© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

► info Stichting Multidistrict Jeugdzaken

cid:image002.jpg@01D15399.DAD52B00

Stichting Multidistrict Jeugdzaken

MDJC (MULTI DISTRICT JEUGDZAKEN COMMISSIE)

In Nederland is er een Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC). Het bestuur wordt gevormd door de DJC’s van de 7 afzonderlijke districten met een voorzitter. Als landelijke MDJC streven we naar meer aandacht en animo voor de Avenue Jeugd.

Namens de zeven Rotary Districten in Nederland coördineert en begeleidt de MDJC 3 internationale jeugduitwisselingen vanuit Rotary: één Long Term en twee Short Term uitwisselingen.

Internationale jeugduitwisselingen met Rotary worden al 55 jaar georganiseerd. Zij voldoen aan drie belangrijke doelstellingen van Rotary:

- stimuleren van internationale ontwikkelingen op het gebied van jeugd

- kennis nemen van en belangstelling hebben voor buitenlandse culturen

- het opbouwen van goede relaties tussen landen

De MDJC zorgt voor een exacte match tussen het aantal Nederlandse jongeren dat naar het buitenland reist en het aantal buitenlandse jongeren dat Nederland bezoekt en zij zorgt voor de plaatsing van alle deelnemers zowel in binnen- als buitenland. De Rotaryclubs voeren de programma’s uit, zodat tussen sponsorclub en gastclubs een wereldwijd netwerk van vriendschap opgebouwd wordt waaruit mogelijke gezamenlijke service acties kunnen ontstaan.

Het contact tussen Rotaryclub en de MDJC verloopt via de Clubjeugdcommissaris (CJC). Het MDJC-team ondersteunt deelnemers, hun ouders en de Rotaryclubs bij de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast zorgen ze voor de matching, verblijfsvergunning, verzekering, draaiboeken en de

D(utch) O(rientation) C(ourse). Een uitwisseling is een clubactiviteit. Het vraagt voorbereiding en vooral betrokkenheid van alle clubleden. Een CJC en de gastgezinnen alleen zijn een te kleine basis voor het welslagen van het programma. De laatste jaren werken clubs ook vaker samen om een uitwisseling mogelijk te maken. Wanneer een uitwisseling onverhoopt op problemen stuit dan is de MDJC er altijd al vangnet en draagt zij zorg voor het oplossen van mogelijke problemen.

 

Het doel van de gezamenlijke DJC’s:

Jeugd als kloppend hart in het DNA van Rotary te krijgen. Dit is temeer van het belang gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De jeugdige deelnemers aan de verschillende jeugd thema’s worden de ambassadeurs voor Rotary. De jeugd heeft ten slotte de toekomst.

Om een eerste aanzet te geven en de enthousiaste clubs een duwtje in de rug te geven bepleiten de DJC’s een structurele jaarlijkse bijdrage van € 12.- per Rotarian.

In de regio VI-VII van District 1560 wordt deze bijdrage al succesvol toegepast.