PETS ( President Elect Training Seminar ) 2018

Hans Verbeek (18/4/18)


Dit voorjaar gingen de inkomend voorzitters van de 69 clubs in District 1560 naar de PETS, het President Elect Training Seminar in Apeldoorn. De hoofdrol was voor de DGE Wim Bénard, hij is als DG voor 2018-2019 verantwoordelijk voor de training van de inkomend voorzitters.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de “inkomers” informatie over Rotary en er wordt kennis gemaakt met elkaar en elkaars clubs. Het idee is dat deze volgende generatie zich voorbereidt op het bestuursjaar dat alweer snel nadert. Wim ging in vogelvlucht de verschillende aspecten van Rotary langs. Rotary coördinator Rob Klerxk vertelde over verschillende aspecten van ledenbeleid; Leoni Oude Nijhuis en dochter vertelden over korte en langere internationale uitwisseling (en de voor- en nadelen ervan) en Henk Valkhof ging in op de Rotary Foundation.

Ook was er rol voor Niels Neeskens die meer vertelde over de mogelijke ontwikkeling van een website binnen het District, een initiatief van RC Haaksbergen.

De middag werd verder besteed aan gesprekken in Regioverband over de onderwerpen die ervoor waren toegelicht. Dat alles tegen de achtergrond van het jaarthema van komend jaar: Be the inspiration! De dag werd afgesloten met een drankje in de bar van de Keizerskroon.


Tekst en foto’s: Hans Verbeek, Districtsecretaris.