Vluchtelingen helpen bij vrijwilligerswerk

Handen uit de mouwen in de natuur

Onlangs heeft een groep vluchtelingen uit de tijdelijke opvang op de Voorwaarts in Apeldoorn enkele keren geholpen bij het hakken van haardhout ten bate van goede doelen. De activiteit werd nauw afgestemd met het COA. Op de oproep om mee te werken werd positief gereageerd door vluchtelingen uit Syrië, Koerdistan, Irak en Eritrea. Het enthousiasme was groot om hout van Amerikaans eiken te kloven en in te pakken in netzakken voor de verkoop. Na een aantal uren hard werken stond men klaar om de volgende dag opnieuw het bos in te gaan tussen Hoenderloo en Beekbergen. Het produceren van haardhout voor diverse goede doelen is een al enkele tientallen jaren bestaande activiteit van Rotaryclub Apeldoorn.

Naar goed Nederlands gebruik begonnen de werkzaamheden met koffie met koek. Gesprekken tussen de vluchtelingen en de Apeldoornse vrijwilligers kwamen snel op gang en men ging graag op de vragen van Nederlandse zijde in. Hoewel de kennis van het Engels bij de meesten heel beperkt is, is er altijd wel iemand bij die als tolk voor de hele groep kan optreden. Bijvoorbeeld Horan Muhamed, van beroep juwelenmaker uit Syrië. Hij is de enthousiaste aanvoerder van de groep en zegt “bewust te hebben gekozen voor Nederland”. Hij is “single” en vol vertrouwen een toekomst in Nederland op te bouwen. Enkelen van de groep zijn al bezig met de Nederlandse taal. Ook tijdens de lunch in de openlucht met soep en broodjes wordt gezellig met elkaar gesproken. Het ongeduld van de vluchtelingen blijkt als de contacten met medewerkers van COA en IND ter sprake komen. Men wil snel weten waar men aan toe is.

De vrijwilligers van Rotaryclub Apeldoorn hebben veel plezier beleefd aan het samenwerken met de vluchtelingen en staan klaar om ook op andere wijze een steentje bij te dragen.

Apeldoorn, 17 november 2015

Nadere informatie (niet voor publicatie): Rudi ter Heide, tel. 06-53299660.