tientjes brief Rotary Doctors

Tien Euro of meer per Rotarian van uw club maakt nog steeds het verschil...

In onze wereld zijn er nog steeds te veel plaatsen waar onvoldoende medische voorzieningen beschikbaar zijn. In dit soort gebieden leiden gemotiveerde huisartsen, tandartsen en specialisten van Rotary Doctors locale medici op door middel van bedside teaching. Vooral gedreven door hun passie en zonder beloning gaan zij vier tot zes weken op pad. Alleen de vliegreis wordt vergoed en ter plaatse wordt voor transport en onderdak gezorgd.

Duurzame uitzending van medici

Een uitzending is kostbaar: vliegtickets, lokaal personeel, medicijnen, verzekeringen, lokaal vervoer en onderdak. Per jaar worden zo’n vijftig artsen en tandartsen uitgezonden naar Kenia en Ethiopië om met name locale medici en verpleegkundigen op te leiden, zodat kwalitatieve zorg op termijn gewaarborgd is.

Dat zouden er nog veel meer kunnen zijn. Maar we moeten hard ons best doen om de

benodigde financiën hiervoor bijeen te krijgen. En vergeet daarbij niet dat Rotary Doctors in 1994 gestart is als een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Rotary clubs. Belangrijke bron van inkomsten wordt gevormd door de jaarlijkse bijdrage vanuit de Nederlandse Rotary clubs. Gelukkig zijn er heel wat Rotaryclubs die deze jaarlijkse actie (€10 per lid per jaar) steunen.

Wij zijn op zoek naar clubs die zich extra willen inzetten voor Rotary Doctors

Dat is de 10 Euro per lid, maar dat zou ook een gerichte fundings-actie kunnen zijn. Voor zo’n actie hebben wij inmiddels ook materialen beschikbaar om dat te ondersteunen.

Een van onze uitgezonden artsen komt ook graag langs om op uw Rotaryclub eens te vertellen over zijn of haar ervaringen en vertellen hoe uw club kan bijdragen aan de Rotary Doctors.

Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar:

secretariaat@rotarydoctors.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw aandacht en de bijdrage van uw club.

Met hartelijke groet,

Herre Kingma

Voorzitter Rotary Doctors Nederland

P.S. Kijk ook even naar onze nieuwe website! rotarydoctors.nl