nieusbrief nr. 2 - okt. 2018

Onderwerpen in deze tweede nieuwsbrief district 1560 zijn o.a.

1)

Een eerste aanzet is gegeven

2)

BE THE INSPIRATION

3)

End Polio Now

4)

Om samen te doen

5)

Rotary Leadership Institute

6)

The Rotary Foundation

7)

Wie wordt Gouverneur?

8)

Recent lid of al wat langer lid?

9)

Website, wie denkt er mee

1. Een eerste aanzet is gegeven

Inmiddels heb ik al 12 clubbezoeken afgelegd. Tot mijn vreugde stel ik vast dat mijn voorgangers gelijk hadden die mij zeiden dat dit het leukste deel van de taak van de gouverneur is.

Ik tref heel veel enthousiasme voor Rotary aan. Ik zie een geweldige inzet die voor projecten wordt geleverd, en de fellowship viert hoogtij in de clubs.

Ik kijk uit naar de volgende bezoeken.

 

 

2. BE THE INSPIRATION

Het jaarthema kan niet genoeg benadrukt worden. Toon dat enthousiasme dat ik in de clubs aantref ook naar buiten. Laat in je omgeving zien wat we doen en vertel van de goede doelen. Wees trots en praat erover met buren, vrienden en bekenden!

Denk nog eens aan de mogelijkheid van een Rotaract club in jouw omgeving. Als District zoeken we samenwerking op meerdere fronten. Vergeet de bestaande clubs niet!

En wie zet de eerste Interact club in ons district op? Dit is voor leerlingen van de middelbare school. Met een goede begeleider uit de club en een enthousiaste decaan kunnen leerlingen in zo’n club projecten uitvoeren en daarvoor studiepunten krijgen.

Kijk eens op de site via:

https://www.rotary.org/en/get-involved/interact-clubs

3. End Polio Now

Afbeelding met stoppen

Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidOpnieuw vraag ik aandacht voor de bijeenkomst in Amersfoort op 23 oktober a.s.. We komen in de Flint in Amersfoort bij elkaar om te horen en te praten over de strijd tegen Polio. Het gaat heel goed maar we moeten nog wel zeker een paar jaar volhouden.

Kijk eens op deze link om te zien wat een ongelofelijk succes we wereldwijd al hebben behaald

https://www.rotary.org/en/where-we-stand-polio-2018

Je hebt een oproep in de mail ontvangen om ook naar Amersfoort te komen. Laat zien dat we voor totale uitroeiing van Polio staan. Kom ook naar De Flint!

Denk je ook aan jouw bestelling voor de EPN tulp dit jaar!! De secretaris heeft de bestellijst.

http://www.endpolionowtulp.nl.

 

4. Om samen te doen

Volgend jaar kun je van 1 tot 5 juni naar de Internationale Conventie in Hamburg.

Opgeven kan via www.riconvention.org

Op 23 november a.s. van 16.30 tot 18.30 uur (inclusief tijd voor een borrel en een broodje) houden we de ledenvergadering (Assembly) van ons district. De Assembly is in Dok Zuid te Apeldoorn. Naast het feit dat we als districtsbestuur rekening en verantwoording afleggen kunnen we op deze bijenkomst ook een spreekster verwelkomen die het thema voedselsysteeminnovatie zal belichten. Mevrouw Anne-Charlotte Hoes is werkzaam aan de Wageningen Universiteit en een deskundige bij uitstek op dit voor een ieder zo interessante gebied.

Je kunt je opgeven bij Hans Verbeek, onze secretaris. hansverbeek53@gmail.com

Secretarissen en degenen die er belangstelling voor hebben zijn voorafgaand aan de Assembly op 23 november om 15 uur welkom om van ervaringsdeskundigen in ons team de fijne kneepjes van het vak te leren. Ook leer je omgaan met LEAD! Je hebt een uitnodiging ontvangen.

5. Rotary Leadership institute

In 2017 zijn wij met ons District lid geworden van het Rotary LeerInstituut (RLI).

Dit internationale instituut (officële naam: Rotary Leadership Institute) heeft als doel om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve trainingen meer Rotarykennis te geven. Het idee daarachter is dat meer kennis over Rotary zal leiden tot meer plezier in en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.

Nog dit Rotaryjaar gaan we ook in ons district starten met de RLI-cursussen. Over de wijze van aanmelding, kosten etc. zul je in de loop van dit najaar bericht ontvangen.

De opleiding van RLI Nederland neemt drie dagdelen in beslag en wordt door een team van je eigen district georganiseerd. Tijdens de workshops komen op een interactieve manier allerlei Rotaryzaken aan de orde. Iedere workshop staat op zichzelf en vormt een afgerond geheel. Na afloop ontvang je een oorkonde én de RLI-pin.

Voor verdere informatie verwijs ik jullie graag naar de site www.rotaryleerinstituut.nl

6. The Rotary Foundation

In de clubs kom ik nog tegen dat leden een verouderde gedachte hebben bij wat de Foundation in Nederland voor jouw club kan betekenen.

Er is veel over te lezen, maar belangrijk is dat we in het District een commissie hebben die voor de eigen clubs een bijdrage kan verstrekken als District Grant. Laat de clubfunctionaris dit nog eens uitleggen in de club. Er is veel te halen voor jullie eigen club project.

Het grote beeld is te zien op de site van RI.

https://www.rotary.org/en/about-rotary/rotary-foundation

7. Wie wordt gouverneur in 2020-2021 of in 2021-2022

Het is echt heel leuk om te doen. Het verrijkt je leven. Werken met vrijwilligers heeft zijn eigen dynamiek. Het kost wat tijd maar je krijgt er erg veel voor terug. Wie belt me voor een nadere toelichting?

Je moet 7 jaar lid zijn van Rotary en een jaar voorzitter zijn geweest.

Bellen! 06 22 483 083

8. Recent lid geworden of al langer lid?

In de regio’s van ons District worden bijeenkomsten gehouden om de nieuwe leden (zeg korter dan 3 jaar lid) bij te praten over Rotary en de mogelijkheden die de organisatie biedt. Als je de oproep ziet en je bent nog niet erg lang lid, ga er dan beslist naartoe.

Voor nieuwere en voor langjarige leden is er een les te volgen op diverse gebieden die Rotary betreffen. Engelstalige fimpjes, maar de moeite van het bekijken waard.

https://learn.rotary.org/members/learn/catalog

9. Website, wie denkt er mee

Vanaf begin november zullen er meer mogelijkheden zijn om de websites, gekoppeld aan de landelijke website, aan te passen en in te delen.

Wil je in de district PR Commissie meepraten over PR en Communicatie, meld je dan bij mij.
DG Wim Bénard: Tel. 06 - 22483083

Discon 2019

Save the date: 16 maart 2019 De Staart, Apenheul, Apeldoorn

Green inspiration, verduurzamen van de apenrots.

 

Hartelijke Rotary groet,

Wim Bénard

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Rotary International en bent ingevoerd in LEAD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volg uw district op:

facebook-logo

DG Wim Bénard: Tel. 06 - 22483083
Mail: wcmbenard@gmail.com