nieuwsbrief nr. 3 okt. 2017

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 3 - Okt. 2017

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Billboards langs snelwegen.

·

RLI Trainers

·

RYLA 17 t/m 19 november in Papenburg

·

Polio de wereld uit

·

Basisinformatie over Rotary

·

Assembly (Vrijdag 1 dec. in Apeldoorn)

 

De kop is er af..

Bovenstaande titel klinkt nogal luguber. Maar, wees gerust, hij is slechts “metaforisch” bedoeld: Het eerste kwartaal zit er al weer op. Een bekende Engelse uitdrukking zegt: Time flies when you’re having fun! Het bewijs daartoe is me in alle hevigheid overkomen.
Tegenover de dagelijkse portie bureauwerk stonden en staan gemiddeld drie clubbezoeken per week. Vooral in deze eerste periode waren er een aantal gecombineerd met een andere club. Ik kan er lang en breed over praten, maar wil me hier beperken tot slechts één tip voor de clubs die ik nog mag bezoeken: Waag de gok om eens een avond samen met een andere club te organiseren! Gewoon doen! Het geplande bezoekprogramma kan best nog wel worden gewijzigd. De bijeenkomsten blijken écht heel erg inspirerend, motiverend, bindend en blikverruimend te werken. Tot nu toe bestaat de oogst onder andere, naast geweldig leuke bijenkomsten, uit afspraken over tegenbezoeken, het (mogelijk) starten van een gezamenlijk (internationaal) project, gemengde clubjes van 6/8, bezoeken van elkaars sponsoravonden, uitwisseling van informatie en opdoen van nieuwe vriendschappelijke relaties. Krijg dat maar eens in je eentje voor elkaar!

Billboards

Vanaf 22 oktober zal er weer op een aantal grote billboards langs zeer drukke snelwegen aandacht worden gevestigd op de vele mooie acties die Rotaryclubs ontplooien.

Mede door deze actie, die in 2016 startte, te herhalen zal het effect ervan nóg groter zijn. Het past in die zin in de wens van Rotary International om Rotary veel meer naar buiten te profileren.

Via www.rotaryhelpt.nl kunnen clubs laten zien welke prachtige projecten zij zoal hebben gerealiseerd. Mocht jouw club hier nog niet aan toe zijn gekomen: op de site staat precies uitgelegd hoe je dit heel eenvoudig kunt doen.

RLI Trainers

Sinds afgelopen jar zijn wij aangesloten bij het RLI, het Rotary Leadership Institute. Dit instituut heeft tot doel om Rotaryleden op te leiden voor vele functies en ook om leden kennis aan te reiken over Rotary. In ons district zijn inmiddels vier mensen volgens de officiële richtlijnen van het Rotary Leadership Institute opgeleid om cursussen/trainingen te geven: Lily van Diepenbrugge, Tonny Grimberg, Hans Nillesen en Herman van Boxtel. Ieder van hen is al jaren zeer actief op meer terreinen binnen ons district en hebben daardoor een schat aan kennis en ervaring opgedaan over allerlei Rotaryzaken.

Omdat de afgelopen twee jaar er bijna geen introductiecursussen voor nieuwe leden zijn georganiseerd ligt het in de bedoeling dat zij zich de komende tijd met name op die groep gaan richten.

De Regio Gouverneurs kunnen zich dan vooral, naast de RBC’s (Regionale Bestuurs Contacten) concentreren op vragen vanuit de clubs. Het ligt in de bedoeling om op termijn het aantal trainers binnen ons district verder uit te breiden.

RYLA

Ook dit jaar wordt er weer een internationale RYLA georganiseerd samen met het Duitse district 1870. Deze zal plaats vinden in het weekend van 17 tot en met 19 november in de Historisch-Ökologische Bildungsstätte te Papenburg in Duitsland. De voertaal tijdens dit weekend is Engels.

Voor de Internationale RYLA is er plek voor 18 Nederlandse deelnemers. Jullie hebben de uitnodiging daarvoor reeds ontvangen. Mocht je hem gemist hebben, of vergeten zijn om mogelijke kandidaten erover te informeren, heb je nog net kans om het voor de sluitingsdatum van 6 oktober te doen. Aanmelding kan via de website www.nosun.nl/deelnemer.

 

 

Polio de wereld uit

Polio is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt meestal zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen.

De actie draait op dit moment op volle toeren. Karin de Jager, de aanjager van de verkoopactiviteiten in ons district, meldde dat er eind september inmiddels meer dan 500 doosje zijn besteld. Dat is een mooie eerste aanzet. Gelukkig is er nog een fikse voorraad, dus bestel gerust bij. Ze kunnen volgens kenners tot en met begin december gepoot worden. Bestellen kan via je clubsecretaris.

Basisinformatie over Rotary

Al eerder wees ik jullie op het Handboek voor Rotarians als je op zoek bent naar basisinformatie, m.n. wat betreft ons district. Inmiddels is er door Rotary International ook een boekwerkje gepresenteerd wat een prachtige aanvulling is op ons eigen Handboek.

Het bevat korte en bondige informatie over ontstaan, structuur, waarden en de Rotary Foundation. Bijzonder handig om kennis van te nemen en achter de hand te houden.

En nieuwe leden zul je er een groot plezier mee doen. Het zal op korte termijn op onze districtsite geplaatst worden.

Assembly

Graag attendeer ik jullie opnieuw op de Districts Assembly die, zoals al eerder aangekondigd, op vrijdag 1 december ‘s middags zal plaatsvinden in Apeldoorn.

Ook dit jaar zal een bekende spreker worden uitgenodigd die ons mee zal voeren in zijn of haar denkwereld. Een denkwereld die vanzelfsprekend past binnen het Rotary-gedachtengoed.

Op dit moment zijn gesprekken gaande met iemand die het begrip “duurzaamheid” op zijn voorhoofd gegrift heeft staan. Noteer de datum daarom maar vast in je agenda.

Gratis Nieuwsbrieven

Via onderstaande link vind je een groot aantal nieuwsbrieven waar iedere Rotarian zich op kan abonneren. Je kunt je op elke nieuwsbrief apart inschrijven. Elk exemplaar heeft een eigen specifiek aandachtsgebied binnen Rotary. Zeer de moeite waard!

https://my.rotary.org/en/news-features/newsletters


Tot slot wens ik jullie allen weer een geweldig leuke tijd met elkaar toe, veel voorspoed met jullie acties en projecten en natuurlijk een prachtig najaar.

Hartelijke groet,

Paulus Jansen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl