De overdracht van het Gouverneurschap

Districtsecretaris

Op woensdag 28 juni was het dan zover. Paulus Jansen werd DG van D1560 RI, daarmee werd Peter Weda IPDG en Wim Bénard de nieuwe DGE. Op dit bijzondere taalgebruik kom ik later nog terug. In ieder geval kwamen de genodigden bijeen in een prachtige zaal bij Kasteel Bergh op verzoek van en met de leden van club Bergh. Het was zover,omdat daarmee weer een jaar is afgesloten, nu voor Peter. Maar zoals we binnen Rotary gewend zijn staan de opvolger(s) in de startblokken voor een nieuw jaar. Na een welkomstwoord door clubvoorzitter Jeroen Gerretschen kreeg de Peter Weda het woord.

Hij keek kort terug op zijn Gouverneursjaar en dankte de clubs en zijn directe omgeving waaronder natuurlijk vooral zijn vrouw Erna, voor de prettige ontvangsten bij de clubs en de wijze waarop hij in zijn jaar ondersteund is. Enkele mensen ontvingen vervolgens een (eerste of tweede) PHF* voornamelijk, omdat zij gedurende langere tijd veel tijd hebben gestoken in het ondersteunen van de clubs en de leden op club- of districtsniveau.

Dat was bijvoorbeeld het geval Regiogouverneur met Herman van Boxtel.

Hij was zes jaar Regiogouverneur en heeft heel veel activiteiten georganiseerd en ondersteund voor clubbesturen en nieuwe leden in zijn RegioBij het “plakken” van tekst uit een ander Word-document, of het geheel importeren van een ander Word-document-bestand zal het sjabloon wijzigen.

Belangrijk moment was ook dat Peter meldde, dat hij Ries Schouten van RC Bennekom voordraagt als DGN (de opvolger van Wim Bénard in 2019-2020)nu er louter ondersteunende reacties op de voordracht zijn gekomen uit de clubs.

https://www.rotary.nl/bennekom/clubjaar/%5Eclubinfo.html/thumb_327725.jpg

Ries Schouten

RC Bennekom

De bijdrage van Peter eindigde met het overgeven van de keten aan Paulus Jansen. Peter werd daardoor de IPDG, de – vrij vertaald - meest recente oud-gouverneur. En Paulus dus Gouverneur die in een bijdrage toelichtte waar zijn drijfveer zit en waar de speerpunten in zijn jaar komen te liggen. Paulus benadrukte ook dat er gestreefd wordt naar continuïteit in bestuur en dat de samenwerking met Peter en de opvolgers Wim en Ries en de Districtsecretaris wordt voortgezet zoals Peter dat deed. En ook Peter kreeg van Paulus een (tweede) PHF.

Na Paulus kreeg Karin Koelman het woord die kort een van de speerpunten toelichtte: Communicatie.

Zij ging vooral in op geïnventariseerde knelpunten waar in het komende jaar voorstellen voor aanpassing verwacht mogen worden.

Tenslotte reikte Paulus aan Peter voor al zijn werk een kado aan in de vorm van een beeld voor in de tuin.

Na afsluiting door de clubvoorzitter was er tijd voor een hapje en een drankje en daarmee was de overdracht van het jaar een feit.

Hans Verbeek

* PHF = Paul Harris Fellow. Een Rotary onderscheiding waaruit de waardering blijkt voor de vele activiteiten voor Rotary en/of de Rotarygedachte.

Training RLI

In een tweetal bijeenkomsten werden enkele leden uit Districten 1560 en 1550 dit voorjaar opgeleid tot trainer RLI. Een korte opleiding om volgens een vastgelegd stramien informatie over Rotary te verstrekken aan leden. Er is duidelijk behoefte aan, omdat blijkt dat de kennis over Rotary binnen de clubs beperkt is, maar ook omdat het gebrek aan kennis tot onjuiste aannames leidt. Steeds weer blijkt bijvoorbeeld dat de gebrekkige kennis over de Rotary Foundation ertoe leidt dat clubs er voor kiezen om dit instituut niet te steunen, terwijl onbekend is dat de ingebrachte gelden voor 100% terugkomen naar het eigen District en dat giften leiden tot credits waarmee een PHF uitgedeeld kan worden.

 

De training bestond uit twee dagen: een waarin kennis over de achtergronden en aanpak werden gedeeld en een tweede waarin de verschillende betrokkenen een onderdeel van de training voor de groep moesten invullen. De deelnemers ontvingen daarna allemaal een certificaat. Binnen ons district zullen we op korte termijn bepalen op welke wijze we invulling gaan geven aan de kennisvergroting met behulp van deze nieuwe opgeleide vrijwilligers.

Hans Verbeek, districtsecretaris.

Mail: hansverbeek53@gmail.com

Tel.: 06 5110 9132