Nieuwsbrief DG Peter Weda nr. 3

DG. Peter Weda.

Nieuwsbrief nr. 3 – December 2016

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Bericht van Peter Weda.

·

Jeugd als kloppend hart van Rotary

·

Multi District Jeugzaken Commissie (MDJC)

·

Oproep !

Beste vrienden in Rotary

De eerste zes maanden van het Rotary jaar 2016-2017 zijn al bijna voorbij. Het bezoeken van de clubs verloopt volgens plan en ik zal deze maand de 35ste club bezoeken.

Ik kijk terug op een goede Assembly waarin we in een constructieve interactie met de aanwezige leden de cijfers over het afgelopen jaar hebben goed gekeurd, de conceptbegroting 2017-2018 hebben besproken.

De aanwezige leden zijn geïnformeerd over aanpassingen in de organisatie van het district waardoor de werkzaamheden gelijkmatiger zijn verdeeld onder de leden van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het District.

Onze DGN, Wim Benard heeft uitleg gegeven over de nieuwe wijze (door middel van een Nominatie Commissie), waarop de werving en de selectie van de DGNN plaats zal vinden.

De gastspreker, Marie-Paulien Lauret had een boeiende voordracht over duurzaam ondernemen als multinational.

Kortom een goede bijeenkomst met voor velen de gelegenheid om na afloop op een ontspannen manier nog even na te praten.

Tijdens het bezoeken van de clubs ontmoet ik prachtige mede-Rotarians die midden in de samenleving staan en door middel van acties en projecten aan vele mensen in de directe omgeving en in verre landen perspectief bieden. Rotary leeft, inspireert en maakt het verschil.

Het is daarom dat ik met plezier het voorstel van onze District jeugdcommissaris, Leoni Oude Nijhuis honoreer om haar met haar commissie in deze nieuwsbrief een podium te geven.

Jeugd heeft de toekomst en geeft energie. Ik heb dat recent gemerkt tijdens de afsluiting van de internationale RYLA in Papenburg waar ik samen met onze DGN, Wim Benard aanwezig mocht zijn.

Ik wil hierdoor dan ook graag mijn enthousiasme kenbaar maken voor de vele initiatieven op het gebied van jeugd die in ons district worden opgezet, fantastisch en bedankt voor jullie geweldige inzet!

Voor nu wens ik jullie allen fantastische feestdagen en een goed begin van het jaar 2017.

Hartelijke groet,

 

Peter Weda

Jeugd als kloppend hart van Rotary

Internationale jeugduitwisselingen met Rotary
worden al 55 jaar met succes georganiseerd.
Jeugduitwisselingen zit in het DNA van Rotary.
De jeugd heeft de toekomst, niet alleen voor de Rotary, maar ook voor de wereld. In 2010 is Jeugdzaken met jeugduitwisseling de vijfde Avenue binnen Rotary geworden.

Het doel van de uitwisselingen is: Connecting young minds, “share future beliefs”, het stimuleren van internationale ontwikkelingen, het kennis nemen van en belangstelling hebben voor buitenlandse cultuur en het opbouwen van goede relaties tussen landen.

Naast de uitwisselingen is de avenue jeugd zoveel meer. In feite kan jeugd gekoppeld worden aan community, denk bv aan het vluchtelingenprobleem dat momenteel speelt. Zo zou Jeugd bv taalles, zwemles en fietsles aan kinderen van vluchtelingen kunnen geven. En denk aan het oprichten van Rotaract clubs.

Jeugd kan ook gekoppeld worden aan vocational. Denk bijvoorbeeld aan zaken als jeugdwerkeloosheid die kan worden opgepakt en aangepakt. Veel Rotarians hebben kennis in huis waarmee jeugdigen gevoed zouden kunnen worden. Laten we deze kennis inzetten. Denk aan stage-aanbod en begeleiding, sollicitatietraining etc.

Jeugd is tevens gekoppeld aan international. Zo zijn er ambassadorial scholars. Met meerdere clubs kan er gedacht worden aan het ondersteunen van een master (gekoppeld aan een global grant).

Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC)

In Nederland bestaat er een landelijke, overkoepelende
Multi District Jeugdzaken Commissie (MJDC). Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter en de DJC’s (District Jeugd Commissarissen) van de 7 afzonderlijke districten.

Als landelijke MDJC streven we naar meer animo en aandacht voor jeugdzaken. De MDJC is district overstijgend, omdat jeugdzaken op nationaal niveau plaatsvindt.

Niet alleen willen we meer bekendheid aan de uitwisselingsprogramma’s geven, maar wij willen ook een groei stimuleren en de avenue Youth Service binnen alle clubs in Nederland een belangrijke plek laten innemen.

Voor een goede organisatie en afstemming is het belangrijk dat alle commissarisfuncties ingevuld en bekend zijn binnen LEAD. Dit maakt een gerichte communicatie mogelijk.

In dit verband ontbreken in district 1560 nog enkele RJC’s (Regio Jeugd Commissaris)

Wilt u zich inzetten voor jeugdzaken dan zijn voor de regio’s 1, 3, 4 en 5 deze functies nog vacant.

Van meerdere club’s is de CJC (Club Jeugd Commissaris) niet bekend. Ook hier de oproep dit vast te laten leggen via de clubsecretaris in LEAD.

Voor vragen/opmerkingen kunt u zich melden bij de DJC 1560, Leoni Oude Nijhuis leoni@helviro.com of via telefoon 06 51518887

Oproep !

Jeugd is de basis voor de continuïteit voor Rotary.

Mede daarom zijn in 2010 de diverse jeugdprogramma’s ondergebracht in een vijfde avenue van Rotary: Youth Service. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.
Long Term Exchange Program is een van de programma's waarvoor in deze maanden de voorbereidingen lopen voor uitzendingen in augustus 2017.

De jongens en meisjes die zich hiervoor aanmelden zijn onze ambassadeurs in het buitenland en de toekomstige Rotary leden. Vele van onze huidige Rotary leden hebben in het verleden zelf gebruik kunnen maken van dit programma.

Het aantal uit te zenden studenten zit behoorlijk in de lift en dat houdt in dat er op dit moment 55 kinderen een sponsorclub nodig hebben die bereid is als return een buitenlands jaarkind binnen haar club op te nemen.
Het faciliteren van een jaarkind brengt vele mooie ervaringen voor zowel de gastgezinnen als voor de eigen club. Contacten die voor jaren blijven bestaan.

Voor nog enkele kinderen zijn we dringend op zoek naar sponsorclubs. Biedt u deze gelegenheid of hebt u vragen over deze rol dan kunt u contact opnemen met

doc@rotaryyouthexchange.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volg uw district op:

facebook-logo

 

DG Peter Weda: Tel. 06 - 51326402
Mail: p.weda@hotmail.com