nieuwsbrief nr. 8 - april 2018

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 8 - April 2018

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

verwijzing naar het verslag van een District Friendship Exchange met India

·

verwijzing naar het verslag van de PETS 2018

·

verwijzing naar het verslag Discon 2018

·

verwijzing naar projectpresentaties

·

verwijzing naar vacature DG

·

ledenaanwas

·

info i.v.m. nieuwe privacy wet

 

Friendship Exchange

Begin februari 2018 is er een enthousiaste groep Rotarians uit ons district op bezoek geweest bij een aantal Rotaryclubs in India. De deelnemers hadden gereageerd op een verwijzing naar een uitnodiging van het Rotary District 3141 (rondom Mumbai) die Marianne Koebrugge jullie in augustus 2017 had toegezonden. Het bezoek heeft op meerdere terreinen diepe indruk gemaakt op de deelnemers. Lees hierover het verslag dat je via deze link kunt oproepen. Inmiddels is er al een tegenbezoek in september a.s. gepland.

PETS

Op 10 maart jl. heeft weer het jaarlijkse PETS plaatsgevonden. Bijna alle inkomende voorzitters, die verplicht zijn aan dit seminar deel te nemen, waren aanwezig. Via deze link kunnen jullie alvast een indruk krijgen van wat je te wachten staat als je straks zélf voorzitter mag worden van je club..

De DISCON (een terugblik)

Op 24 maart jl. vond de jaarlijkse discon plaats. Mijn club, rc Bergh, had de eer deze dag te mogen organiseren. Als je het verslag (incl. links naar alle presentaties!!) via deze link leest, begrijp je waarom ik zo ontzettend aan deze club mensen verslingerd ben. Ze zijn creatief, slimme denkers, vooruitstrevend, harde werkers, perfecte organisatoren, goede onderhandelaars, prettige karakters, positieve sfeerbrengers, zeer succesvol op vele terreinen enz. enz. Én ook nog zo goed om mij een jaar lang het gouverneurschap te gunnen. Hoeveel geluk kun je aan in je leven?

.

Project presentaties

Tijdens clubbezoeken werd mij in verband met hun eigen projecten regelmatig gevraagd: hoe doen andere clubs dat nou? Wel, antwoorden op die vraag vind je via deze link.


 

Vacature DG (District Gouverneur)

Ben je aan het eind van je carrière, of hoef je voor je geld niet meer te werken, doe dan eens wild en stort je vol overgave op de functie van Districts Gouverneur. In het eerste jaar kijk en loop je als DGN (DG Nominee) mee met vergaderingen, clubbezoeken, landelijke seminars, etc. en start je met de Nederlandse cursus DG. In het tweede jaar krijg je meerdere verantwoordelijkheden en ga actief aan de slag met inkomende voorzitters, bestuurscontacten en het organiseren van de PETS.
Ondertussen bezoek je de wereldconventie in het buitenland (Hamburg) en volg je de verplichte Assembly in San Diego. In het derde jaar ben je dan uiteindelijk actief als DG.

Wat je in dat jaar beleeft, had je van te voren écht niet kunnen bedenken! Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan even contact met me op. Ik praat je heel graag bij. De vacaturetekst vind je via deze link. Daar staat nog wel een datum in vòòr welke je moet hebben gereageerd. Die datum (1 maart 2018) geldt niet meer.

Ledenaanwas District 1560

Het ledenaantal van ons district begint weer aan te trekken. Op 1 juli 2017 bedroeg dit aantal 2574. Op 1 maart jl. stond de teller op 2556, dus 18 leden minder.
Dat verschil bedroeg op enig moment in de afgelopen maanden 56. T.o.v. de rest van het land trekken we nu weer bij.
Voor een overzichtje zie deze link.


Privacywet

Per 25 mei treedt er een nieuwe privacywet in werking. Daarin blijken zeer veel zaken genoemd te worden die elke club, vereniging en/of groep die gegevens van leden verzameld moet regelen ter bescherming van de privacy van die leden. Dat geldt dus ook voor onze clubs. Wat de zaak in dezen nog wat gecompliceerder maakt, is dat onze gegevens via LeAd worden doorgegeven aan Rotary International. Van die organisatie zijn onze clubs immers lid (en ieder van ons is Rotarian, omdat hij/zij lid is van een Rotaryclub). Het gaat veel te ver om alle regelingen en onderdelen daarvan hier toe te lichten. Ik volsta daarom hier met de mededeling dat jullie één dezer dagen een folder van de RAN krijgen toegestuurd. Hierin staat in grote lijnen wat de wet inhoudt en wat dit voor de clubadministratie gaat betekenen. Van groot belang is, zo begreep ik, dat je de aanwijzingen van de RAN strikt opvolgt. Het is niet heel veel werk, maar het luistert nauw.


Tot zover deze “bijpraat”.

Ik wens iedereen, en met name alle leden die binnenkort weer moeten stoppen met hun speciale functie binnen de club en/of het district, twee hele leuke, succesvolle en vooral ook ontspannende maanden toe.


Hartelijke groet,

Paulus Jansen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl