nieuwsbrief nr. 7 - maart 2018

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 7 - Maart 2018

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Nieuw penningmeester

·

RBC’s in April

·

Trainingen Nieuwe Leden

·

Verzekeringen

·

Statuten

·

Polio Tulpen Actie

·

Fietsen in Frankrijk

·

En nog meer…………

 

Nieuwe penningmeester

Sommige informatie blijft onbedoeld langer op de plank liggen dan gepland. Hier is er weer zo één:

Al weer twee en een halve maand hebben we een nieuwe districtspenningmeester in de persoon van Cees Hendrikse. Inderdaad, de man die meer dan vijf jaar zeer gemotiveerd en deskundig lid en voorzitter is geweest van onze Districts Financiële Commissie/Auditcommissie. Omdat het eind van zijn tweede termijn in zicht kwam, heeft Cees iets eerder afscheid genomen en plaats gemaakt voor Jan Garretsen van RC Bergh. Daarop volgend heeft hij de taken als penningmeester van Rob Ter Horst overgenomen. Wij wensen Cees veel succes en plezier met zijn nieuwe taken.

RBC’s in April

Al enkele jaren zijn we op zoek naar een Regio Gouverneur voor de regio’s 2 (Stedendriehoek), 4 (Veluwezoom) en 5 (Achterhoek). De behoefte aan een bindende factor is ook binnen die regio’s erg groot. Al een per jaar vindt er helaas aldaar geen RBC (Regionaal Bestuurs Contact) meer plaats. Het DB heeft nu besloten om in april a.s. m.b.v. eigen inzet RBC’s in deze drie regio’s te gaan organiseren. Info voor de betreffende clubs volgt op korte termijn.

Trainingen nieuwe leden

Het is inmiddels ook al weer een kleine twee jaar dat ons district het zonder Ledencommissie stelt. Deze commissie verzorgde o.a. informatie-avonden voor nieuwe leden. Om de leemte op te vullen heeft het DB besloten om de trainers die we sinds 2017 in ons midden hebben te vragen een aantal van deze avonden te gaan organiseren. Iedereen die in de laatste twee jaar lid is geworden zal worden benaderd. Bovendien kunnen zich alle leden melden die behoefte hebben aan een beetje opfrissing van hun kennis van Rotary. Informatie over plaats, tijd etc. aan de clubs volgt op korte termijn.

.

Over nieuwe leden gesproken

Rob Klerkx, onze Rotary Coördinator zone 13A/C, 18B en deel van 19 2016-2019 meldde het volgende:

Young professionals kunnen nieuwe impulsen, expertise en energie brengen aan een club. Maar weet je wie deze toekomstige leiders zijn en wat zij nodig hebben? Weet je hoe je deze jonge mensen kan interesseren voor Rotary en wat het grote voordeel van een permanent lidmaatschap voor hen kan betekenen? Engaging Younger Professionals, is een online tool, waarvan clubs in je district misschien baat kunnen hebben. De toolkit helpt clubs opnieuw na te denken over lidmaatschapsvormen vanuit een breder perspectief tot aan een operationeel niveau.

De brochure bevat video’s, testimonials, plaatjes en publicaties die een jonger en meer divers lidmaatschap ondersteunen. Bekijk de toolkit op www.rotary.org  en ontdek hoe je je doelgroep beter kunt bereiken, de cultuur van de club kunt aanpassen en tenslotte nieuwe ondernemende Rotarians kunt aantrekken.

 

Verzekeringen

Van de RAN hebben we bericht ontvangen dat zij m.i.v.
1 maart 2018 vooralsnog voor twee jaar een verzekering van de clubs en bestuurders hebben afgesloten. Het betreft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De RAN komt nog met alle informatie.

Statuten

Tijdens de clubbezoeken kwam een aantal keren de vraag naar voren of clubs ook hun eigen statuten mogen opstellen en hanteren. Rotary International is hier duidelijk in: dit is niet toegestaan. De clubs dienen dus de statuten over te nemen zoals RI die heeft opgesteld. In het huishoudelijk reglement kunnen club nog aanvullende afspraken opnemen. Aan enkele van de regels in de RI-statuten valt voor een aantal clubs moeilijk te voldoen. Zo wordt verwacht dat de club vòòr 31 december van het lopende kalenderjaar doorgeeft wie de nieuwe voorzitter gaat worden. In sommige clubs bleek men er nog niet in geslaagd te zijn die voorzitter te vinden. In deze is het vooral van belang dat de nieuwe naam, zodra die er is, wordt ingevoerd in LEAD zodat deze ook bij RI bekend wordt. Tot op heden hebben wij hierover nog nooit een opmerking gekregen, behoudens een dringend verzoek om alle gevraagde gegevens tijdig door te geven.


Polio Tulpen Actie

Tijdens het laatste landelijk overleg van de gouverneurs, de inkomenden (DGE’s) en inkomend-inkomende gouverneurs (DGN’s) is besloten om de landelijke tulpenbollenactie ook in het komende jaar voort te zetten. De resultaten van het afgelopen jaar waren opnieuw geweldig en de noodzaak van deze fondsenwerving is onveranderd groot. De geweldige inzet van vooral Karin de Jager van rc Haaksbergen als kartrekker binnen ons district wil ik hier graag nogmaals noemen.


Friendship Exchange

In augustus vorig jaar ontvingen wij een uitnodiging van Gouverneur Prafull Shara , District 3141, om tot een vriendschapsuitwisseling van Rotaryleden vanuit ons District 1560 en die van Mumbai in India te komen. Onze voorzitter van de Districts Commissie International, Marianne Koebrugge, heeft die handschoen zeer succesvol opgepakt. Een groep van 7 mensen o.l.v. Marianne heeft van 1 tot 9 februari jl. een fantastische tijd doorgemaakt met de leden van de club in Mumbai. Bij thuiskomst liepen ze over van de verhalen. Marianne zal hier via een uitgebreid verslag op terug komen. Zodra het gereed is, worden jullie daarover geïnformeerd en zal het op de districtssite geplaatst worden.

Naar verwachting zal er in het najaar een delegatie van de ontvangende club een tegenbezoek aan ons district brengen. Wij kijken daar nu al vol belangstelling en verwachtingen naar uit.

Voor meer informatie over Friendship Exchange zie: https://www.rotary.org/en/our-programs/friendship-exchange


Fietsen in Frankrijk

Onder leiding van Rotary International zullen de Rotary Club Aix en Provence Connection en Rotarians uit de streek rondom deze plaats een 4-daagse jaarlijkse ontmoeting van de Rotary Fellowship “Cycling to Serve” organiseren van 23 tot 27 mei 2018. Voor belangstellenden zie deze links:
Voor info klik HIER

Voor inschrijving klik hier .HIER


Vocational Service

Mocht je je eens willen verdiepen in Vocational Service dan raad ik je aan om DIT boekwerkje door te nemen. Je zult er geen spijt van krijgen.

Bijna verplichte kost voor nieuwe leden durf ik bijna te zeggen.


Seminar Regionale Foundation Commissie

Op 27 januari 2018 heeft de Regionale Rotary Foundation Commissie (deze commissie gaat o.a. over de districten in Nederland en België) in Antwerpen een seminar georganiseerd. Tijdens het seminar werden belangrijke thema’s behandeld om de Foundation dichter bij de clubs te brengen. In dit kader werd het projectmanagement en de aanvraagprocedure van grants besproken. Ook de publicitaire aspecten van humanitaire projecten kwamen aan de orde. Voor geïnteresseerden zijn twee links beschikbaar:

https://my.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements en

https://my.rotary.org/en/document/areas-focus-policy-statements


Institute in Neurenberg

Van 21 tot 23 september zal in Neurenberg, na de GETS (Governor Elect Training Seminar), het Europese seminar over de toekomst van Rotary plaatsvinden. Het onderwerp zal zijn:
"Digitalization in Humanitarian Service".

Hoogst interessant! Voor informatie klik HIER.


Hoe ziet ons leven er uit in 2050?


Mocht je je nog niet aan hebben gemeld voor de zeer bijzonder informatieve en ontspannende Discon 2018, dan wordt het nu hoognodig tijd. Je kunt het doen via deze site: www.discon2018.nl

Helemaal gratis, inclusief een heerlijke lunch op een prachtige locatie met gewoon hele leuke mensen.
Verwen jezelf!!


U ziet het. Weer veel te doen en te lezen op Rotarygebied.

Hartelijke groet,

Paulus Jansen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl