Uitnodiging watercommissarissen

Lezing 20 april 2016, aanvang: 19.00 uur.
Plaats: Dudok, Koningstraat 40, Arnhem

L.S.

Rotary en water is een vertrouwde combinatie! Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat projecten door Rotaryleden ondersteund, die te maken hebben met een tekort aan water. Zoals het slaan van putten in Ghana of het opvangen van regenwater in plastic bakken in Kenia.

Maar er kan ook teveel water zijn. Door het stijgen van de zeespiegel moeten de komende jaren veel mensen hun woonplaatsen verlaten omdat het water stijgt en er geen dijken zijn om het water te keren. Hele eilanden in de Stille Oceaan dreigen overspoeld te worden. En de wereld krijgt te maken met een nieuw fenomeen: klimaatvluchtelingen.

In Bangladesh is de situatie nu al slecht. Veel mensen zijn al voor het wassende water gevlucht.

De in Zwitserland gevestigde stichting ‘Displacement Solutions’ probeert op veel verschillende manieren deze problematiek onder de aandacht van de wereld te brengen.

Een heel specifiek project is onlangs gestart. Om niet eindeloos te blijven praten, maar om iets te doen is het project ‘One house, one family at a time’ gestart: voor een bedrag van € 7.000,-- wordt voor een familie, die het hardst hulp nodig heeft, op een veilige plek een huis gebouwd. Inmiddels zijn 2 huizen gefinancierd en is het project van start gegaan.
(http://displacamentsolutions.org/great-news- to-start-2016/

Nelke van Dijk (voorzitter h.t. van InnerWheel Arnhem) heeft eind 2015 een fotoboek uitgebracht genaamd ‘Water verbeeld’. Getroffen door de problematiek heeft zij van de opbrengst van het boek (€ 24,95) € 7,50 bestemd voor dit project.
(zie www.nelkevandijk.nl)

Op woensdag 20 april a.s komt de directeur van Displacement Solutions, Scott Leckie, spreken voor Rotary Club Arnhem. Alle watercommissarissen van het district worden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Nelke is ook aanwezig met haar boek. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk boeken aan de man te brengen en om zoveel mogelijk geld voor het project op te halen.

Wat zou het mooi zijn als alle clubs in het district een aantal boeken afnemen, zodat we met elkaar een huis kunnen financieren!

De lezing begint om 19 uur en vindt plaats in Dudok, Koningstraat 40, Arnhem. Daaraan voorafgaand vindt de clubbijeenkomst van RCA plaats. Als u van plan bent te komen wilt u dat dan melden aan Bart van Alten (bart@jivecommunicatie.nl) Ook als u verhinderd bet kunt u bij hem een aantal boeken bestellen. Die worden dan vervolgens bij u bezorgd.

Met vriendelijke groet