Info over aanvraag districtgrant.

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) COMMISSIE VAN DISTRICT 1560 RI

Geachte voorzitter en overige bestuursleden,

Het doet mij, als uw nieuwe Gouverneur voor het clubjaar 2016 – 2017, genoegen om samen met de voorzitter van de TRF commissie van ons District uw Rotaryclub van harte uit te nodigen om gebruik te maken van de mogelijkheid om een District Grant aan te vragen.

Binnen de nieuwe structuur van The Rotary Foundation komt meer geld op Districtsniveau beschikbaar voor kleinschalige, bij voorkeur lokale projecten. Wel gelden een aantal voorwaarden waaraan de club moet voldoen om in aanmerking voor een District Grant te komen. De meest recente versie van deze criteria is bijgevoegd. Verder vindt u ook bijgevoegd het formulier dat u kunt gebruiken om de aanvraag in te dienen en te motiveren.

Wij hopen dat heel veel clubs gebruik maken van deze mogelijkheid en zien uw aanvraag dan ook met belangstelling voor uiterlijk 1 november 2016 tegemoet.

Hartelijke groet en graag tot spoedig ziens,

Peter Weda, Henk Valkhof,

Gouverneur 2016 – 2017 District 1560 Voorzitter TRF Cie District 1560

Gouverneur 2011-2012