© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verslag mini seminar People of Action

Het eerste digitale miniseminar van 10 maart jl van de District Communicatie Commissie (DCC) van district 1560 over de Rotary People of Action campagne is een succes geworden!

De bijna 35 inkomend voorzitters en PR commissarissen hebben met veel interesse gekeken en geluisterd naar de inleidingen van Rotarians Pieter Schut en Rudi Cleymans. Zij hebben zowel in hun professionele loopbaan als binnen Rotary een brede achtergrond opgebouwd op het gebied van communicatie.

 

Centraal in de campagne ‘People of Action’ staat dat Rotarians vooral laten zien wat ze DOEN: Hoe kunnen we aan ons imago werken, om op die manier mensen enthousiast te maken voor wat wij met ons werk in Rotary bereiken? En wat is daarbij het belang van eenduidig communiceren in woord en beeld?

 
Pieter Schut, Rotary Public Image coördinator voor Nederland en Vlaanderen,
lichtte in zijn verhaal de 4 pijlers van de campagne  toe:

1.  Impact verhogen, werken aan onze naamsbekendheid, zoals de actie ‘End polio now”!

2. Bereik vergroten, niet alleen in de media, maar ook door zoveel mogelijk groepen in de samenleving
te bereiken;

3. Versterk de betrokkenheid, niet alleen Rotarians, maar ook anderen betrekken die geïnteresseerd zijn in onze acties;

4. Verhoog het aanpassingsvermogen, bijv. door snel actie te ondernemen in geval van calamiteiten. Dit sluit tevens mooi aan bij het nieuwe logo van de inkomend gouverneur voor het jaar 2021/2022: ‘Serve to change lives’!

De ‘People of Action’ campagne wordt regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen en is dus van blijvend belang.

 

Pieter Schut: ‘Zet het juiste imago van Rotary neer. Dus geen beelden meer van rokende, oudere mannen in pak die een dikke check aanbieden en daarna een borrel drinken. Maar wél beelden van Rotarians die aan het werk zijn voor een actie: Rotarians van alle leeftijden, kleur, jong en oud, man en vrouw etc. die samen een natuurgebied schoonmaken van zwerfvuil of in een verzorgingshuis ouderen verrassen. Daarbij is het belangrijk aan te geven dat de actie afkomstig is van of opgezet is door Rotary. Gebruik van de juiste logo’s en stijl is daarbij van belang om de herkenbaarheid van Rotary te vergroten.’  Zie ook de info in de rechterkolom van deze pagina.

 

Na deze presentatie werden praktijkervaringen en ideeën tussen de deelnemers en de inleiders gedeeld. Twee in het oog springende voorbeelden:

1.    In Wierden is een oud-huisarts en Rotarian Herman Stiggelbout een actie gestart die zich erop richt tegelijk met het poliovaccin ook het coronavaccin te geven. De benodigde financiële middelen worden bij elkaar gebracht met door Rotarians (en anderen) op te roepen geld te doneren voor deze actie op het moment dat ze zelf gevaccineerd zijn. Rotaryclubs kunnen zich hierbij aansluiten door contact op te nemen.
Voor meer informatie: www.polio-coronavaccinatie.nl

 

2.    Rotaryclub Apeldoorn is de ‘Rotary Academy’ gestart, een vocational project in samenwerking met Rotaract. Hier worden ervaringen en deskundigheid gedeeld waarbij jong en oud van elkaar kunnen leren.

 

Tips voor PR & Communicatie:

Werk aan een thema dat als uitgangspunt kan dienen voor het maken van je programma. Kies je thema in het Nederlands zodat je dicht bij de mensen blijft;

Maak dynamische foto’s of video’s: beelden als je aan het werk bent met mensen voor wie je de actie DOET.

 

De DCC dankt Pieter Schut en Rudi Cleymans voor hun inspirerende bijdragen!

 

Ga naar https://www.rotary.nl/d1560/COMMISSIES/dcc/ om de powerpoint presentatie van Pieter Schut (pdf), info over logo’s en een digitale flyer ‘People of Action’ te bekijken.