© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het nieuwe Districtsproject in Tanzania

Het nieuwe Districtsproject in Tanzania

HET ARUSHA WASH for Schools PROJECT

Het Arusha WASH for Schools project is een initiatief van Water for Life en Rotaryclub Arusha in Tanzania. Samen zetten wij ons in om voor 27.500 kinderen water, sanitatie en hygiëne te realiseren op 20 lagere scholen in de arme wijken van Arusha in Tanzania. Dit is het eerste gezamenlijke project sinds Rotary Midden Nederland en Water for Life een Vriendschapsovereenkomst met elkaar hebben getekend. Dat was tijdens het Landelijk Rotary Waterseminar op 11 mei 2019.

Funding

Voor de uitvoering van het project is €450.000 nodig. 55% daarvan wordt gefinancierd door Vitens uit het WaterWorx programma van de Nederlandse overheid. €50.000 wordt gefinancierd door Water for Life, de goede doelen stichting van een aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven. En ruim €125.000 wordt gefinancierd door Rotaryclub Arusha en Rotaryclubs in Nederland. Voor de financiering van het Rotarydeel wordt naast eigen fondsenwerving door Rotaryclubs, een beroep gedaan op District Designated Funds en een Global Grant. De Rotary financiering is weliswaar voor een belangrijk deel al gelukt, maar er is vanuit Rotary nog wel extra geld nodig. Daarom worden nieuwe Rotaryclubs nog steeds van harte uitgenodigd om mee te doen.

Duurzaamheid

Bij de voorbereiding, bij de uitvoering en voor de periode daarna staat duurzaamheid centraal. Zo wordt intensief samengewerkt met het lokale drinkwaterbedrijf AUWSA en worden in elk dorp WASH commissies opgericht waarin ouders en de schoolleiding participeren. De overheadkosten worden volledig gedragen door VEI International, de partij die, namens Water for LIfe, professioneel het projectmanagement doet. De sponsorgelden komen daardoor voor de volle 100% ten goede aan de aanleg van de waterkranen en toiletten en wasbakjes om handen te kunnen wassen.

Welke clubs doen al mee?

Op dit moment nemen de volgende Rotaryclubs deel aan het project:

·

Rotary club Helmond-Regio District 1550

·

Rotary club Op Seyst District 1570

·

Rotary club Gouda District 1570

·

Rotary club Gouda-Bloemendaal District 1570

·

Rotary club Utrecht-West District 1570

·

Rotary club Amsterdam-Halfweg District 1580

·

Rotary club Helmond District 1550

·

Rotary club Deurne-Asten-Someren District 1550

·

Rotary club Groningen District 1590

·

Rotary club Eindhoven-Soeterbeek District 1550

·

Rotary club Helmond-

·

Quartier van Peellandt District 1550

·

Rotary club Zeist District 1570

District 1550, 1570 en 1580 hebben een DDF bijdrage toegezegd.

Donaties zijn uiteraard nog steeds welkom!

Voor meer informatie over het project ga naar https://www.waterforlife.nl/rotary-school-wash-arusha.

Zie ook de artikelen in Rotary Magazine van juni 2021 en september 2021.

Om mee te doen, of voor meer informatie, kun je contact opnemen met Bauke Boersma (06 282 025 25) of met de voorzitter van het waterplatform van district 1570, Chris Engelsman (06 150 93 00 80).

Wil je meer weten?
Bekijk de presentatie en video van ons Webinar;
Bezoek de site van Water for Life,
of ...
Neem contact op met Bauke Boersma, lid Waterplatform Rotary in Nederland of Chris Engelsman, voorzitter Waterplatform Midden Nederland.

 

Afbeelding met persoon, menigte

Automatisch gegenereerde beschrijving