© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Begroting 2023-2024 D1560

Beste penningmeester en voorzitter van een club in D1560,

In de gehouden ZOOM meeting van 22 mei 2023 is de begroting voor het Rotaryjaar 2023-2024 vastgesteld. De bijdrage van de leden bedraagt voor komend jaar € 70 per lid en zal worden gefactureerd in 2 termijnen. De verhoging was noodzakelijk aangezien de laatste jaren de contributie niet is verhoogd, terwijl de kosten wel zijn gestegen. Verder is besloten dat in de contributie ook de bijdrage voor de PETS is verwerkt, aangezien dit voor iedere inkomende voorzitter een verplichte bijeenkomst is. Er zal daarom geen aparte factuur meer gestuurd worden voor de PETS.

Uit bovengenoemde bijdrage ad € 70 per lid per jaar worden de volgende zaken betaald:

Districtskosten, inclusief secretariaat, staftraining en PETS;

RAN, inclusief ledenadministratie, PR en Magazine;

Afdracht aan Rotary International.

 

Hieronder staat de vastgestelde begroting met daarnaast de begroting voor het huidige Rotary jaar en de realisatie van het jaar 2021-2022. De lay-out van de begroting wijkt af van de presentatie vorm van voorgaande jaren wegens standaardisatie en vergelijking tussen de districten. De vergelijkende cijfers van de begroting van dit jaar en de realisatie van het jaar 2021-2022 zijn daarop aangepast. Verder moet hierbij rekening worden gehouden dat in 2021-2022 er ook nog sprake was van Corona.