© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ROTARY GLOBAL GRANTS

GLOBAL GRANT

Elke club en elk district kan bij de Rotary Foundation een Global Grant aanvragen. Zo’n financiële bijdrage kan worden verleend als een club of district op één of meer van de focusgebieden activiteiten wil gaan verrichten die een duurzaam en belangrijk effect zullen hebben. Deze activiteiten kunnen de vorm hebben van een serviceproject, een studiebeurs of een vocational training team. Om in aanmerking te kunnen komen voor een Global Grant moeten de voorgenomen activiteiten voorzien zijn van een plan voor monitoring en evaluatie volgens de normen die de Foundation voor elk focusgebied heeft vastgesteld. 

LEES MEER >>

De Rotary Focusgebieden

Rotary zet zich in voor allerlei bevolkings groepen en gemeenschappen. Elke van die gemeenschappen heeft haar eigen behoeften en problemen. Hoewel we dus op talloze manieren van dienst kunnen zijn, verleent Rotary vooral hulp op een zevental specifieke gebieden. Daarmee trachten we te bereiken dat onze inspanningen een zo groot mogelijk gezamenlijk effect hebben. Het zijn onze focusgebieden.

Ze vertegenwoordigen ‘s werelds belangrijkste en meest voorkomende humanitaire behoeften, en Rotary richt zich er met succes op:

Als u voor uw club een nieuw serviceproject zoekt, neem dan deze zeven gebieden in overweging; op elk daarvan zijn veel innovatieve projecten mogelijk.