© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

PETS 16 MAART 2024 trainings en ontmoetingsdag

ASSEMBLY

Tijdens de opening van de PETS zal DGE Michael Kors twee onderdelen van de Assembly behandelen, te weten de Districtbegroting en het voorstellen van de DGNN (District Governor Nominee Nominee).


SPREKER   |   JANKA JAKABOS

As a consultant she has been active in several countries, mainly in Eastern Europe, in both private and public sector. Amongst e.g. as an economic advisor to an MEP in the European Parliament, and consulting several small and medium enterprises. Besides, she has been active for many years now, advising voluntarily. Janka is a strong entrepreneurial minded professional.

Since 2019 she is working at Rotary International (Zürich office), as a Regional advisor for The Netherlands, Eastern Europe and Turkey.

 

SPREKER   |   DIEGO CRIJNS

De geboren Maastrichtenaar Diego Crijns trad in 1980 in dienst van de Belastingdienst als Rijksaccountant waar hij tot 2001 werkte in diverse functies waaronder belastinginspecteur en wetgevingsjurist en tevens afstudeerde als fiscaal- en strafrechtjurist.

In 2001 werd hij benoemd als vaktechnisch coördinator opsporing bij de FIOD in de regio zuidwest Nederland (Rotterdam). In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de vaktechnische inhoud van de financieel en economisch gerichte strafrechtelijke onderzoeken.

In 2005 kreeg hij deze functie op het hoofdkantoor in Utrecht en werd later landelijk vaktechnisch coördinator wat hij combineerde met andere inhoudelijke en beleidsfuncties oa op het gebied van het afpakken van crimineel vermogen waarbij hij het accountancy en juridische aspect combineerde.

In 2017 werd Diego beleidsadviseur o.a.. van de directeur FIOD en het nieuw opgerichte Anti Money Laundering Centre. Dit combineerde hij met de gastdocentschappen die hij bij diverse universiteiten had maar werd ook namens Nederland verbonden aan de Financial Action Taskforce (FATF), de internationale organisatie die vrijwel alle landen in de wereld beoordeelt inzake hun efficiëntie in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

In 2023 heeft Diego de FIOD ingeruild o.a.. voor de functie van Raadsheer Plv. bij het Gerechtshof Den Haag m.n. belast met financiële en economische strafzaken, maar ook met diverse (inter)nationale docentschappen en begeleiding van studenten. Diego schrijft regelmatig over aspecten samenhangend met misdaad en de preventie. Ook is hij als adviseur bij diverse boeken rond criminaliteit betrokken en auteur van een roman waarin een crimineel 200 witwasconstructies uitlegt.