nieuwsbrief nr. 5 dec. 2017

DG. Paulus Jansen

Nieuwsbrief nr. 5 - Dec. 2017

In deze nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen:

·

Geen Code Rood

·

RAG Rotary Action Group

·

District Assembly (1 dec. 2017)

·

Save the Dates

·

Boomplantdag

·

Afkortingen

·

Kerst en Nieuwjaar

 

Geen Code Rood

Dat is zo ongeveer het gevoel dat me bekruipt als ik de mail lees van onze Zone directeur dhr. Iblher m.b.t. de ontwikkeling van het ledenverloop in ons district. Dat verloop wijkt namelijk 180 graden af t.o.v. dat van de andere 6 districten in ons land. Wij scoren negatief (netto 4 leden minder dan in de maand september), terwijl alle andere districten duidelijk aan het groeien zijn. (zie deze link) voor het overzicht van de concrete getallen.) Voor alle duidelijkheid: De districten in Nederland zijn genummerd: 1550, 1560 t/m 1610. Ons district is no 1560. Voor het complete districtenoverzicht zie s.v.p. onze districtssite.

Is er reden voor paniek? Wel, volgens mij niet. Helemaal niet zelfs, want bij de besprekingen met de besturen van de clubs blijkt het ledenbeleid, m.n. het werven en behouden van leden, een gloeiend heet, dus knalrood, onderwerp te zijn. Zonder uitzondering zijn zij bezig met alle mogelijk denkbare relevante aspecten binnen hun clubs te bespreken en waar mogelijk uit te proberen om een verdere teruggang in ledenaantal tegen te gaan.

Wat ik tijdens genoemde gesprekken trouwens vooral oploop zijn rode oortjes. Die zijn het gevolg van de wijze waarop de besturen beschrijven hoe de fellowship binnen de club wordt ervaren. Dat alleen al maakt, dat ik heel optimistisch aankijk tegen bovenstaande ontwikkelingen.

Daarom: Mocht iemand van jullie in deze donkere maanden onverhoopt last van depressieve gevoelens krijgen, overweeg dan eens heftig om gouverneur te worden. We hebben nog een vacature voor het jaar 2020-2021. Het is werk waar je ongekend vrolijk van wordt, het vertrouwen in de mensheid volledig in terugvindt en je energie geeft waarmee je minstens weer 10 jaar vooruit kunt.
De sollicitatieprocedure vind je op onze districtssite, dus klik daar nu gerust even naar toe.


RAG: Rotary Action Group

Rotary staat er inmiddels om bekend (het gaat goed met onze externe exposure!!) dat zij zich met haar acties richt op de meest dringende problemen die zich wereldwijd voordoen. Binnen onze organisatie zijn er daarvoor inmiddels 27 verschillende belangengroepen opgericht: de zgn. Rotary Action Groups afgekort RAG. Zie hiervoor: https://my.rotary.org/en/rotarian-action-groups

Van twee daarvan heb ik pas geleden informatie toegespeeld gekregen die ik graag met jullie wil delen. Één betreft verslavingen (klik hier voor link) en de ander gaat over laaggeletterdheid. Zie hiervoor: https://gallery.mailchimp.com/d8527dce0530d28c9326385b5/files/eefad1cf-4635-453a-842b-7cba0600003c/Literacy_newsletter_November_2017.pdf

Bij elk van die 27 Groups kun je je aanmelden als lid. Kennisinbreng wordt zéér op prijs gesteld, laat staan andere vormen van bijdragen. Tevens kun je je gratis abonneren op nieuwsbrieven etc. etc.Voor ieder zit er wel een aandachtsgebied bij dat je interesseert. Dus doe je voordeel en schroom niet om je aan te melden.

Districtc Assembly (1 december 2017)

In goed Nederlands: de algemene ledenvergadering. Deze heeft dus weer plaatsgevonden. Iets meer dan 50 zeer betrokken leden waren aanwezig. Die stemden, na de nodige toelichtingen, in met de jaarrekening 2016-2017, de begroting 2018-2019, de aanstelling van dhr. Henk Valkhof tot COL-vertegenwoordiger, dhr. Peter Weda tot diens vervanger en dhr. Jan Garretsen tot nieuw lid van de Auditcommissie. Het verslag van die bijeenkomst is inmiddels verspreid. Nadat de formele onderwerpen waren afgehandeld, hield oud-tv-presentator Lodewijk Hoekstra een zeer interessant verhaal over duurzaamheid. Gezien zijn tuinmansachtergrond lag het accent van zijn verhaal vooral op de wijze waarop wij met de natuur omgaan en hoe wij dat op een veel gezondere alternatieve manier kunnen doen. Zeer leerzaam, confronterend, maar vooral ook prettig, onderhoudend en respectvol gebracht. Geen goeroe, wél een ziener én een doener. Achteraf gezien was het jammer dat niet meer leden kennis van zijn verhaal hebben kunnen nemen. Binnen het DB zijn we inmiddels zoekende hoe we de komende jaren veel meer leden kunnen motiveren om de Assembly bij te wonen. Jullie ideeën, tips en adviezen daaromtrent ontvangen we graag.

Save de dates

Tja, die Engelsen bergen afspraken veilig op, terwijl wij ze gewoon noteren in onze (elektronische) agenda. Denk bijv. aan woensdag 7 maart 2018. Die dag vindt er ’s avonds een conferentie plaats die georganiseerd wordt door onze districts Vocational Commissie in het Postiljon Hotel in Deventer. Begin januari zal de commissie jullie nader berichten over de opzet en inhoud. Het hoofdthema is in ieder geval Dilemma’s in het Werk. Het belooft een zeer interessante en leerzame avond te worden , dus noteer de datum alvast maar. Daarop vooruitlopend zien de organisatoren graag dat jullie van te voren al een bedrijfsbezoek doen én vervolgens een discussie tijdens een clubavond houden met dit onderwerp in gedachten. Een drieslag dus vanuit Vocational Service!

En nu je toch al zit te schrijven in de maand maart 2018, zet er dan gelijk ook Discon Ulft in op de 24ste van die maand. Ook dat wordt écht een bijzondere gebeurtenis, waarbij ons een blik op de toekomst wordt geschonken door een aantal sprekers en we ’s middags letterlijk aan den lijve gaan ondervinden wat onze kleinkinderen straks als de normaalste zaak van de wereld beschouwen.

Nadere informatie door de organisatoren volgt in januari 2018.

 

Boomplantdag

Al eerder heb ik jullie geïnformeerd over het voorstel van onze wereldpresident Ian Riseley om op 20 april 2018 een internationale Rotay Boomplantdag te organiseren. Op die dag zal er voor elke Rotarian door de leden één boom worden geplant. Dat zijn wereldwijd dus 1,2 miljoen bomen. Zijn intentie is om op deze wijze Rotary te laten bijdragen aan duurzaamheid en een gezond milieu. Het Gouverneurs Beraad heeft hierover meerdere malen van gedachten gewisseld. Om een lang verhaal kort te maken: Het blijkt voor de 7 districten niet haalbaar om er een gemeenschappelijke dag van te maken. Er leven vele ideeën over wat er hoe, wat en waar zou moeten gebeuren om het tot een succesvolle actie uit te laten monden. De belangrijksten daarvan blijken niet verenigbaar. De uiteindelijke conclusie is, dat de uitvoering van dit boomplant-initiatief beter aan de districten zelf gelaten kan worden. Inmiddels blijkt dat er een aantal clubs in het land al plannen aan het uitwerken zijn. Sommige willen bomen planten bij een school, anderen bij een opvangcentrum of een ziekenhuis. Iedere stad of gemeente heeft wel een bijzondere plek waar Rotary haar bomen kwijt kan.

Vanuit het Dagelijks bestuur stellen wij voor dat in ons district de clubs zelf gaan uitzoeken waar zij, en eventueel met wie (andere clubs in de regio?), hun bomen gaan planten. Van belang hierbij is in gedachten te houden dat het een initiatief is van dhr. Riseley. Het is geen opdracht om bomen te gaan planten! Het moet in die zin ook echt passen binnen de community service van de club.

Een ander niet onbelangrijk punt is, dat 20 april in Australië, waar de heer Riseley is gehuisvest, een uitstekende datum is (want vroeg in de herfst) om bomen te planten, maar in Nederland juist niet. De bomen die het rond die datum wordt geplant gaan het vrijwel zeker niet meer redden.

Met de intentie van dhr. Riseley in gedachten stellen we voor dat je de actie naar voren schuift richting februari/maart, of doorschuift naar het najaar. Wat je ook doet, het is altijd goed.

Overigens, de bomen die Ian Riseley speciaal voor Nederland aanprijst zijn: de Ginko (Gingko biloba ) en de Wilde Kers (Prunus avium).

Vergeet niet om straks voor de nodige reuring rondom het planten te zorgen. Je kunt er als club een hele goede naam mee maken.

Over bijv. afk.’s, en dan m.n. en spec. die van RI i.h.k.v. o.a. desk. bev. e.d.

In bijna elk artikel dat geschreven wordt over Rotary door Rotarians kom je afkortingen tegen. Als je weet waarvoor die staan, lees je tweemaal zo snel door dat artikel heen, dan wanneer ze uitgeschreven zouden staan. Helaas is het tegendeel vaak het geval. Om jullie en vooral ook mezelf een handje te helpen vind je hier een lijst met de meest voorkomende. Al heb je de afk’s niet dagelijks nodig, je kunt die lijst in ieder geval mooi gebruiken om je geheugen te trainen.

Mocht je er gewoon geen genoeg van krijgen, dan stel ik voor dat je weer even naar www.rotary.org gaat. Daar vind je er nog veel meer. Leef je uit zou ik zeggen!

KERST EN NIEUWJAAR

Aan het eind van dit jaar past het om te bezien of we nog wel goed op koers liggen.

Vanuit het Dagelijks Bestuur kan ik zeggen dat dit weldegelijk het geval is. We merken allemaal dat op veel terreinen zaken wat het veranderen zijn. Omdat bijv. het opvullen van vacatures voor de functie van Assistent Gouverneur al een tijd moeizaam verloopt, is er voor ons reden om de mogelijkheden van een andere regio-indeling eens nader te bestuderen. Daarover zullen we jullie komend voorjaar nader over informeren.

Daarnaast lijkt de attendance bij een toenemend aantal clubs wat terug te lopen. De betrokkenheid van leden bij activiteiten neemt daarentegen juist weer toe.

Bij meerdere clubs waar het ietwat té rustig leek te worden hebben de voorzitters het initiatief genomen om de club als het ware te revitaliseren. En met succes!

Al met al lijken met z’n allen op weg te zijn naar een nieuwe fase. Dat is een prachtige uitdaging, hoewel sommige leden op z’n tijd wat zorgwekkend toekijken. Zij vrezen vooral dat goede en mooie afspraken en rituelen uit het verleden langzaamaan zullen verdwijnen. Volgens mij loopt dat zo’n vaart niet zo lang we daar maar met elkaar open en met respect over in gesprek blijven. Vernieuwingen houden we echter met de beste wil van de wereld niet tegen, en eerlijk gezegd moeten we dat denk ik ook maar niet al te krampachtig willen.


Tot slot wil ik jullie hierbij, mede namens de leden van het Dagelijks Bestuur en die van het Algemene Bestuur, een prachtige kerstfeest, een spetterende jaarwisseling en een fantastisch en gezond 2018 toewensen!

Graag tot ziens in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet, Paulus Jansen

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN HEEL VOORSPOEDIG EN GEZOND 2018

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Paulus Jansen: Tel. 06 - 55745847
Mail: p.jansen4@chello.nl