uitnodiging indonesië dag 2015

Het sfeervolle tehuis voor gepensioneerde Indonesië militairen Bronbeek in Arnhem zal zoals iedere twee jaar op 7 februari 2015 het décor zijn van de Indonesië-dag georganiseerd door de Interlandcommissie Nederland – Indonesië.

Een bijeenkomst waar menig Rotarian naar uit kijkt.

En dat niet alleen vanwege de voortreffelijke Indonesische ‘makan siang’ maar zeker ook om bij te praten, gedachten uit te wisselen en kennis te nemen van de voortgang van het grote meerjaren water- en sanitatieproject “Bandung Barat”.

Een succesvol meerjaren project gericht op het terugdringen van ernstige ziektes ten gevolge van de blootstelling aan vervuild oppervlaktewater en gebrekkige hygiëne.

Een project dat momenteel financieel gesteund wordt door een twintigtal Rotary Clubs verdeeld over verschillende districten.

Het programma richt zich op de relatie tussen beide landen, de verdediging tegen het steeds weer wassende water en verslaglegging rond hetgeen de afgelopen twee jaar is gerealiseerd op het terrein van de te verbeteren gezondheidssituatie.

Gezien de benoeming van de huidige ambassadeur Hare Excellentie mw. Retno Marsudi tot Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesia kunnen wij niet verwachten dat zij in februari als key-note speaker beschikbaar zal zijn. Wij vertrouwen er op dat haar waarnemer in haar plaats zal willen komen en wij zullen, mocht die gelegenheid zich niet voordoen, terugvallen op een toonaangevende spreker uit het bedrijfsleven.

In het programma is een "markt" van lopende projecten in Indonesië opgenomen waar informatie kan worden uitgewisseld en samenwerkingsmogelijkheden kunnen worden onderzocht. In "Rotary Magazine" septembernummer zijn clubs uitgenodigd hierop in te schrijven.

Een unieke mogelijkheid, zeker ook voor “jongere” leden, om kennis te nemen van datgene dat Rotary in Indonesië, samen met Rotary Clubs ter plaatse, realiseert.

Programma

Zaterdag 7 februari 2015

09.30

Inloop

10.00 – 10.15

Welkom door

-

C. Doornhein, voorzitter IC NL-IND

-

Kolonel M.C. Dulfer, commandant Bronbeek

10.15 – 10.35

“De ontwikkeling van Indonesië, de relatie met Nederland en kansen in de toekomst”
(Key-note speaker: Ambassadeur of afgevaardigde)

10.35 – 11.05

“Bandung Barat Project” (H. Smid) *

11.05 – 11.20 (vragensessie)

11.20 – 12.00

Koffiepauze + “markt”

12.00 – 12.30

Project “Sea defence” (Ir. L.A. Valkenburg) *

12.30 – 12.40 (vragensessie)

12.40 – 14.00

LUNCH / MAKAN SIANG (Rijsttafel buffet)
“Markt”

14.00 – 14.30

“Gezondheidsaspect Bandung Barat Project” (J. Vosters) *

14.30

Aankondigen vervolg “markt”

14.30 – 15.00

Vervolg “markt”

15.00

Afsluiting en dankwoord door voorzitter IC NL-IND


Dhr. H. Smid is lid van de Interlandcommissie en één van de drie Rotarians die samen het managementteam van het “Bandung Barat” project vormen.

Dhr. L.A. Valkenburg is ingenieur bij ingenieursbureau Witteveen + Bos, tevens assistent projectleider van het masterplan voor de kustbescherming en kustontwikkeling van Jakarta.

Dhr. J. Vosters is sociaal medicus en als adviseur op het gezondheidsaspect van het “Bandung Barat” project betrokken.

De kosten van deelname aan deze dag bedragen € 30,00 per persoon (inclusief koffie, spekkoek, rijsttafel, maar exclusief aperitief), bij inschrijving te voldoen door incasso machtiging.

U kunt zich aanmelden door hier te klikken

Meldt u zich gauw aan, want de inschrijving sluit op 18 januari 2015 of zoveel eerder als het maximum van 150 deelnemers is bereikt.

Ook uw partner of één introducé(e) is van harte welkom.

Wij kijken ernaar uit om u allen te mogen verwelkomen in
Bronbeek,Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Met vriendelijke groet,

ICC Nederland – Indonesië

Cees Doornhein, voorzitter
Jossie Lim, secretaris
Hugo Smid, lid
Peter Kessing, lid