Nieuwsbrief nr. 1 juli 2017

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 1 – Juli 2017

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Dankwoord Paulus Jansen.

·

Jaarthema 2017-2018

·

Aandachtspunten

·

Ledenbeleid / Communicatie / Vocational

Dank

Deze eerste nieuwsbrief van het Rotaryjaar 2017-2018 wil ik graag beginnen om ook langs deze weg mede namens jullie mijn voorganger Peter Weda zeer hartelijk te bedanken voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het gouverneurschap. In het begin was zijn streven vooral gericht op het rationaliseren van de gouverneursfunctie. Ik kijk terug op een goede Assembly waarin we in een constructieve interactie met de aanwezige leden de cijfers over het afgelopen jaar hebben goedgekeurd en de conceptbegroting 2017-2018 hebben besproken.

Door herverdeling van taken, afstemming van werkzaamheden en opnieuw instellen van een Dagelijks Bestuur waarin ook de past-governor (Rinus Lauret)en de twee opvolgers van Peter (Paulus Jansen en Wim Bénard) een plaats kregen, werd een gegarandeerde continuïteit van beleid gecreëerd. Tevens ontstond de mogelijkheid voor jongere leden om gouverneur te worden.

Peter was het levende bewijs van het succes van zijn aanpak, want al snel na zijn aantreden kon hij als parttime interim-manager starten bij een in zwaar weer verkerende zorginstelling.

Hartelijke groet,

 

Paulus Jansen

Nieuw Clubjaar

Het zit er dus weer op. In de afgelopen maanden, voor sommigen onder ons zelfs meer dan een jaar, hebben we de voorbereidingen voor het nieuwe clubjaar eindelijk kunnen afronden. Allerlei bestuurswisselingen, samenstellingen van commissies en invullingen van separate functies binnen de clubs en het district zijn voltrokken en geregeld en iedereen staat in de startbokken.

Dat is eigenlijk een fascinerend gegeven: bijna iedereen is heel druk geweest met de zaken op een rij te zetten, met het doel iets moois neer te gaan zetten, om vervolgens in standje “vakantie” te schieten. Pas in september lijkt voor meerdere clubs het échte werk weer te beginnen. Overigens weten de meeste clubs de maanden juli en augustus wel op een bijzondere manier in te vullen.

Zo gaan er een aantal bij elkaar op bezoek, worden er kampeerweekenden en wat dies meer zij georganiseerd en komen leden bij elkaar thuis in het kader van een Dikke Boom: in een ontspannen sfeer wordt in de tuin onder een grote dikke boom bij één van de leden genoten van het samenzijn. Soms gaat dat gepaard met een aparte activiteit. Ooit mocht ik er bijvoorbeeld een meemaken waarbij we in gingen vogelschieten.

Jaarthema 2017-2018

Inmiddels hebben de meeste van jullie het jaarthema van onze nieuwe wereldpresident dhr. Ian Riseley meegekregen: Rotary: making a difference. Een thema waarbij ik in eerste instantie even moest slikken:
Wat is er nu eigenlijk zo bijzonder aan?

Tot het langzaamaan tot me doordrong dat het je, als je er voor openstaat, uitnodigt om het komend jaar je weer eens écht in te spannen. Want hoe makkelijk is het niet om na een paar jaar lidmaatschap veilig weg te zakken in het leveren van een aantal standaard bijdragen aan de club en je inzet verder te beperken tot het gezellig regelmatig bij elkaar komen?

Op zich is daar niets op tegen, maar tóch…..Ergens voel je op enig moment tóch de drang om er meer uit dat lidmaatschap te halen. Het jaarthema kan daarbij als mantra een uitstekend effect hebben.

Aandachtspunten District 1560

Net als jullie in de clubs hebben gedaan, hebben we op districtsnivo een aantal doelstellingen/ aandachtspunten geformuleerd.
Ik zal me hier beperken tot het noemen ervan:

De aandacht zal vooral uitgaan naar interne en externe communicatie, ledenbeleid, Jeugd en TRF/goede doelen/community service.

Deze punten komen natuurlijk niet toevallig helemaal overeen met die van Rotary International. Overigens noemt Ian Riseley nog een hele rits andere doelstellingen, waarmee je, als je ze weet te bereiken, een oorkonde kunt verdienen. Wie daarin is geïnteresseerd kan ze vinden op www.rotary.org.

 

Ledenbeleid

In vele districten is de conclusie getrokken dat Rotary niet zo zeer een probleem heeft om leden te werven, als wel een probleem om leden te behouden. De eerste oriëntatie van nieuwe leden op het clubleven en ze te koppelen aan bestaande leden is vitaal. Natuurlijk gebeurt dat al via mentoren en kennismakingsbijeenkomsten. Maar het kan ook op een eigentijdse manier. In Lighthouse, Illinois US heeft Jackie Mack een format per email ontwikkeld, waarbij nieuwe leden wekelijks gedurende hun introductietijd e-mails ontvangen met tips, wetenswaardigheden en zelfs kleine opdrachten. Door deze standaardisatie hoeft niet iedere keer het wiel uitgevonden te worden. Het werk van de mentor wordt hiermee verlicht.

Communicatie

Dit onderwerp staat de komende tijd centraal in het Dagelijks Bestuur. Er zitten zeer veel aspecten aan het begrip “communicatie”. In de loop van dit en komend jaar gaan we proberen ieder ervan onder de loep te nemen. Een van de eerste is onze website. De bedoeling is deze veel toegankelijker te maken.

We gaan er veel voor jullie handige informatie op plaatsen. Daarnaast willen we bereiken dat jullie makkelijk adressen vinden van bijv. districtscommissieleden en regiogouverneurs.

We zijn al een tijdje doende die info te verzamelen, maar de wegen waarlangs dat kan blijken behoorlijk moeilijk begaanbaar. We houden je op de hoogte.

Jeugd en TRF

Over deze twee onderwerpen hoop ik jullie de volgende keer te informeren.

Paulus Jansen

Vocational Service

De districtscommissies Vocational Service is alweer begonnen met voorbereidingen voor een inspirerende avond. Die gaat plaatsvinden op woensdag 11 oktober a.s.

Kenmerkende begrippen voor Vocational zijn: Integriteit, moreel kompas, ethiek en professionaliteit. Deze aspecten zullen op die avond zeker de revue passeren. Op korte termijn zal de commissie hierover meer informatie verstrekken. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je nu alvast beter de datum noteren……..

Tot Slot

Op de homepagina van onze districts website zijn interessante links opgenomen. De komende tijd zal hier steeds meer te vinden zijn. Mocht je zelf als club iets kwijt willen waar je trots op bent en/of anderen hun voordeel mee kunnen doen, schroom dan niet die info in te sturen.

Voor nu wens ik jullie allen
een fantastische zomertijd!

Hartelijke groet,

Paulus Jansen

Voor een kort verslag van de gouverneurswissel in een prachtige zaal bij Kasteel Bergh gemaakt door onze districtsecretaris Hans Verbeek klikt u HIER.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volg uw district op:

facebook-logo

 

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl