© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom op deze nieuwe pagina van de DCC commissie.

Start van de District Communicatie Commissie (DCC) D1560

Goede interne en externe communicatie is voor de Rotaryorganisatie van groot belang.
De DCC wil daaraan haar steentje op districtsniveau bijdragen.

Doel van de DCC

Het doel van de DCC is ondersteuning van de gouverneur, de district-commissies en de Rotaryclubs

(in het bijzonder de PR- en Communicatiecommissie) bij het bevorderen en verbeteren van de interne en externe communicatie.

Taken van de DCC

- verhogen van de zichtbaarheid van Rotaryclubs bijv. met People of Action campagne;

- clubs- en districtsactiviteiten publicitair en technisch ondersteunen;

- toevoegen pagina’s op de districtswebsite over de DCC en de site actueel, relevant en functioneel houden;

- scholing en training geven aan Rotaryclubs met PR- en Communicatie commissies in het bijzonder, via het Rotaryleer Instituut (RLI);

- externe vertegenwoordiging in landelijke organen Rotary.

Samenstelling van de DCC

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Peter Alers,
RC Ambt Almelo,

voorzitter

Aan de rechter kant van deze pagina
ziet u een drietal documenten voor
mensen die nog wat willen weten over
het Video Conferencing programma ZOOM

Barbara Wartena,
RC Bathmen de Schipbeek,

lid

Doe er uw voordeel mee als club of als
gebruiker.

Coen Kniknie,

RC Ermelo,

lid

 

Berry Tesink,
lid en
webmaster D1560

 

Niels Neeskens,

RC Almelo,

adviseur

 

Deze pagina en informatie zal nog worden aangevuld.
Evt. vragen voorlopig mailen naar: palers54@gmail.com