© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Youth Service in ons district

 


Deze commissie behartigt de jeugdvraagstukken binnen ons district. De commissie heeft een meerjarenbeleid geformuleerd.
Tot tenminste 1 juli 2020 is de focus gericht op:
● Rotaract en Interact
● Zomerkampen
● Uitwisselingen (lang en kort)

De nieuwe generatie heeft de toekomst en daarmee ook die van Rotary. Jonge en actieve leden zijn binnen Rotary meer dan welkom. Instroming van nieuwe enthousiaste aspirant leden kan onder andere gerealiseerd worden middels een doorstroom van leden vanuit Interact naar Rotaract en vervolgens vanuit Rotaract naar Rotary. Hier zijn binnen ons district inmiddels veel voorbeelden van.

De commissieleden zijn “ervaringsdeskundigen” op het gebied van Rotaract en Interact alsmede op de gebieden Zomerkampen en de Uitwisselingsprogramma’s (long term en short term). Tevens heeft de commissie zitting in het MDJC (Multi District Jeugd Commissarissen).
In de afgelopen jaren ontving ons district meerdere ‘jaarkinderen’ (zgn. ‘long term’). Deze kinderen verblijven in gastoudergezinnen bij Rotaryclubs.
Meer informatie over de jeugdprogramma’s staat hier (presentatie 3 juni) en hier (pagina MDJC). Voor de clubs ook op de volgende pagina.

Onze commissie staat voor vernieuwing zonder traditie over boord te gooien. Wij willen de Rotaryclubs deelgenoot maken van het belang van de Avenue Youth Service en gaan ons hiervoor de komende jaren inzetten. Hoe? Dit zal zeker niet onopgemerkt blijven.

De samenstelling van de commissie staat op deze pagina.

Klik op “volgende” (rechts onder) voor meer informatie voor de clubs.

Informatie voor de clubs

Clubs kunnen een jongere sponsoren voor een Short Term of Long Term Exchange.

Short Term
Voor Short Term worden er weinig eisen aan de club zelf gesteld. Aanmelding dient echter wel via de club te gebeuren. De kosten voor deelname aan een programma liggen bij de deelnemers zelf.

Long Term
Voor Longterm (dus jaaruitwisseling) gelden wel regels. Een jongere sponsoren voor een jaar betekent ook dat de Rotaryclub een buitenlandse jongere terugontvangt voor een jaar.
Dat betekent inspanning van de club zelf om deze jongere te huisvesten De kosten voor het uitzenden zijn best hoog, voor onder meer de reiskosten, rondreis in gastland, zakgeld.
Er staat wel een financiële tegemoetkoming tegenover die door de MDJC (Multi District Jeugd Commissie) wordt betaald. Zie de presentatie, sheet 11

Voor alle mogelijkheden en de voorwaarden, verwijzen we je graag naar de landelijke pagina, waar leden en geïnteresseerde jongeren zich kunnen aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 26 september.

Is jullie club geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Avenue Jeugd jullie kan bieden? Een van onze commissieleden is natuurlijk altijd bereid om tijdens een clubavond langs te komen om hierover meer te vertellen!
Neem dan contact op met commissievoorzitter Lucien Schram.