© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Rotary Waterloop

Rotary Waterloop 2023-2024 voor het District Waterproject of je eigen project

Al jarenlang ondersteunen Rotaryclubs actief het sponsorevenement waarbij gelden worden opgehaald voor watervoorzieningen in ontwikkelingslanden. Kinderen van 6-12 jaar worden bewust gemaakt van de wereldwaterproblematiek o.a. door gastlessen van Rotarians en steunen tegelijkertijd leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden door geld in te zamelen voor veilig drinkwater, voorzieningen voor handenwassen en wc’s.

Dit evenement vindt plaats rond Wereldwaterdag op 22 maart. Het evenement wordt voorbereid door middel van gastlessen en lesmateriaal op het gebied van watereducatie dat aan leerkrachten wordt aangeboden.

Het waterplatform zorgt bij dit project voor ondersteuning van de Rotaryclubs en uitwisseling van ervaringen.

Hoewel Rotary heeft besloten de samenwerking met Simavi te beëindigen worden Rotaryclubs aangemoedigd om ook dit jaar voor groep 7 en 8 van scholen in de eigen gemeente een eigen Waterwandeling te organiseren en met de opbrengst het District Waterproject (WASH for Schools in Arusha) of het eigen waterproject te ondersteunen.

Ondersteuning 2024

  • Maak gebruik van het prachtige lesmateriaal dat door Water for Life is ontwikkeld https://www.waterforlife.nl/educatie Een Powerpoint presentatie voor de gastles kan worden gedownload via de volgende link: Gastles presentatie
  • We kunnen vanaf nu gebruik maken van de website steunactie.nl voor de inzameling van gelden. Rotaryclub Leerdam heeft daar goede ervaringen mee (kijk op Waterloop 2023 - Crowdfunding Steunactie). Je kunt eenvoudig per school bijhouden wat er wordt ingezameld (kijk op de tab collectanten).
  • Voor Rotaryclubs hebben we een aparte aanmeldlink (klik op Aanmelden bij Steunactie). Gebruik bij het aanmelden de volgende aanmeldcode: 5Tkl9@M voor de korting op de fee (4% in plaats van 5%), die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de website.
  • In plaats van gebruik te maken van steunactie.nl kun je ook door de eigen penningmeester een QR code met betaallink naar de clubrekening laten maken. Dat kan ook per school. Het is wel bewerkelijker, maar kost niets.
  • Laat de leerlingen met hun eigen rugzak met 6 liter water lopen.
  • Zet een leuke wandeling van 6km uit met de school als start en eindpunt en verzorg een versnapering op circa 2/3 van de wandeling.
  • Biedt scholen de gelegenheid om zelf een datum voor deze schoolactiviteit te prikken. Een woensdagochtend past doorgaans het beste in het weekprogramma van de klassen.
  • Je hebt een team van circa 6 a 10 Rotaryleden nodig op de ochtend van de wandeling.

Contactpersoon:

Chris Engelsman: engelsman.c.m@gmail.com en Bauke Boersma: dg2018-2019@rotary-d1570.nl