nieuwsbrief nr. 6 - febr. 2018

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 6 - Febr. 2018

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Hoe verder ??

·

Discon 2018

·

Nieuwe Rotaractclub

·

Vocational Service

·

De Rotarian

 

Hoe verder??

Inmiddels is het nieuwe jaar al weer een maand oud en zijn velen nog steeds in de weer hun goede voornemens uit te voeren. Ik wens iedereen in welke fase jullie ook verkeren alle succes en vooral veel plezier toe met het realiseren van die doelen.

Tijdens elk clubbezoek word ik uitgebreid geïnformeerd over de plannen die de club samen met de voorzitter heeft geformuleerd. Telkens blijkt daarover goed en intensief te zijn nagedacht en gesproken. Een mooi proces, waarbij meerdere aspecten van Rotary bewust of onbewust aan de orde komen. Ieder draagt op zijn eigen wijze bij en onderwijl wordt de onderlinge band en de fellowship alleen maar verstrekt. De behoefte aan langere termijnplanning groeit. Meerdere clubs hebben zo’n planning al voor de komende drie jaar vastgelegd. Thema’s van de voorzitters worden er op afgestemd.

Op Rotary Club Central (via http://www.rotary.org/ ) staat een instrument dat clubs motiveert en helpt om na te denken over de toekomst. Ook als je een gezonde club bent, kan het helpen tijdig bij te sturen en nog beter te worden en meer invloed te hebben.

Met het beantwoorden van 3 vragen over je clubdoelstellingen krijg je meer inzicht en kun je de doelen concreter maken. Het bevordert groei in leden en leidt tot meer activiteiten en zichtbaarheid in de lokale omgeving, waardoor Rotary bijvoorbeeld ook aantrekkelijker wordt. Dus… meer mogelijkheden.

Discon 2018

Nog een kleine twee maanden en het is zover: In Ulft vindt op zaterdag 24 maart van 09:00 tot 16:00 uur op het DRU-terrein de jaarlijkse Discon plaats. Het wordt een feest voor zowel Rotarians als niet Rotarians. Het thema voor dit jaar is: “Samen leven is samendoen – hoe leven we in 2050?”

De opzet van het programma is tweeledig: informatie middels vier presentaties en activiteiten middels bezoeken en rondleidingen.

De vier geplande presentaties proberen een toekomstvisie – leven in 2050 - te geven over de onderwerpen openbaar bestuur, energie en milieu, leefomgeving en werk en inkomen.

De commissie is inmiddels al bijna twee jaar bezig met de voorbereidingen. Haar doel is zoveel mogelijk Rotarians én niet-Rotarians uit ons district een onvergetelijke dag te bezorgen waarbij kennis opdoen en ontspanning hand in hand gaan. Rotary is verbinden en daar leent deze dag zich geweldig voor. Doe jezelf en je Lief een plezier: Ervaar Rotary zoals het bedoeld is: vriendschap, goeie bijeenkomsten en leuke dingen.

Nadat je een blik op de toekomst is gegund, o.a. via lezingen en een toneelopvoering door jongeren, en je de diverse informatiestands van o.a. Shelterbox en Rotaplast hebt bezocht, kun jij je daarna op vele manieren vermaken op en rond het fraaie oude volledig gerenoveerde en tot multiculturele centrum omgebouwde industrieterrein. (Zie https://www.drucultuurfabriek.nl ) Van een vaart met een fluisterboot (met toelichting, uitleg en verhalen door een Ulftenaar) over de fraaie rivier Oude IJssel tot en met 3D printen, Virtual Reality, rondleidingen, museumbezoek en film. Voordat je aan al die leuke activiteiten gaat deelnemen, heb je trouwens al uitgebreid genoten van de lunch die we jou als gast natuurlijk gratis aanbieden.

Je kunt je nu al gratis inschrijven via deze link: www.discon2018.nl Ik raad je aan dat gelijk te doen, voordat je te laat bent. Graag tot in Ulft!

Nieuwe Rotaractclub

Op woensdag 3 januari is er tijdens een informele feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst van RC Arnhem een nieuwe Rotaract club opgericht. De initiatiefnemers van RC Arnhem zijn na een overleg met de Gemeente Arnhem door haar in contact gebracht met buitenlandse studenten die pas sinds kort in Nederland wonen, nadat ze hun eigen land noodgedwongen achter zich hadden moeten laten. De nieuwbakken leden blijken bijzonder gemotiveerd er samen een mooie en leuke tijd van te maken, waarbij ze nu al meerdere hands on projecten in gedachten hebben. Wij wensen hen, evenals de leden van RC Arnhem , vanuit het district alle vriendschap, succes en plezier toe in de komende jaren.

.

VOCATIONAL SERVICE

Toen Paul Harris in 1905 om zich heen keek, zag hij een maatschappij waarin onverschilligheid in menselijke verhoudingen de boventoon voerde. Hij besloot met zijn vrienden t.w. een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur en een drukker, te bespreken of, en zo ja hoe, deze situatie kon worden verbeterd. Door iets van zichzelf te geven, zich dienstbaar op te stellen en dit in de praktijk zichtbaar te maken, o.a. door het beschikbaar stellen van hun vakkennis, hoopten zij een positieve bijdrage te leveren. Het onderling uitwisselen van info over elkaars beroep en de hoge ethische normen die men daarbij hanteert, leidde automatisch tot meer begrip voor elkaar. Voortvloeiend uit dit initiatief heeft ieder van ons nu een grote groep vrienden om zich heen met wie we de meest prachtige projecten realiseren voor hen die het helaas (veel) minder hebben getroffen in het leven. Een goede reden dus om met elkaar over jullie beroepen te blijven praten, dilemma’s aan te kaarten, bedrijfsbezoeken te doen en gebruik te maken van elkaars netwerk.

Ons district kent een zeer actieve en betrokken Commissie Vocational Service. Eerder al wees ik jullie op de mogelijkheid om een door hen georganiseerde conferentie op woensdag 7 maart a.s. bij te wonen met als thema: Een confrontatie met jezelf. Waar sta jij?

Kom je ook? Meld je dan aan bij Wim Schoemans ( wschoemans@planet.nl ); wel of niet inclusief buffet van €10,-.

 

De ROTARIAN

Het Magazine verschijnt eenmaal per twee maanden en kent telkens een centraal thema. De redactie wil ter illustratie rondom die thema’s graag daaraan gerelateerde informatie en voorbeelden vanuit de clubs opnemen. Namens ons district zit het districts PR-commissielid Barbara Wartena barbararients@hotmail.com in de redactie. Barbara ontvangt graag jullie input/tips/ideeën voor de verschillende thema's. Daarbij mag je "breed" denken. Er is veel mogelijk.

De thema’s voor de komende nummers zijn:

18 Februari: Eco

18 April: Muziek

18 Juni: Familie

18 augustus: Clubfinanciën

18 oktober: Help!

18 december: Ledenwerf

Je kunt het beste direct contact met Barbara opnemen, zodra je meent input te kunnen leveren. Hoe eerder hoe beter!


Ik wens jullie allen een mooie maand toe.

Hartelijke groet,

Paulus Jansen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl