vacatures in District 1560Bestuursleden Districtsledencommissie D1560

Deze commissie heeft tot doel de ledencommissies van Rotaryclubs het District 1560RI gevraagd en ongevraagd te adviseren bij het werven en vasthouden van leden voor de clubs.
Van de commissie wordt een actieve enthousiaste opstelling verwacht bij het aanreiken van ideeën aan clubs en bij het adviseren over aanpassing van randvoorwaarden aan het district. Kennis op dit gebied is binnen Rotary uitgebreid aanwezig.

De functie is op vrijwillige basis waarbij reiskosten worden vergoed. Benoeming is voor drie jaar met een mogelijke verlenging van drie jaar.

Gezocht worden:

Een voorzitter, die naast zijn voorzittende rol in de commissie enkele keren per jaar overleg heeft met het bestuur van het District.

Twee leden.