit en is actief en betrokken.

Ik dank Rotary dat ik een jaar gouverneur mocht zijn. ik dank jullie allemaal voor al deze mooie ervaringen en voor al deze resultaten. Ik dank speciaal de leden van de staf. Rinus voor jouw vragen en Peter voor jouw steeds toenemende enthousiasme en vooral Benedictus voor het toch elke keer weer goed verwoorden van wat wij probeerden af te spreken. Ook al mijn voorgangers bedankt voor hun adviezen en luisterend oor. Ook aan Bob Boersma, die door een conflict in zijn club zijn Rotarylidmaatschap heeft moeten opzeggen, maar die als Rotarian tot in al zijn vezels mij tot steun en inspiratiebron is geweest.

Van de oud-gouverneurs dank ik ook speciaal Nico van de Gevel, wiens laatste jaar het was als lid van de districtsadviesraad. Nico, dank je wel voor jouw bijzonder scherpe analyses, je weloverwogen adviezen en dat in voortreffelijke taalgebruik. Je stopt ook als Rotarian per 1 juli, maar blijft nog maatschappelijk actief. Wij wensen jou nog vele gezonde en gelukkige jaren. Het district is jou veel verschuldigd.

Verder wil ik de Assistent-gouverneurs bedanken voor hun begeleiding tijdens de clubbezoeken, het bijwonen van de stafvergaderingen en het organiseren van de Regionale overleggen die steeds weer tot nieuwe inspiratie bij de aanwezigen leidde.

Ook de leden van de verschillende districtscommissies die dus ook buiten hun club bereid waren om meer voor Rotary te doen en de staf en mij te adviseren.

En alle clubvoorzitters dank ik voor de altijd voortreffelijke en hartelijke ontvangst tijdens clubbezoeken en voor al jullie inzet tijdens het clubjaar en vooral voor de bijzonder openhartige gesprekken tijdens het vooroverleg en de overigens warme contacten. Mede door de clubbezoeken was het voor mij een heel bijzonder Rotaryjaar, enorm leuk en leerzaam.

Dank ook voor onze webmaster Berry Tesink, letterlijk dag en nacht bereikbaar en snel reagerend als ik weer eens informatie over de Rotarians in ons district wilde uitstorten,

Een aantal mensen wil ik speciaal bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

Annette Olree, Assistent-gouverneur van regio I heeft zich nu al drie jaar enorm ingezet voor regio I, is zeer loyaal aan de Rotaryzaak en gezegend met een gulle lach weet zij alles te relativeren en Rotary tot een feest te maken. Annette is goed bekend in de regio. Zij weet veel en is zowel de clubs als mij tot en een enorme steun geweest bij clubbezoeken en andere voorvallen in regio Noord-Veluwe. Altijd een RBC met een hoge opkomst, een voortreffelijk voorzitterschap en mooie nieuwe ledenbijeenkomsten. Annette heeft een grote inzet geleverd voor de voortreffelijk georganiseerde informatiemarkt tijdens het Rotaryfestival. En dat naast haar meer dan fulltime baan als logopediste. Annette, jij hebt ooit gezegd; hoe kan ik in de plaats komen van mijn zeer gewaardeerde voorganger wijlen onze vriend Simon Slot. Nu, ik kan jou vertellen: dit gaat jou zeker lukken. En Rinus en de staf boffen heel erg, want je gaat nog een jaar door. Mede namens jouw club Hattem-Heerde mag ik jou voor deze inzet een PHF uitreiken.

Maria van Schaijik. Assistent-gouverneur van regio IV heeft zich ook al drie jaar buitengewoon ingezet voor Rotary. Een vertrouwd gezicht voor alle clubs in de regio Veluwezoom, inzet voor Wandelen voor Water, overal aanwezig bij alle gebeurtenissen in de regio zoals kerstconcert of jubileum. Gewoon rustig en enigszins op de achtergrond doet zij ook heel veel voor haar eigen RC Wageningen-Bergpoort. Dus niet alleen een echte area-governor maar zo de club mij wist te vertellen, een geliefd lid van de club, De club steunt ook van harte de uitreiking van de PHF aan jou.

Jaap van Hoek, het geweten van Rotary. Jaap, heer en meester over onze diepere gevoelens en onze intuïtie. Jaap, ik had nooit verwacht dat jij ooit afscheid zou nemen van jouw geliefde district vocational commissie. Jouw inzet voor het vocational optreden tijdens het Rotaryfestival en alle eerdere vocational bijeenkomsten is groot. Maar behalve jouw inzet voor de commissie ben jij ook een zeer betrokken clublid en een grote steun voor diegenen die het nodig hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan onze geliefde Rotarians Pieter en Rietje de Joode-Keizer tijdens de ziekte en het overlijden van Rietje en ook daarna. Ik heb de eer jou mede namens jouw club Rotary Ambt Almelo voor al jouw inzet een PHF te mogen uitreiken. Anke

Michael Kors. Assistent-gouverneur van regio V, Achterhoek, buitengewoon ingezet voor de regio. Hij kent alles en iedereen en is bovendien de ontwerper van het prachtige logo van het Rotaryfestival, van de Achterhoek Facebookaccount en van het emaillogo van Rinus naar ik heb begrepen. Onze Michael ontwerpt gelukkig geen tassen en kleding, want dan zou hij helemaal onbetaalbaar zijn. Michael is zeer bereikbaar, betrokken, beschikbaar. Een model-Rotarian. Tevens medeoprichter van de 69e club in ons district Zutphen-RIO aan de IJssel, waarbij RIO staat voor Rotary in ontwikkeling. Michael heeft zich met overgave ingezet voor End Polio Now en missies georganiseerd naar Ghana en Pakistan. Voorwaar een dynamisch en stuwend Rotarylid. Michael, je bent sinds een paar maanden ook één van de twee leden in Nederland van de Paul Harris Society. Je was ons dus net een klapje voor en hebt zelf al een PHF gekocht. Daarom leek het mij goed jou voor al jouw inzet een PHF met saffier uit te reiken. Marion

En tenslotte of beter allereerst Gerard. Wist u dat ik sinds 1 juli 2014 niet meer heb gekookt en dat Gerard zich ontwikkeld heeft tot een specialist in de Thaise keuken. Gerard heeft mij het afgelopen jaar maar ook de jaren daarvoor voortdurend gesteund. Met de organisatie van het Festival heb jij je in het bijzonder ingezet. Zonder jouw steun met boekingssysteem, filmpje, adviezen zou het niet zo’n geslaagd festival zijn geworden. Maar ook met het elke keer weer helpen herinneren bij een clubbezoek, heb je alles bij je stickje, laptop, cadeautje voor de club, jasje, tasje, badge? En vooral met het opvangen en afvangen van mijn af en toe stressvolle momenten als het toch wel even te veel werd. Zowel Gerard als ik leggen in ons werk altijd de lat hoog en daardoor had Gerard natuurlijk wel begrip voor mijn ambities, maar toch ... Ook het lezen en becommentariëren van mijn speeches in allerlei talen. Jouw enthousiaste begeleiden naar alle plekken over de hele wereld, cursus in San Diego, conventies in Lissabon en Sao Paulo. Totdat je zelfs over wij, Rotary, begon te spreken. Ik zou jou ook graag een Paul Harris geven. Ik vind ook dat je het verdiend hebt. En het kan ook. Weinigen weten dat je een PHF ook uit kunt reiken aan niet Rotarians. Maar ik vond het niet passend als ik dat deed, want ik ben natuurlijk helemaal niet objectief genoeg. Je moet het voor nu even doen met deze lieve woorden en een kus.

Tenslotte, dank aan alle anderen binnen en buiten Rotary en vooral alle 2796 Rotarians in ons district. Dank jullie wel voor alles wat jullie voor Rotary doen. We houden contact.