© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kort verslag Council on Resolutions RI 2022

Kort verslag 2022 Council on Resolutions Rotary International behorende bij DA 2022.

Algemeen

In de periode 17 oktober-1 november 2022 kon er door de representatives van alle districten van RI digitaal worden gestemd voor de Council on Resolutions.
De Council on Resolutions vindt ieder jaar plaats. Gestemd wordt over resoluties, die door clubs, districten of door de Board of Directors zijn ingediend.

Een resolutie is een verzoek aan de RI Board om actie te ondernemen. Dit is een belangrijk verschil met de Council on Legislation, waar amendementen kunnen worden ingediend om de formele basisdocumenten van Rotary, zijnde de RI Constitution (statuten), de Bylaws (huishoudelijk reglement) en de Statuten van de Clubs, te vernieuwen, aan te passen of te verbeteren.

 

De resoluties

Voor de 2022 Council on Resolutions werden 16 resoluties ingediend, dat waren er aanzienlijk minder dan in 2021, toen waren er 36 resoluties. Alle resoluties en de resultaten van de stemming zijn voor alle Rotarians te zien in my.rotary.org/en/council/cor/vote

Van de 16 resoluties werden er 8 aangenomen, en 8 verworpen.

 

Resoluties die zijn aangenomen:

Verzoek aan de RI Board om te bevorderen dat ‘senior members’ meer betrokkenzijn bij nieuwe leden

Verzoek aan de RI Board om de vice-voorzitter dezelfde toegang te geven in de Official Directory in my.rotary als de clubvoorzitter

Verzoek aan de RI Board om toe te staan dat gepensioneerde leden ‘gepensioneerd’ kunnen toevoegen aan hun classificatie

Verzoek aan de RI Board om de notulen van de Board sneller beschikbaar te stellen

Verzoek aan de RI Board om bij de organisatie van (internationale) evenementen rekening te houden met milieukwesties

Verzoek aan de RI Board om bij een volgende COL de Standaard Rotaract clubstatuten toe te voegen, als één van de formele basisdocumenten van Rotary

 

Verworpen:

Verzoek aan de RI Board om het jaarlijkse thema logo en pin van RI president af te schaffen

Verzoek aan de RI Board om de benoemingseisen voor een AG te vereenvoudigen, en de bevoegdheid te leggen bij de Districtsgouverneur, en te laten aansluiten op lokale omstandigheden

Verzoek aan de RI Board om schoon en veilig water voor iedereen, te kiezen als nieuw doel na End Polio Now
N.B.: ‘deze Nederlandse waterresolutie’ heeft het ook dit jaar helaas niet gehaald.

Verzoek aan de RI Board om het verdrag tegen gebruik van kernwapens te steunen

Verzoek aan de RI Board om de contributie met $ 10 per lid te verhogen, om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan

Verzoek aan de Board of Trustees om een nieuwe Area of Focus in te richten, gewijd aan Cultuur

 

Tot slot

Hopelijk heb ik jullie hiermee een beeld kunnen geven van de digitale stemming in de recente Council on Resolutions.
Wil je meer weten over de achtergronden van de ingediende resoluties, heb je vragen, of wil je vooraf meedenken over de resoluties of de amendementen, laat het mij weten.

Mijns inziens is het de moeite waard om de zowel de COL, als de COR een breder draagvlak te geven.

 

Wim Bénard
PDG D1560
wcmbenard@gmail.com