© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

District Grant (DG)

Binnen de nieuwe regels die voor de Rotary Foundation zijn gaan gelden is er vanuit het TRF District Designated Fund (DDF) op Districtsniveau een groter budget beschikbaar voor “District Grants”. Districten kunnen per jaar een bedrag aanvragen bij The Rotary Foundation (TRF). De maximale uitkering per jaar is afhankelijk van de bijdrage van de clubs in dat district aan TRF in voorgaande jaren.

LET OP

Bij projecten maken we onderscheid tussen fondsenwervingsprojecten en “doel”-projecten. Met dat laatste wordt de uitvoering van een project voor de gemeenschap bedoeld. Voor fondswervingactiviteiten kunnen geen DG's worden aangevraagd!

Belangrijke punten voor het project

  • Het doelproject moet kleinschalig zijn en voornamelijk door de Rotaryclub en de DG gefinancierd worden. De looptijd is maximaal een jaar.
  • Er moet duidelijke betrokkenheid van Rotarians bij het doelproject zijn.
  • Het doelproject mag pas starten na bevestiging dat het gevraagde bedrag is toegekend en moet binnen een jaar na goedjeuring afgerond zijn.

Randvoorwaarden

Het project moet educatieve en/of humanitaire activiteiten omvatten die in lijn zijn met TRF missie "Doing good in the world" en gericht zijn op de focus gebieden van Rotary International. Als aanvulling op de TRF voorwaarden heeft het district het volgende bepaald:

  • De aanvragende Rotary Club moet een jaarlijkse afdracht doen aan TRF van in principe 50% van de Rotary International richtlijn (EREY) van $ 100 (ca. € 90)  per lid per jaar. Op dit principe zal nadrukkelijk worden getoetst. Het is verstandig om een bankafschrift van de overschrijving naar The Rotary Foundation bij te voegen omdat soms de administratie in Zurich niet up to date blijkt te zijn. Een club die geen TRF bijdrage geeft komt niet in aanmerking voor een DG.

  • Daarnaast moet de club beschikken over een bewijs van deelname aan de TRF Workshop en het Memorandum of Understanding (MOU) hebben ondertekend. Beiden blijven overeenkomstig de richtlijnen van RI maximaal 1 jaar geldig.

Het moet gaan om een project met een begroting van de kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. De DG moet dienen om aantoonbare kosten mee te dekken. Een gift aan derden (bijvoorbeeld voor een goed doel) is geen project. Het moet duidelijk zijn wat de substantiële financiële (€) inbreng van de aanvragende Rotary Club is binnen het project.  


Het project is kleinschalig, en heeft een totale omvang van maximaal 10.000 Euro, hetgeen wordt onderbouwd met een begroting en is zeer goed te realiseren.

Een project ontvangt in principe 10% van het in dat Rotary-jaar beschikbare Districtbudget met een maximum van 5.000 Euro. Hierdoor is er ruimte voor ondersteuning van zoveel mogelijk projecten d.m.v. een DG binnen het District.

Het DG bedrag is niet groter dan de eigen clubbijdrage (incl. de opbrengst van fondswerving) aan het betreffende project.

Het project is bij voorkeur een lokaal project (binnen het District) of zo nodig een kleinschalig internationaal project, waarvoor de hoogte van de kosten niet aan de eisen van een Global Grant voldoen (Global Grant kent minimale projectgrootte van 30.000 dollar).

Aanvragen

Er kan maximaal eenmaal per Rotary jaar een DG worden aangevraagd. Slechts als er ruimte is binnen het beschikbare budget, komt een dergelijke aanvraag in aanmerking.

Clubs die een eerdere aanvraag gehonoreerd hebben gekregen, maar ondanks herhaaldelijk verzoek van de Districtscommissie niet aan de rapportage verplichting hebben voldaan, komen niet in aanmerking voor een nieuwe DG. De Rotary Club kan nog wel in aanmerking komen indien er nog voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en rapportage van District Grant project van de club in het voorafgaande jaar binnen de periode 1 juli t/m 31 september alsnog heeft plaatsgevonden.


DOWNLOAD hier het aanvraagformulier District Grant 2022/23 (Word.doc)