© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief nr. 5 November 2023


Beste Rotarian

Wat vliegt een maand weer om. Ondertussen met heel veel plezier een aantal clubs in ons district bezocht en ontmoet ik veel enthousiaste leden die allemaal op verschillende manieren bezig zijn met Rotary.

Wat is Rotary toch een geweldige organisatie.

Net terug van de viering van 90 jaar Rotary in Bulgarije waar ik ook veel collega gouverneurs weer heb ontmoet uit Hongarije, Roemenie, Kroatie, Servie, een delegatie uit Turkije, uit Frankrijk en natuurlijk veel leden van Rotaryclub Sofia. Kortom, Rotary is meer dan je eigen club, meer dan je eigen district en meer dan je eigen land, Rotary is internationaal!

En dat maakt dat we veel kunnen bereiken als we de handen in een slaan, als we gezamenlijk de schouders er onder zetten als people of action, maar ook dat we gezamenlijk geld doneren aan de TRF.

Niet omdat het moet, maar vanuit moreel lidmaatschap.

Sinterklaas en de kerstdagen naderen weer, een heel mooi moment om nog 100 jaar Rotary puzzels te kopen om deze als kado te kunnen geven. Onder het motto 1 puzzel is 1 boom voor het voedselbos zorg je ervoor dat we half december symbolisch een mooi voedselbos kunnen aanbieden ter afronding van 100 jaar Rotary in Nederland.

Bert MeijerRYLA 2024.

Het Rotary Youth Leadership Awareness-weekend biedt jonge professionals (studerend of werkend) in de leeftijd tussen 20 en 28 jaar van vrijdag- tot zondagmiddag gelegenheid tot zelfreflectie en persoonlijke groei. Een aantal daarvoor relevante theoretisch noties worden afgewisseld met reflectie op eigen gedrag en interactie met andere deelnemers. Het leidt bij de deelnemers tot een groter bewustzijn en het helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst en het inzetten en ontwikkelen van eigen talenten.

De RYLA in 2024 zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 5 april 17:00 uur tot zondagmiddag 7 april,  13:00 uur 2024
Locatie: U-park hotel in Enschede

Deelnemers komen in aanmerking als ze:
• tussen de 20 en 28 jaar zijn.
• studeren of net een paar jaar aan het werk zijn.
• na willen denken over keuzes die ze moeten gaan maken of net gemaakt hebt.
• open staan voor zelfreflectie en zelfmanagement
 •bereid zijn om in groepsverband te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer.

Meer informatie is te vinden op de vernieuwde website www.RYLA1560.nl


3rd NGSE Conference 26-28 April in Lisbon/Portugal

Beste Rotarians

Velen van jullie zijn bekend met het New Generations Service Exchange Program (NGSE). Voor degenen onder u die dat niet zijn, het is een Rotary Vocational en/of Service Exchange-programma voor volwassenen van 18 tot 30 jaar. Ooit onderdeel van Youth Exchange, In 2012 werd er een eigen programma van gemaakt. RYE en NGSE zijn echter nauw blijven samenwerken, met veel YEO's dienen ook als NGSE-officieren.
Met genoegen kondig ik de derde internationale NGSE-conferentie aan die van 26 tot 28 april 2024 in Lissabon, Portugal zal worden gehouden. Het NGSE-comité heeft een zeer interactief programma georganiseerd voor degenen die nieuw zijn bij NGSE en voor ervaren NGSE Officieren ook. Alle informatie over de conferentie, inclusief vroege registratie, is te vinden op www.ngselisbon24.com.

Basisinformatie over NGSE is te vinden op de website Rotary.org https://www.rotary.org/en/our-programs/new-generations-service-exchange. Naast de voor de hand liggende positieve voordelen van NGSE, het bevorderen van het concept van dienstverlening en beroepsonderwijs, NGSE is een uitstekende manier om jongeren naar Rotary te lokken. Als u financiële steun zoekt van uw district om deze conferentie bij te wonen, laat hen weten dat dit de manier is om servicegerichte jongeren te introduceren professionals op het idee om Rotarians te worden.

Friedrich Neddermeier
Governor 1999-2000, District 1850 – Germany


RI-maandthema: The Rotary Foundation


In de maand november besteedt Rotary International bijzondere aandacht aan de Rotary Foundation. “Onze” stichting is enorm succesvol: al vijftien jaar op rij scoort de Rotary Foundation in de Charity Navigator, een internationaal platform voor de beoordeling van grote charitatieve stichtingen, met vier sterren op het hoogst mogelijke niveau! 

Rotary International vraagt alle leden om per jaar $ 100,-  te doneren, dat is per maand nog geen € 10,- . We hopen deze bijdrage met alle clubs in ons district zoveel mogelijk te realiseren. 

Vanuit de Foundation stroomt na drie jaar de helft van het vanuit de districten gegeven geld weer terug voor ondersteuning van lokale en internationale projecten, de districtsgrants en de global grants.

Met de andere 50% en persoonlijke donaties helpt onze Foundation bijvoorbeeld polio uit te roeien, door natuurrampen getroffen mensen te ondersteunen, en nu ook de mensen te helpen die door oorlog hun thuis hebben verloren of die naar andere landen moesten vluchten.

Dus ook dit jaar doen we weer een beroep op de clubs om een bijdrage te leveren aan de Rotary Foundation. Als gouverneur vraag ik de clubs via deze maandbrief, mede uit naam van de voorzitter van de districts-Rotary Foundationcommissie om de bijdrage voor het Rotaryjaar 2023-2024 uiterlijk 1 februari 2024 te voldoen.

De bijdrage kan rechtstreeks overgeschreven worden naar de bankrekening van Rotary International bij de Deutsche Bank in Düsseldorf. IBAN-rekening: DE51300700100255020000

Persoonlijke donaties, éénmalig of regelmatig, zijn mogelijk, ook nalatenschappen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar indien voldaan is aan de voorwaarden in de wet. Het Nederlandse RSIN (fiscaal nummer) van de Rotary Foundation is 823993449.
Rotarians zijn mensen van actie voor goede-doelen-projecten.
De Rotary Foundation ondersteunt deze projecten financieel. 
De aanvragen voor projectondersteuning nemen elk jaar toe. 
Ik ben er trots op dat in ons district alle clubs bijdragen aan de Rotary Foundation en de laatste jaren met de EREY (Every Rotarian Every Year) het meest succesvol was van alle districten in Nederland.Sociaal Veiligheidsbeleid

De huidige gouverneurs van Rotary in Nederland hebben recent hun goedkeuring gegeven aan het sociaal veiligheidsbeleid. Dit beleid bestaat uit twee onderdelen die voor een deel met elkaar te maken hebben. In de eerste plaats zijn er op dit moment landelijk 4 vertrouwenspersonen.

Bij veel organisaties is grensoverschrijdend gedrag een onderwerp van gesprek, soms van veel narigheid, die in de publiciteit breed uitgemeten wordt.

De Gouverneurs van Rotary in Nederland hebben besloten om aan dit onderwerp expliciet aandacht te gaan besteden. Enerzijds door te zorgen dat een club een sociale veilige omgeving blijft en anderzijds als een lid, onveiligheid ervaart, terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon kan de Rotarian in één of meer gesprekken helpen te bedenken wat een manier kan zijn om de ongewenste situatie te verhelpen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersonen zijn Rotarians, die de opleiding gevolgd hebben en geregistreerd zijn (d.w.z. aantoonbare bijscholing en intervisie). Een vertrouwenspersoon is geen coach en ook geen mediator. De meest effectieve manier om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is met elkaar blijven praten over ‘hoe gaan we met elkaar om’.

 In het verlengde hiervan is er ook een klachtenprocedure vastgesteld en is een externe klachtencommissie benoemd. In deze klachtencommissie hebben drie personen zitting die geen Rotarian zijn.

Hert gaat dan om situaties waarin een zorgvuldige en effectieve klachtbehandeling van belang is, nadat een gesprek tussen klager en beklaagde en een derde persoon en/of mediation niet heeft geleid tot een aanvaardbare situatie. Het gaat dan om grensoverschrijdend gedrag dat onder andere bestaat uit: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld (verbaal en fysiek) en kan ook online plaats vinden.

De klachtencommissie adviseert ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag van Rotarians afhankelijk wie de klacht betreft de voorzitter van een Rotaryclub, de gouverneur van een district dan wel aan het gouverneursberaad over klachten. Het advies richt zich uitsluitend op de vraag of, en zo ja, in hoeverre de beklaagde Rotarian ten aanzien van de klager zich grensoverschrijdend heeft gedragen. De klachtencommissie vervult haar taak onafhankelijk en zonder vooringenomenheid en partijdigheid.

In een van de komende Rotary magazine’s zal hier uitvoerig aandacht aan worden besteed en worden ook mailadressen bekend gemaakt.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,
Bert MeijerGrande finale van viering 100 jaar Rotary in Nederland

Op dit moment reist de estafette door Zuid-Holland  en zal tenslotte naar Zuidwest-Nederland gaan. Op zaterdag 16 december is de grote finale van de viering van 100 jaar Rotary in Nederland en de emissieloze estafette. Rotaract- en Rotaryleden uit heel Nederland en België zijn welkom om in Terneuzen en Hulst dit feest mee te vieren. Anja Rijlaarsdam, districtsgouverneur Zuidwest-Nederland, bracht alvast een bezoek aan het pittoreske Hulst: “Ik sta hier bij de sfeervolle brasserie de Koning van Engeland. Hier sluiten we 16 december de viering finalewaardig af met een muzikaal en feestelijk programma!”

Kaarten voor de finale van 100 jaar zijn helaas alle uitverkochtPuzzelen voor het Rotaryvoedselbos

Het is heel bijzonder dat we ons 100 jarig bestaan afsluiten met het aanleggen van een voedselbos. Dit wordt een blijvende herinnering aan ons eeuwfeest. Om dit voedselbos te financieren kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Er zijn nog steeds puzzels te koop. 


Puzzel bestellenGezocht nieuwe gouverneur!

Zou  jij de volgende gouverneur van ons district willen worden?

Dat zou zomaar kunnen…

Graag roep ik kandidaten op om zich aan te melden voor het gouverneurschap 2026-2027 .

 De District Gouverneur (DG) is de verantwoordelijke functionaris namens Rotary International voor het district 1560. Het is een boeiende en uitdagende rol waarbij inspireren, motiveren en faciliteren van de clubs de voornaamste activiteiten zijn. Bij het uitoefenen van deze functie word je ondersteund door een vakkundige staf. Het is een rol waardoor je bekend raakt met het landelijke Rotary-netwerk en in contact komt met verschillende functionarissen van Rotary International.

De taken van de gouverneur zijn de laatste jaren veranderd. Daardoor is het nu mogelijk het gouverneurschap beter te combineren met werk, baan en gezin. Voorheen bezocht de gouverneur alle clubs. Inmiddels zijn er gecombineerde clubbezoeken en bijeenkomsten per regio; Elkaar inspireren en samenwerking van clubs staan daarbij centraal.