© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuwe standaard statuten voor Rotaryclubs in Nederland 2022

Nieuwe standaard statuten voor Rotaryclubs NL 2022

Naar aanleiding van laatst gehouden COL (Council on Legislation) zijn de standaard statuten van Rotary NL, versie 2019 gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de implementatie van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Voor invoering van de nieuwe statuten, versie 2022, is een besluit vereist van de algemene ledenvergadering van de club. Een besluit tot statutenwijziging kan in dit geval worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen (‘de helft plus één’). Van het besluit tot statutenwijziging worden notulen opgemaakt.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

Rotaryclubs zijn verenigingen naar Nederlands recht. Als de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte zijn bestuurders hoofdelijk (d.w.z. volledig) naast de vereniging aansprakelijk voor schulden uit een rechtshandeling die tijdens hun bestuur opeisbaar worden. Ook oud bestuurders kunnen in bepaalde gevallen voor schulden van de vereniging hoofdelijk aansprakelijk zijn. Maar de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en oud bestuurders voor schulden van de vereniging kan worden uitgesloten of beperkt.

 

Uitsluiten aansprakelijkheid bestuurders

De statuten moeten dan worden opgenomen in een notariële akte. De akte moet worden ingeschreven in het handelsregister en een authentiek afschrift van die akte of een authentiek uittreksel van de akte met daarin opgenomen de statuten, wordt ten kantore van het handelsregister neergelegd. Wordt deze weg gevolgd, dan zijn bestuurders en oud bestuurders niet aansprakelijk voor rechtshandelingen (bijv. overeenkomsten waaruit schulden ontstaan) van de vereniging. Alleen de vereniging is daarvoor aansprakelijk. Aan het opmaken en verlijden van een notariële akte en inschrijving bij het handelsregister zijn kosten verbonden.

 

Beperken van aansprakelijkheid bestuurders

Een club waarvan de statuten niet in een notariële akte zijn opgenomen, heet een informele vereniging. Om de aansprakelijkheid van bestuurders en oud bestuurders te beperken kan zo’n vereniging worden ingeschreven in het handelsregister. De statuten moeten in afschrift bij het handelsregister worden neergelegd. Wordt deze weg gevolgd, dan zijn bestuurders en oud bestuurders alleen aansprakelijk als de wederpartij aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis (bijvoorbeeld een geldschuld) zal voldoen. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft dus bestaan, maar wordt beperkt. Omdat hier geen notariële akte nodig is maar alleen inschrijving in het handelsregister, zijn de kosten lager.

 

Heb je een notaris in de club, dan is deze vast bereid om meer informatie te verstrekken en je club van dienst te zijn!

Klik hier voor de standaard Rotary NL clubstatuten 2022

 

DCC 1560, november 2022