Laatste nieuwsbrief Wim Bénard

Onderwerpen in dit laatste schrijven van uw huidige gouverneur zijn o.a.

1)

Einde van een inspirerend jaar

2)

Internationale Conventie Hamburg

3)

Cycling tot serve: wielrennen voor Rotarians

4)

De gouverneur in 2020-2021

5)

Nieuwe club s

6)

Regio gouverneurs

7)

District staf

8)

Foundation

9)

End Polio Now

10)

Doen

 

1. EINDE VAN EEN INSPIREREND JAAR !

Zoals alle voorzitters van clubs ervaren, het jaar is zo weer om. Dat je dan niet meer het voortouw kunt nemen zal velen toch tegen vallen.

Toch is dat nu juist zo mooi in Rotary, elk jaar nieuwe kansen. Eerlijk gezegd zijn we ook wel eens blij als het jaar om is. Dan zijn we weer iets vrijer in het besteden van de tijd dan wanneer we in functie zijn. Alhoewel ik dat zo niet ervaar, is het jaar best wel intensief geweest. Naast alle clubbezoeken, vergaderingen in het district en landelijk.

Ik heb er van genoten.

En is er ook iets tot stand gekomen? Ik meen van wel. Inspiratie was het thema van dit jaar en daar hebben we elkaar op kunnen aanspreken. Er is veel aan projecten gewerkt. Het gaat om het doen in Rotary en dat hebben we waar gemaakt.

Zo zijn er ook voor het eerst in ons district RLI certificaten uitgereikt. De Ryla is gehouden, de Discon is georganiseerd. De Foundationcommissie heeft ca. € 35000 aan projecten van clubs kunnen bijdragen.

Landelijk is er gewerkt aan afstemming tussen de districten en er is een communicatiebeleid geformuleerd. Er was een landelijk Waterseminar dat veel belangstelling heeft getrokken en naderhand ook impact heeft.

2. INTERNATIONALE CONVENTIE


Van 1 tot 5 juni werd de Internationale Conventie in Hamburg gehouden. Het was een geweldige ervaring. Er waren enkele honderden Nederlanders onder de ruim 26.000 bezoekers. In de vijf thema’s Leadership, Integrity Service, Diversity en Fellowship konden sprekers uit alle werelddelen de gedachte van Rotary voor ons verdiepen. In de middagsessies in kleine groepen konden we met leden uit de hele wereld de diverse onderdelen uitwerken en daarbij leren van de manier waarop in de landen verschillend aan de uitwerking van hetzelfde gedachtegoed wordt gewerkt.

Volgend jaar is de Conventie in Honolulu, je kunt je al opgeven.

https://www.rotary.org/en/rotary-says-goodbye-hamburg

3. CYCLING TO SERVE: WIELRENNEN VOOR ROTARIANS

Op 30 & 31 augustus a.s. wordt door RC Berkel het 35ste Internationale wielrenkampioenschap voor Rotarians georganiseerd. We hebben het dus niet over professionals die deelnemen. Het ontwikkelen van internationale vriendschappen is een belangrijk deel van het programma.

Je kunt je opgeven op www.cyclingtoserve2019.nl . Hier is alle informatie te vinden.

4. DE GOUVERNEUR IN 2020 - 2021

Inmiddels is Bert Jansen van RC Voorst in Hamburg benoemd tot Gouverneur Elect.

Hij treedt in functie in het jaar na Ries Schouten die volgende week aantreedt.
We zijn blij Bert in onze gelederen te kunnen verwelkomen. Hij zal in het najaar de Prepets organiseren voor alle inkomend voorzitters en natuurlijk de Pets in het komende voorjaar.
Ondertussen wordt hij in binnen- en buitenland ingewijd in de details van de wat Rotary is en wat Rotary wil zijn.

Er zijn ook enkele personen opgestaan die wellicht in de jaren na Bert het mooie ambt willen vervullen.

5. NIEUWE CLUBS

Ik herhaal nog eens met grote vreugde dat RC Doorwerth en RC Nunspeet 4Woods het levenslicht hebben gezien. Meer dan 40 Rotarians erbij die ook goed doen in de wereld.

Veel succes!

6. REGIO GOUVERNEURS

Wederom hebben de Regio Gouverneurs in dit jaar fantastisch werk verricht. Wij zijn deze Rotarians veel dank verschuldigd. Vanaf 1 juli zullen de regio’s iets anders zijn ingedeeld. Iedereen heeft de informatie daarover van Ries ontvangen.

7. DISTRICT STAF


De gouverneur kan zijn jaar niet alleen vorm geven. Er is een groot aantal personen dat tijd en energie in het District geïnvesteerd heeft. Ik wil mijn hartelijke dank hier uitspreken.

Een bijzondere vermelding verdient Hans Verbeek die na 3 jaar zijn functie van secretaris neerlegt.

8. FOUNDATION

In Hamburg is nog eens naar voren gekomen wat een prachtig werk de Foundation verricht voor en namens ons allen.

Graag roep ik jullie op om de bijdrage daaraan nog eens in positieve zin te heroverwegen. Zelfs in Afrikaanse landen wordt de gevraagde $100 per Rotarian per jaar gehaald. Als we dit voor ons relatief kleine bedrag in contanten beschikbaar stellen kunnen we verder vooral aan projecten werken.Doel zou dan moeten zijn om anderen te laten betalen voor de inspanningen die wij ons voor goede doelen getroosten.

Mochten jullie in de club nog iets extra’s willen doen in het kader van Water dan is er de mogelijkheid om een bedrag te storten in een Fonds dat de districten dit jaar samen hebben opgericht en dat als Water Education Fund wordt gesepareerd van andere doelen.

8. END POLIO NOW

We gaan door met de tulpen actie.
Wij verspreiden ze in onze omgeving en het geld komt de polio actie ten goede. Het was weer een heel bijzonder succes het afgelopen jaar.

En wat ook kan: Pleinen, Rotondes en tuinen van instellingen etc. bepoten met bollen. Laat deze actie sponsoren! Te koop per 1250 stuks. Kortom, het nieuwe jaar is begonnen, plan je actie op tijd!

8. DOEN

Rotarians zijn doeners. Soms hebben we een zetje nodig. Geef dat elkaar en maak er weer een mooi Rotary jaar van. Be good and tell it!

Het was mij een groot voorrecht dit jaar de Gouverneur in dit mooie District 1560 te zijn. Graag wens ik Ries net zo veel plezier en veel succes bij zijn invulling van het Gouverneurschap.

Dankjewel voor alle steun en vriendelijkheid!

 

Hartelijke Rotary groet,

Wim Bénard

BE THE INSPIRATION

U ontvangt deze informatie omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Wim Bénard: Tel. 06 - 22483083
Mail: wcmbenard@gmail.com